Kampen om det blå guld skal indrammes

En ny planlov for havet skal tæmme wild west-tilstande, hvor skibsfart kæmper mod bølgekraftanlæg og dambrug om havets bedste placeringer. I stedet skal de eftertragtede blå kubikmetre samtænkes og planlægges, så der er vækstmuligheder for alle på et bæredygtigt grundlag. I denne måned fremsætter erhvervs- og vækstministeren et lovforslag til den rammelov, der udgør fundamentet for en ny havplanlov. Loven fødes ud af et EU-direktiv og et europæisk ønske om at skabe mere blå vækst. Både erhvervslivet og ngo’er glæder sig. Erhvervslivet øjner potentiale for færre barrierer for mere vækst på havet. Samtidig vil en planlov gøre det mere attraktivt for investorer at sætte penge i store, langsigtede projekter til havs.

I slutningen af denne måned fremsætter erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen et lovforslag, der umiddelbart emmer meget lidt af banebrydende lovgivning, fremsynethed og intelligent brug af eftertragtede ressourcer. Men bag ’Lov om maritim planlægning’ gemmer sig netop et potentiale for at skabe ny og mere vækst i alle de danske virksomheder, der tjener penge på havets guld. Og dette på bæredygtig vis, så alle brugere af havet tilgodeses.

”Formålet med havplanloven er, at man gennem planlægning kan fremme vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havressourcer på et bæredygtigt grundlag samt beskytte miljøet. Havplanlægningen vil skabe bedre rammer for virksomhedernes vækstmuligheder. Vi vil lave havplaner for 10 år ad gangen, så virksomheder, der overvejer at investere, ved, hvad de har at forholde sig til nogle år ud i fremtiden,” siger Troels Lund Poulsen.

Det nye udspil understøtter en af hovedkonklusionerne i årets Global Opportunity Report (GOR), som Mandag Morgen offentliggjorde i sidste uge. Her peger flere end 5.500 globale ledere på, at netop løsninger, der kan forbedre havmiljøet, udgør et af de fem vigtigste potentialer for at skabe ny forretning og vækst. Se tekstboks. Hvor forslagene i årets rapport sigter mere mod de forretningsmuligheder, der ligger i at skabe nye og innovative miljøforbedrende løsninger, har udspillet fra erhvervs- og vækstministeren umiddelbart mest fokus på, at den eksisterende forretning på havet skal vokse på bæredygtig vis. I den foreløbige lovtekst står der konkret, at loven også skal fremme bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet.

Login