Det kønsopdelte arbejdsmarked

Det kønsopdelte arbejdsmarked har tre dimensioner: en horisontal, en vertikal og en ”glidende” opdeling.

Den horisontale kønsopdeling består i, at kvinder og mænd arbejder i vidt forskellige sektorer, brancher og arbejdsfunktioner. Knap 2 ud af 3 ansatte i den private sektor er i dag mænd. I den offentlige sektor er ca. 7 ud af 10 ansatte kvinder, hvoraf mange arbejder på deltid. Ud af de ca. 500.000 ansatte i kommunerne er 76 pct. kvinder, og heraf arbejder kun lige knap halvdelen – 46 pct. – på heltid. Det samme mønster gælder for regionerne.

Se videografikken om det kønsopdelte arbejdsmarked.

Kvinder har overhalet mændene" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="center" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/3febc-tka_fig03_danskernes-mentale-glasloft.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/c3b56-tka_fig03_danskernes-mentale-glasloft.png | Forstør   Luk

Danskerne er det mest tvivlende folk i spørgsmålet om, hvorvidt kvinder vil til tops.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet. [/graph]

Specielt siden 1994 er andelen af kvinder ansat i det offentlige vokset betydeligt, da mange tekniske offentlige opgaver er blevet udliciteret eller privatiseret. Og hvor mænd typisk arbejder inden for it, industri, transport, byggeri og andre håndværksprægede brancher, arbejder kvinder typisk inden for pleje og omsorg som sygeplejersker, pædagoger eller sosu-assistenter.

Den vertikale kønsopdeling er kendetegnet ved, at mænd i langt højere grad er ledere, sammenlignet med kvinder.

Ganske vist har kvinderne for længst overhalet mændene på uddannelsesfronten. Se figur 1. Antallet af højtuddannede kvinder i den private sektor er øget med 84 pct. på bare 10 år og 70 pct. i det offentlige, viser en analyse foretaget af eStatistik. Og kvinder har gennem de seneste årtier bevæget sig med stormskridt ind på mere ansvarsfulde og videnstunge poster som læger, advokater, arkitekter, økonomer og konsulenter.

Læs også: Ligestilling på jobbet starter i familien og Folketinget

Men trods de mange fremskridt har kvinder umådelig svært ved at bryde glasloftet og komme helt op i toppen af ledelseshierarkiet. Næsten tre ud af fire topledere – 73 pct. – er mænd. Ligesom 72 pct. af selvstændige i Danmark er mænd. Andelen af kvindelige topledere er ”kun” vokset med 7 procentpoint siden 1999.

Den glidende kønsopdeling handler om, at mænd og kvinder med samme uddannelse og samme job ofte ender med at lave forskellige ting. Det kan være i form af forskellige specialiseringer, som f.eks. når kvindelige jurister bliver sagsbehandlere, og mandlige bliver advokater.

10 veje ud af det kønsopdelte arbejdsmarked

Den glidende kønsopdeling foregår også på den enkelte arbejdsplads, hvor mænd f.eks. arbejder flere timer, får de mest interessante arbejdsopgaver – og dermed løntillæg – tager mindre barselsorlov end kvinder og har lettere ved at kravle op ad karrierestigen. Denne glidende arbejdsdeling betyder, at der skabes forskellige arbejdsvilkår på forskellige delarbejdsmarkeder og forskellige lønniveauer.

Lønkommissionen dokumenterede, at når man ser på arbejdsmarkedet under ét, tjener mænd i gennemsnit 14-20 pct. mere end kvinder – afhængigt af hvilket lønbegreb man anvender.

Langt den største del af lønforskellen kan dog forklares med det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked, da mænd og kvinder i stor udstrækning arbejder i forskellige fag og forskellige sektorer og varetager forskellige arbejdsfunktioner med forskellig aflønning.

Kvinder holder fortsat ti gange så meget barselsorlov som mænd. Mænd arbejder i gennemsnit knap 6 timer mere om ugen end kvinder. Kvinder har større sygefravær og har større fravær på grund af børns sygedage, end mænd har. Langt flere mænd end kvinder har lederambitioner og ender på direktionsgangen eller i bestyrelseslokalet. Flere kvinder end mænd er på førtidspension og efterløn. Og kvinder trækker sig også tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

[graph title="Danskernes mentale glasloft" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Europa-Kommissionen. 

Forrige artikel Ligestilling på jobbet starter i familien og Folketinget Næste artikel Internationale frontløbere definerer best practice