Kommunerne præsterer for fjerde år i træk et overskud

I 2016 havde gennemsnitkommunen et samlet overskud på 971 kroner pr. indbygger, hvilket er det største overskud siden 2007. Det viser en ny opgørelse over de kommunale regnskaber sidste år.


Kommunerne præsterer for fjerde år i træk et overskud, viser regnskabstallene for 2016. Regnskabsoverskuddet er større end de foregående år, hvilket primært skyldes, at driftsudgifterne til overførsler og serviceudgifter er væsentligt lavere end budgetteret. Der er dog udfordringer på det specialiserede socialområde, viser en gennemgang af regnskaberne, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har lavet.fig1Driftsoverskuddet var i 2016 i gns på 3.268 4 kr. pr. indbygger og lå dermed 1.165 kr. over det budgetterede niveau. Resultatet af køb og salg af byggegrunde udviste et overskud på 149 kr. pr. indbygger, hvilket var 82 kr. højere end budgetteret.


Når man ser på de store velfærdsområder, overholder langt de fleste kommuner deres budgetter for serviceudgifterne samlet set. Men en stor del af kommunerne er udfordret på det specialiserede socialområde. Her har over halvdelen af kommunerne budgetoverskridelser i 2016.


For syvende år i træk, hvor gennemsnitskommunens samlede skattefinansierede resultat er bedre end forventet.

fig2

Hent PDF
Forrige artikel Ledige i yderkommuner kommer lige så hurtigt i job som i større byer Ledige i yderkommuner kommer lige så hurtigt i job som i større byer Næste artikel Ny kæmpe analyse af indvandreres uddannelsesniveau Ny kæmpe analyse af indvandreres uddannelsesniveau