Karen Ellemann går reformamok

Social- og indenrigsministeren har store ambitioner. Hun vil om kort tid gennemføre en reform af serviceloven på trods af voldsom modstand. Hun vil lade private løse langt flere kommunale og statslige opgaver, og så skal socialpolitikken baseres på mere viden om effekter. Men vejen til succes er brolagt med udfordringer.

Læg mærke til Karen Ellemann.

Det kan godt være, at social- og indenrigsministeren ikke rager så meget op sammenlignet med regeringens øvrige ministre. Det kan også godt være, at mange af hendes sager drukner i medierne, som har mere fokus på efterårets store politiske slagsmål om skattelettelser, udlændinge og Danmarks økonomi frem mod 2025.

Men tag ikke fejl. Hvis Karen Ellemann formår at gennemføre sine aktuelle politiske projekter, kan hun gå hen og blive en stor reformator af socialpolitikken, der vil sætte sig spor mange år ud i fremtiden.

Login