Kommission: Folkeskolereform er afgørende for Danmarks produktivitet

Et kvalitetsløft i folkeskolen er helt afgørende for at rette op på Danmarks skrantende produktivitet, viser produktivitetskommissionens nye rapport. En bedre grundskole er vigtigere for væksten, end længere uddannelser til de voksne. Og folkeskolen skal både løfte de svageste og styrke de dygtigste i folkeskolen, siger kommissionens formand.

Når folkeskolelærere, kommuner, fagorganisationer og folketingspolitikere i disse dage tørner sammen om en ny overenskomst for folkeskolens lærere, står der meget mere på spil end holdninger til ”aktivitetstid” på skoleskemaet og en justering af ”den danske model”.

Et kvalitetsløft i folkeskolen, og dermed en reform af den måde, lærerne arbejder på, er nemlig helt afgørende for Danmarks produktivitet og dermed for landets økonomiske vækst og velfærd. Det konkluderer den første analyserapport fra regeringens såkaldte produktivitetskommission, som blev offentliggjort tirsdag aften.

”Der er stigende evidens for, at kvaliteten i folkeskolen har afgørende betydning for et lands økonomiske vækst. Og der viser internationale sammenligninger, at Danmark har en udfordring,” siger kommissionens formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, til Mandag Morgen. Han mener derfor, at en reform af den danske folkeskole er afgørende for at rette op på Danmarks kroniske produktivitetsproblem på langt sigt:

Login