Juraprofessor: Tyskland ønsker ikke reform af menneskerettighedsdomstolen

Georg Nolte, førende tysk jurist, ser intet ønske i Tyskland om at reformere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i den retning, den danske regering ønsker. Men han mener, at det er på sin plads at fortælle domstolen, at den skal udvise større forståelse for nationale forskelle.

Man gør i Danmark klogt i at forholde sig realistisk til, hvor langt man kan komme med at reformere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strasbourg. At ændre traktaten om Den Europæiske Menneskeretskonvention er i realiteten umuligt. Til gengæld vil det måske være muligt at skaffe flertal for politiske erklæringer og eventuelt øgede budgetter, der kan gøre domstolen i Strasbourg mere effektiv og samtidig mere forsigtig, når den træffer afgørelser, der griber afgørende ind i nationale demokratiske processer.

Sådan lyder vurderingen fra Georg Nolte, der er en af Tysklands førende internationale jurister. Mandag Morgen har bedt juraprofessoren fra Berlin om at svare på en række spørgsmål i anledning af, at den danske regering har erklæret, at man vil forsøge at reformere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forbindelse med det danske formandskab i Europarådet fra november 2017 til maj 2018.

I Udenrigsministeriets formulering hedder det, at ”Danmark ser et behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har erklæret, at det er regeringens ambition at arbejde for en ”moderne forståelse af historiske konventioner”.

Login