Klimaeksperter: Lad bare gassen køre lidt længere

Regeringen vil droppe delmålene for udfasning af kul og gas, og det har ført til hård kritik af dens selvopfundne ”grønne realisme”. Selv det konservative støtteparti bryder sig ikke om de besparelsesforslag for klima- og energiområdet, som V-regeringen angiveligt vil fremlægge i forbindelse med sit forslag til finansloven for 2016, der ventes inden for den nærmeste fremtid. Men Mandag Morgens rundspørge hos nogle af landets førende energi- og klimaeksperter viser opbakning til en langsommere udfasning af gas. ”Gassen er rigtig god broteknologi, fordi det er den mindst CO2-belastende af de fossile brændsler. Det vil helt klart gøre omstillingen lettere,” siger Poul Erik Morthorst, professor i systemanalyse inden for energisektoren ved DTU.

Hvordan varetager Danmark bedst sin ambition om at være en grøn frontløbernation? Er det A, ved at have de skrappeste nationale målsætninger på alle tænkelige energi- og klimaparametre? Eller B, ved at gennemføre den danske del af den grønne omstilling mere omkostningseffektivt som en del af det europæiske energisystem?

Den debat florerer i øjeblikket blandt de virksomheder, erhvervsorganisationer, tænketanke, ngo’er og akademikere, som er engagerede i videreudviklingen af Danmarks internationalt roste energi- og klimapolitik. Den smalle Venstre-regering har i sit regeringsgrundlag gjort sig til fortaler for en tilgang, som de selv kalder ”grøn realisme”, hvor man bl.a. vil fjerne en række tilskud på i alt 340 millioner over tre år til grønne innovations-, udviklings- og kommunikationsprojekter.

Kulminationen på regeringens tiltrædelsesoffensiv på klima- og energiområdet kom i sidste uge, da energi-, klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt blev interviewet af dagbladet Børsen under forsideoverskriften: ”Minister skrotter klimamål”. Af artiklerne fremgik det, at regeringen overvejer at afskaffe de delmål for udfasning af kul i 2030 og naturgas i 2035, som SR-regeringen lancerede, og det har ført til hård kritik fra både klimaorganisationer, oppositionspolitikere og regeringens egne støtter fra de konservative.

Login