Klimaforkæmperen er en ung, rød, veluddannet kvinde

Det er de unge mod de gamle. De røde mod de blå. De universitetsuddannede mod de ufaglærte og selvstændige. Klimaet splitter befolkningen, og tendensen er klar: De unge mener, klimakampen nytter.

Når S-regeringen i disse dage begynder sine møder med Folketingets partier om en ny bindende klimalov og profilerer sig på "ualmindeligt ambitiøse" klimamål, har de fremtiden med sig. De unge mener nemlig, at klimakampen nytter og er overbeviste om, at det, vi gør for klimaet i Danmark, betyder noget i det store billede. Se figur 2.

Det viser Mandag Morgens store vælgerundersøgelse, der er lavet i samarbejde med Jørgen Goul Andersen, professor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og en af landets førende valgforskere, som har fulgt vælgernes adfærd tæt gennem de seneste 40 år.

Login