Integrationsløsning: Ind med civilsamfundet, ud med bureaukratiet

Landets velfærdsledere går andre veje i forsøget på at løse den gordiske integrationsknude. Langt størstedelen af lederne tror ikke på regeringens incitamentsændringer, men de ser derimod et stort potentiale i at inddrage civilsamfundet. Det fremgår af Mandag Morgens nye spørgeskemaundersøgelse blandt 780 ledere i den offentlige, private og frivillige sektor. Civilsamfundet kan give flygtningene de netværk, som er vigtige for integrationen både socialt og arbejdsmæssigt. Både borgere, foreninger og virksomheder arbejder målrettet mod at gøre flygtningene til en del af det danske samfund. Det kan være alt fra højskoleophold til fodboldtræning og fællesspisning. Det sker ofte i samarbejde med kommunen, men der er en række bureaukratiske barrierer, påpeger velfærdslederne. Det kan f.eks. være vanskeligt at koordinere mellem de forskellige sektorer, ligesom der er meget unødvendigt papirarbejde.

Selv om de danske velfærdsledere dumper Lars Løkke Rasmussens forslag om at forbedre integrationen med økonomiske incitamenter, betyder det langtfra, at de helt har opgivet integrationen af flygtninge og indvandrere.

De knap 800 velfærdsledere i Mandag Morgens velfærdspanel, som har deltaget i en ny spørgeskemaundersøgelse, sætter derimod deres lid til civilsamfundet. Hele 80 pct. af dem tror på, at integrationen af flygtninge bedst sker ved at engagere civilsamfundet. Se figur 1.[graph title="Civilsamfundet skal inddrages i integrationsprocessen" align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/CDC_fig3_ny.png" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/protected-files/2016/03/CDC_fig3_ny.png" caption="Figur 1" text="Langt størstedelen af velfærdspanelet mener, at civilsamfundet skal inddrages i integrationsprocessen. Mange af paneldeltagerne peger allerede nu på konkrete integrationsløsninger. " ]Kilde: Survey, Mandag Morgens Velfærdspanel, gennemført i perioden 16. til 24. februar 2016. N = 780.[/graph]

Og det er der god grund til at tro, siger seniorforsker i Rockwool Fonden, Marie Louise Schultz-Nielsen. Det skyldes blandt andet, at det er i civilsamfundet, at der bliver skabt netværk, som har vist sig at have en positiv betydning i forhold til f.eks. aktivering af indvandrere.

Login