Klimarådsformand: Danmark bør arbejde for grønt energimarked med Tyskland

Regeringen er ved at flytte finansieringen af den vedvarende energi fra elkunderne til skatteyderne. Men Danmark bør i stedet overveje at lave et fælles marked for vedvarende energi sammen med Tyskland, mener formanden for Klimarådet, professor Peter Birch Sørensen. Han advarer om, at regeringens planer for PSO-afgiften og aflysning af fem store kystnære havvindmølleparker vil booste det danske forbrug af sort strøm.

Danmark har en historisk mulighed for at skabe et indre marked for vedvarende energi sammen med Tyskland, hvilket kan give billigere grøn energi på begge sider af grænsen. Den store nabo mod syd, der globalt set er verdens førende grønne industrination, er ligesom Danmark under pres fra EU-Kommissionen for at sikre fair konkurrence i sit system for støtte til vedvarende energi.

Derfor arbejder den tyske regering med en ny støttemodel – en model, der går ud på, at støtten i fremtiden skal kunne gives til vedvarende energi produceret i et af Tysklands nabolande og leveret i Tyskland. I Danmark er regeringen derimod i færd med at fjerne PSO-afgiften, som finansierer støtten til den vedvarende energi. Samtidig har man foreslået helt at skrotte planerne om fem store kystnære havvindmølleparker, som udviklere og investorer i årevis har gjort sig klar til at byde på.

Det er professor Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet, der opfordrer regeringen og energipolitikerne i Folketinget til seriøst at overveje et samarbejde med Tyskland.

Login