Kan kunstig intelligens skabe retfærdighed?

Arbejdsgangene og jobbeskrivelserne i retsvæsenet står over for en gennemgribende forandring, når kunstig intelligens og automatisering i de kommende år rykker ind. I første omgang vil det effektivisere sagsbehandlingen i retssystemet, der i dag er notorisk langsom og kostbar. På længere sigt vil computerne sidde med, når der skal afsiges domme.

I dag udføres advokaters arbejde stadig forbløffende lidt digitalt. Domsafsigelser bygger i meget høj grad på den eksisterende retspraksis, og derfor består en stor del af advokater og dommeres arbejde i at finde eksempler på, hvordan lignende sager tidligere er blevet bedømt.

Men advokaternes arbejde med at researche og finde de afgørelser, der kan hjælpe klienterne i en retssag, vil i stigende grad blive overladt til computere.

Login