Klimarådet opgør gevinsten ved reduktioner i udledning af drivhusgasser

Klimarådet har præsenteret en række anbefalinger til, hvordan Danmark frem mod 2030 mest hensigtsmæssigt kan reducere udledningen af drivhusgasser fra den del af økonomien, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem.

EU-kommissionen lagde med sit udspil i juli 2016 op til, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen i den ikke-kvotebelagte sektor med 39 % i forhold til udledningerne i 2005. Sektoren uden kvoter kaldes populært "biler, bønder og boliger".

Efter opdrag fra regeringen har Klimarådet fremlagt af en række anbefalinger til omstilling i ikke-kvotesektoren frem mod 2030, hvor rådet blandt andet har regnet på omkostningseffekten af anbefalingerne.

Rådets rapport opdeler ikke-kvotesektoren i delsektorer. Inden for transport peger Klimarådet på elbiler i personbiltrafikken og gas som alternativt drivmiddel til den tunge transport, skriver rådet i rapporten.

I landbruget bør man satse på at sænke udledningen af metan fra husdyrgødningen ved forsuring af gyllen eller bioforgasning. Ligeledes kan man skifte til mindre intensive afgrøder som fx energipil.

På energiområdet bør vi dels satse på energieffektiviseringer i bygningsmassen og i produktionserhvervene og dels gå efter af at reducere forbruget af olie og gas til opvarmning ved at skifte til grønne teknologier som eldrevne varmepumper, solvarme og i mindre omfang træpillefyr.

Kravet fra EU betyder reelt kun, at Danmark skal reducere sine samlede udledninger over perioden fra 2021 til 2030 med 4 pct. i forhold til det niveau, man forventer med den nuværende politik. Det er et moderat krav, og derfor anbefaler Klimarådet, at Danmark sigter efter at reducere mere, end EU-kravet tilsiger.

Hent PDF
Forrige artikel Danmark indtager ekstrem førerposition i konkurser Danmark indtager ekstrem førerposition i konkurser Næste artikel Et nyt hyperscale datacenter kan betyde 6.800 nye job Et nyt hyperscale datacenter kan betyde 6.800 nye job