København skal være international talentmagnet

Danmark er i top på de internationale lister over verdens bedste lande at bo og leve i. Alligevel er vi elendige til at tiltrække udenlandsk talent. For i Beijing og Singapore kender de os ikke. Resultatet er talenttørke, som hæmmer vores vækst og udvikling. Det får nu en gruppe af virksomheder og offentlige myndigheder til at gå sammen om at gøre København til en global talentmagnet. Novo Nordisk og Microsoft vil dele ansøgere med smv’er som IO Interactive og støtte talenter vha. gode boliger.

Arbejds- og livsvilkår i verdensklasse. Det er, hvad Danmark kan tilbyde udenlandske talenter, hvis de kommer hertil for at arbejde eller studere. Danmark har uddannelsesmiljøer i særklasse, offentlige institutioner, som ikke styres af penge under bordet, høj grad af ligestilling mellem kønnene, en veludbygget velfærdsstat og en arbejdskultur, der er præget af medbestemmelse og respekt for ønsket om både at pleje karrieren og familien. 

Derfor ligger Danmark nummer 3 ud af 103 lande på INSEAD’s såkaldte Global Talent Competitiveness Index. Det vil sige, at Danmark ifølge denne opgørelse har verdens tredjebedste potentiale for at tiltrække globalt talent. 

Vi udnytter det bare ikke. Ifølge en analyse fra Copenhagen Capacity, som er Region Hovedstadens kontor for international virksomhedsudvikling, og REG LAB, den landsdækkende analyseorganisation for regional erhvervsudvikling, placerer Danmark sig kun på en 22.-plads ud af 32 i Europa, og er dermed en af de dårligste regioner i Europa til at lokke talenterne til fra udlandet. Se figur 1.

Login