København og Aarhus går forrest om ekstra milliard til ældre

Flere varme hænder til ældre. Det er det suverænt vigtigste punkt på borgmestrenes ønskeseddel, når de skal dele regeringens ene milliard kroner til en mere værdig ældrepleje. De vil ansætte flere på landets plejehjem i specielt morgen- og aftentimerne og sikre bedre pleje af demente. Kommunerne vil også ansætte flere i hjemmeplejen og give ældre større valgfrihed. Mandag Morgen har taget temperaturen i de 12 kommuner, som står til at få flest penge fra ”værdighedsmilliarden”, der fordeles efter antallet af ældre i landets kommuner. Kortlægningen viser, at stort set ingen kommuner har grebet opgaven ens an. Landets to største kommuner – København og Aarhus – er meget tæt på at være i mål med både at få vedtaget en ny værdighedspolitik og fordele deres andel af værdighedspuljen. Deres arbejde kan derfor komme til at danne skole for andre kommuner. Flere borgmestre frygter dog, at den ekstra milliard bliver spist op af regeringens besparelser de kommende år. Det trækker op til et nyt opgør mellem regeringen og borgmestrene om budgetstyringen.

Der skal ansættes mange flere varme hænder på landets plejehjem, så ældre kan få en mere værdig hjælp om aftenen, natten og i de hektiske morgentimer.

Bedre normeringer på landets plejehjem står højt på listen hos mange kommuner, som har fået 1 milliard kr. årligt til deling til at sikre en mere værdig ældrepleje i Danmark. Kommunerne vil også bruge pengene på bl.a. mere rengøring hjemme hos folk, større valgfrihed og flere sygeplejersker i hjemmeplejen, så folk kan blive længere i eget hjem.

Det viser Mandag Morgens kortlægning af de 12 kommuner, som har fået flest penge fra ”værdighedsmilliarden”. De tegner sig tilsammen for over 300 millioner kr.

Login