Ledelseskommissionen: Ledere skal gå på arbejde for borgernes skyld

Ledelseskommissionen vil rette op på to af den offentlige sektors største svagheder: Det manglende fokus på effekt og store fokus på drift på bekostning af udvikling. ”Offentlige ledere skal have blikket stift rettet mod det, der gør en forskel for borgerne,” siger formand Allan Søgaard Larsen.

Da Allan Søgaard Larsen blev formand for Ledelseskommissionen for godt et år siden, ville han skrue ned for styringen og op for ledelsen i den offentlige sektor. Nu, på dagen for fremlæggelsen af Ledelseskommissionens anbefalinger, gentager og uddyber han sit budskab. Efter flere år med håndfast fokus på styring og budgetter mener den tidligere koncernchef gennem 12 år i Falck, at der skal være plads til at fokusere mere på, hvad der kommer ud af indsatsen og anstrengelserne i den offentlige sektor.

Under overskriften ’Sæt borgerne først’ har han og Ledelseskommissionen i dag offentliggjort deres rapport med i alt 28 anbefalinger til den gode offentlige ledelse. Se tekstboks.

Login