Internt oprør rammer Nykredit-toppen

Beskyldninger om en skjult dagsorden bag Nykredit-formand Nina Smiths og direktør Michael Rasmussens planer om en børsnotering præger en skarp intern debat i realkreditkoncernen, viser fortrolige dokumenter.

Der er en mere og mere heftig modstand mod Nykredits planer om en børsnotering. Det sker på de indre linjer i repræsentantskabet i Foreningen Nykredit. Her er der nu flere kritiske røster mod den omdiskuterede strategi om børsnotering og polstring af Nykredit.

Også selve ledelsesformen i repræsentantskabet under bestyrelsesformand Nina Smith er under beskydning. Det viser interne referater, fortrolige notater og korrespondance fra Nykredits øverste ledelse, som InsideBusiness har haft adgang til.

De hårde debatter, som hen over sommeren er foregået i det skjulte, har haft Nykredits bestyrelsesformand Nina Smith som omdrejningspunkt. Igen og igen har hun og direktionen måttet forsvare linjen fra Nykredits ledelse.

Login