Innovationspust løfter dansk turisme

Selvom innovationskraften i det hjemlige turismeerhverv er på vej op, halter man fortsat ef­ter andre brancher. Det betyder, at vi sakker bagud i kampen om at tiltrække udenlandske besøgende. Især når det handler om nytænkning af produkter og lysten til at indgå i stærke partnerskabssamarbejder, kan der hentes store gevinster, lyder det fra en række eksperter. “Hvis vi havde holdt samme vækstniveau som vores nabolande, skulle vi have haft 2,5 mio. flere overnatninger i 2014,” siger Sune K. Jensen, fagleder for DI’s Turismeindsats.

”En plus en giver ofte tre. Det er baggrunden for, at vi har lavet en turismeklynge, hvor vi bringer folk sammen om at styrke et centralt vækstområde i Halsnæs.”

Sådan siger Anni Kær Pedersen, leder af Vækst og udvikling i Halsnæs Kommune. Her er kommunen, en række turistaktører og erhvervslivet gået sammen i en såkaldt turismeklynge for at udvikle og styrke kommunens turisterhverv. Målet er at samle de forskellige interesser og skabe en platform for samarbejde på tværs ud fra devisen om, at man står stærkere i samlet flok. 

Turismeklyngen blev etableret i april 2015, og der blev udarbejdet et fælles idékatalog over initiativer, som kan være med til at styrke kommunens turismeerhverv fremadrettet. Se tekstboks 1.

Login