Invester i fremtiden, og drop kortsigtet overbudspolitik

Valgkampens velfærdsdebat har indtil videre ramt helt ved siden af de udfordringer, som landets velfærdsledere prioriterer højest. Både rød og blå bloks statsministerkandidat koncentrerer i sig om promiller i stedet for visioner. Helle Thorning-Schmidt (S) har gjort 6 promille i den økonomiske politik til valgets velfærdspolitiske hovedtema. Lars Løkke Rasmussen (V) har fokus på 11 promille af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere. 900 velfærdsledere efterlyser i en ny meningsmåling helt andre prioriteter. De vil investere i forebyggelse, nytænke velfærden og have større frihed til at løse opgaverne. "Det handler om innovation og om at minimere unødvendigt bureaukrati og kontrol," siger et af medlemmerne af Mandag Morgens Velfærdspanel.

Det kommende folketingsvalg bliver et velfærdsvalg. Partierne står i kø for at love bedre velfærd. Men glem alt om mærkesager som håndværkerfradrag, skattelettelser i bunden og hårdere straffe for at bekæmpe kriminalitet.

Næsten 900 nøglepersoner fra velfærdssamfundets frontlinje mener, at disse områder ikke bør prioriteres højest de næste fire år. Velfærdslederne har i stedet fokus rettet mod den lange bane for at sikre et mere bæredygtigt velfærdssamfund.

De prioriterer bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund, styrket forebyggelse på både social- og sundhedsområdet, øget kamp mod regeltyranniet samt investeringer i daginstitutioner og skoler for at ruste de unge til fremtiden.

Login