Kunstakademi vil skabe ny grøn vækstsektor

Under temaet ’En sund livsstil i en bæredygtig verden’ vil Det Kongelige Danske Kunstakademi og Mandag Morgen Sustainia forvandle FN’s verdensmål til nye danske eksportmuligheder på linje med grøn teknologi. Skolen fokuserer de næste tre år på at udvikle løsninger på verdensmålene.

Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK) vil bidrage til at skabe en bedre verden og samtidig skabe nye danske job. Det er perspektivet i en usædvanlig og meget spændende beslutning, som skolen har taget. De næste tre år vil KADK’s medarbejdere og 1.600 studerende fokusere på én samlende opgave: At udvikle løsninger på FN’s 17 verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, for en bæredygtig udvikling. Det skal samtidig skabe grobund for en ny dansk vækstsektor. Projektet er udviklet i samarbejde med Mandag Morgens grønne innovationscenter Sustainia, og det lanceres den 8. februar 2017 ved en stor begivenhed i Operaen.

Det er så vidt vides første gang i verden, at en akademisk institution har engageret sig så stærkt og ambitiøst i at bidrage til at løse nogle af verdens største udfordringer. Initiativet kan også forudses at skabe international opmærksomhed, ikke mindst om dansk arkitektur og design.

”Der bliver allerede i dag arbejdet med bæredygtige løsninger i masser af studieopgaver og forskningsprojekter, men det er endnu ikke almindelig kendt. For os er et fælles fokus på FN’s verdensmål en god måde at synliggøre, hvordan vores uddannelser kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund,”siger Lene Dammand Lund, rektor for KADK.

Beslutningen er et led i en ny strategi, der handler om at orientere sig mere mod omverdenen og arbejde med verdens komplekse udfordringer. Det indebærer, at alle afgangsprojekter på arkitekt- og designuddannelserne i perioden 2016-2019 vil forholde sig til verdensmålene. Det skal også bidrage til en tættere dialog på tværs af institutter og discipliner på skolen. I løbet af 2016 og 2017 forventes ca. 150 afgangsprojekter at fokusere på de 17 globale mål.

En grøn og hyggelig chance

Ud over at levere professionelle, kreative løsninger på de 17 verdensmål åbner skolens initiativ også spændende vækstmuligheder for dansk erhvervsliv. Under titlen ’Sustainia Living’ vil Det Kongelige Kunstakademi og Sustainia vise, hvordan Danmark kan gøre en grøn livsstil til en erhvervssucces på linje med grøn teknologi. Det sker med henvisning til, at der overalt i verden spores en hastigt voksende efterspørgsel på bæredygtige produkter og løsninger.

”Danmark er i forvejen kendt for sit grønne mindset og som det lykkeligste og ’hyggeligste’ land i verden. Derfor er der ingen tvivl om, at vores bud på en sund livsstil, og hvordan vi igennem vores daglige forbrug og handlinger kan bygge morgendagens bæredygtige samfund, vil skabe international opmærksomhed. Her åbner der sig et spændende window of opportunities for danske virksomheder,” siger Mandag Morgens administrerende direktør, Erik Rasmussen.

Sideløbende med at undervisning og øvrige aktiviteter på skolen fokuserer på de 17 verdensmål, arbejdes der således på at give verden en samlet fremstilling af danske produkter og ydelser, der tilsammen skaber en moderne bæredygtig livsstil. Danmark er allerede frontløber inden for en række livsstilsprodukter inden for arkitektur, design, økologiske fødevarer, mode m.v. De udgør ifølge initiativtagerne hver især brikkerne til et marked i stærk vækst, forestillingen og ønsket om ’det gode liv’.

Hvordan den vision kan danne rammen om en ny erhvervssektor præsenteres den 8. februar i Operaen, bl.a. med støtte fra Realdania. Ud over at begivenheden livestreames og kommunikeres gennem Sustainias sociale mediekanaler, bliver løsningerne udfoldet i en international publikation, og løsningerne vil senere blive præsenteret på en digital platform, der vil udgøre en global markedsplads for de bedste løsninger på en bæredygtig livsstil.

Om Sustainia

Sustainia er Mandag Morgens innovationscenter for bæredygtige løsninger. Centret har igennem de seneste år opbygget en af verdens førende platforme med løsninger fra hele verden. De præsenteres igennem de internationale publikationer ’Sustainia100’, ’Cities100’ samt projektet ’Global Opportunity Report’, og de fungerer som input og inspiration til en række internationale workshops og konferencer. Sustainia er udviklet med støtte fra Realdania, og Sustainia har netop indgået en aftale med UN Global Compact om i fællesskab at bygge verdens største platform for bæredygtige løsninger: The Global Solutions Platform. Initiativet ’Sustainia Living’, der etableres i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademi, fokuserer på, hvordan vi igennem vores livsstil kan bidrage til at løse store globale udfordringer som opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål.

 

Forrige artikel John Kerry: Markedet – ikke politikerne – driver den grønne omstilling John Kerry: Markedet – ikke politikerne – driver den grønne omstilling Næste artikel Ejendomsbranchens nye lykkeriddere Ejendomsbranchens nye lykkeriddere