København vil kopiere Midtjyllands EU-succes

Succesfuld lobbyisme i Bruxelles henter millioner af støttekroner til danske kommuner og regioner. Den regionale danske lobbyindsats er blevet professionaliseret i det seneste årti – i takt med at EU-lovgivningen i stigende grad påvirker kommunalpolitikken. En fokuseret tilgang til interessevaretagelse i Bruxelles giver bedre adgang til EU-støttekroner fra de enorme forsknings- og udviklingsfonde. Det kan sætte skub i lokale danske væksttiltag og forskningsinitiativer.

Da Ritt Bjerregaard blev overborgmester i København for næsten ti år siden, skulle det ifølge den tidligere EU-kommissær være slut med ”pindemadslobbyismen” i Bruxelles. Kort efter sin tiltræden besluttede hun at lukke kommunens repræsentationskontor i den belgiske hovedstad, fordi det var spild af skattekroner.

Men siden da har kommunerne i de fire andre danske regioner vist vejen til de store EU-puljer, der støtter projekter inden for innovation, erhvervsudvikling og forskning. Så nu overvejer København igen at åbne et EU-kontor.

"København skal være med helt fremme sammen med andre europæiske storbyer, når det handler om at tiltrække EU-midler og EU-projekter, som kan understøtte vækst og nye arbejdspladser. De øvrige danske regioners kontorer i Bruxelles er allerede i gang med dette arbejde og visse regioner har tiltrukket op mod 60 millioner kr. årligt," siger overborgmester Frank Jensen.

Login