Lederens vigtigste udfordring: Jagten på det bedste talent

Dygtige medarbejdere og ledere bliver en stadig mere sparsom ressource, i takt med at væksten vender tilbage i Europa og USA. Konkurrencen mellem virksomhederne skærpes, når det handler om at kunne tiltrække de bedste talenter, ligesom virksomhederne skal stramme sig an for at fastholde de nøglemedarbejdere, der har været med til at hjælpe firmaerne gennem krisen.

Arbejdskraft: Fire brændende platform" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/000a5-ck_fig02_personalechefernes-vigtigste-opgaver.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/3ecf3-ck_fig02_personalechefernes-vigtigste-opgaver.png | Forstør   Luk

Udsigten til fornyet økonomisk vækst sætter sig tydelige spor i prioriteringen af arbejds-opgaverne for de godt 2.500 topledere og personalechefer, der har deltaget i Deloittes rundspørge.

Kilde: Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte. * angiver antal respondenter [/graph]

Topchefer og personaledirektører i førende virksomheder skal derfor både have globalt udsyn og lokalt fokus i en tid, hvor vidensniveauet i verden fordobles på bare et år, og hvor arbejdsstyrkens færdigheder konstant skal fornyes som følge af den hastige teknologiske udvikling.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i 2014-udgaven af rapporten ”Global Human Capital Trends” fra Deloitte Consulting. Rapporten, der i år har fået undertitlen ”Engaging the 21st-century workforce”, bygger på en global rundspørge blandt 2.532 erhvervsledere i 94 lande. Erhvervslederne udpeger følgende fire områder som deres væsentligste udfordringer: Lederskab, fastholdelse og engagement af nuværende medarbejdere, nye færdigheder i HR-afdelingerne samt adgang til og tiltrækning af nye talenter. Se figur.

Hele 86 pct. af de adspurgte peger på, at udviklingen af nye ledere på alle niveauer er en af virksomhedens mest presserende udfordringer. Det drejer sig om at bringe unge ledertalenter hurtigere frem til egentlige ledelsespositioner, end det sker i dag, fordi de unge ledere bringer nye færdigheder med sig, som det er afgørende nødvendigt at få spredt i virksomhederne. Men det handler også om at udvikle nye ledere globalt, fordi globalt udsyn og forankring er nødvendigheder i en stadig skarpere global konkurrence. Endelig er det også, ifølge de adspurgte, en væsentlig ledelsesudfordring at holde ældre medarbejdere i ledelsespositioner relevante og engagerede i længere tid, end det sker i dag.

HR-afdelinger skal opkvalificeres

Den centrale aktør i udviklingen af unge, globale og ældre medarbejdere er – ud over topledelsen – virksomhedens personaleafdeling. Og på dette område er der store udfordringer.

Således har færre end 8 pct. af de adspurgte personalechefer tillid til, at medarbejderne i deres afdelinger har de kompetencer, der er nødvendige for at møde de aktuelle udfordringer. Og denne holdning deles af topcheferne, hvor 42 pct. mener, at deres personaleafdelinger enten underperformer eller blot leverer det mest nødvendige. Kun 27 pct. af virksomhedernes overordnede ledere mener, at deres personaleafdelinger udfører et rigtig godt stykke arbejde, når det gælder forvaltningen og udviklingen af virksomhedens humane kapital.

Derfor er det ifølge analysen afgørende nødvendigt, at personaleafdelingerne udvikler dybere forståelse for virksomhedernes medarbejderbehov. De skal udbygge deres analytiske færdigheder, og de skal lære i højere grad at kunne optræde som rådgivere i forhold til både topledelsernes og de øvrige medarbejdergruppers præstationer.

Fastholde og udvikle medarbejdere

I takt med at den økonomiske vækst atter kommer op i omdrejninger i de førende vestlige økonomier i Europa og USA, skærpes konkurrencen blandt førende virksomheder, som begynder at gå på strandhugst hos hinanden. Derfor er fastholdelse af kompetente medarbejdere ifølge Deloittes analyse den HR-udfordring, som næstflest af de adspurgte virksomhedsledere peger på.  

[graph title="Personalechefernes vigtigste opgaver" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte. 

I rapporten peges der dog samtidig på, at rene fastholdelsesstrategier ikke gør det alene. Tværtimod skal HR-afdelingerne og virksomhedernes topledelser udvikle strategier, der både fastholder og fremadrettet engagerer de medarbejdere, som allerede er i virksomheden. Det handler om at forene medarbejdernes erfaringer med virksomhedernes overordnede mål. Og særligt i forhold til de yngste og værdifulde medarbejdergrupper er det vigtigt at udvikle strategier, som sikrer, at medarbejderne kan forfølge deres passion, alt imens de får mulighed for at forfølge deres professionelle, personlige og sociale målsætninger.

Ligesom virksomhedens egne unge talenter udgør en vigtig del af virksomhedens samlede ’kapital’-grundlag, er det af helt afgørende betydning, at virksomheden kan tiltrække unge talenter direkte fra uddannelsesinstitutioner eller fra konkurrerende virksomheder.

60 pct. af de adspurgte erhvervsledere bekræfter, at de enten har ændret eller er i færd med at ændre deres talentudviklingsstrategier. En særlig udfordring på dette område er for mange virksomheder, at de unge talenter indgår i globale netværk, der er drevet af sociale medier, som HR-lederne ikke altid selv har den fornødne indsigt i. Samtidig sker der hastige forandringer i de unge talenters syn på, hvad en attraktiv karriere indeholder, ligesom de i høj grad er påvirkelige i forhold til forandringer i virksomhedernes omdømme. Eksempelvis tiltrækker finanssektoren i 2014 ikke i nær samme grad unge talenter, som det var tilfældet før finanskrisen. Omvendt har virksomheder med bæredygtighed og social ansvarlighed højt på agendaen lettere ved at tiltrække de dygtigste unge fra de enkelte årgange.

Kilde: “Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce”, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte.

Forrige artikel Eurozonens omfattende propaganda Næste artikel Den største politiske ledelseskrise siden 1864

Regeringen: EU skal kunne straffe lande, der ikke overholder ny klimalov

Regeringen: EU skal kunne straffe lande, der ikke overholder ny klimalov

Hvis EU’s nye klimalov bliver juridisk bindende, vil det være en oplagt fordel for Danmark, der risikerer at miste arbejdspladser til lande med mere lempelige klimakrav. Men det er svært at se, hvordan overtrædelser skal sanktioneres. Politikere er blevet lige lovlig glade for at hive domstolene på banen, når øst og vest ikke kan blive enige om Unionens ambitioner, mener EU-eksperter.

Forankring bedre end forhastet klimahandling

Forankring bedre end forhastet klimahandling

KOMMENTAR: Selvfølgelig haster det med at komme i gang med klimaforhandlingerne, men det er vigtigere, at de centrale aktører kommer med, og at vi får politisk ærlighed på bordet om prisen for klimaambitionerne.

Skal kunstig intelligens fiske med net eller harpun?

Skal kunstig intelligens fiske med net eller harpun?

TECHTENDENSER: Skal vi fiske med net eller med harpun, når vi bruger kunstig intelligens til at jagte de værdifulde indsigter, som gemmer sig i oceanerne af data? Teknologien gør det muligt at kaste stadig bredere net ud, men hensynet til privatliv og menneskerettigheder passer bedre med at gå efter et enkelt, veldefineret mål.  

Den helt enkle tilgang til verdensmålene

Den helt enkle tilgang til verdensmålene

KOMMENTAR: At drive virksomhed efter verdensmålene kræver nytænkning, men ikke revolutioner. Som leder kan du ty til nogle simple og ganske gammeldags greb, hvis du vil have tranformationen i gang. Her er et bud på en tretrinsraket mod verdensmålene.

Set, læst og hørt: Lykke Friis

Set, læst og hørt: Lykke Friis

Lykke Friis holder sig opdateret med interviewpodcast med europæiske topforskere og har læst en sylespids satirisk fremstilling af Brexit.

Nu bliver den offentlige sektor kunstigt intelligent

Nu bliver den offentlige sektor kunstigt intelligent

Den offentlige administration er ved at ændre form. I de kommende år vil kunstig intelligens og maskinlæring brede sig i sagsbehandlingen. Allerede i dag bruges kunstig intelligens til vurdering af hundredtusinder af regnskaber og udbetalinger af offentlige ydelser. Vi mærker det bare ikke rigtig endnu.

Vind- og solenergi overhaler kul i Europa

Vind- og solenergi overhaler kul i Europa

I 2019 har vind- og solenergi for første gang tilsammen produceret mere elektricitet end kul i EU. EU's energiproduktion fra kul er halveret i forholdt til niveauet i 2007. Det skyldes især udfasningen af kul i Vesteuropa.

Det største offentlige paradigmeskifte i årtier giver ansatte større frihed

Det største offentlige paradigmeskifte i årtier giver ansatte større frihed

Ledere og medarbejdere i landets kommuner får større frihed til at skabe nye, bæredygtige velfærdsløsninger i samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder. Den nye strategi er baseret på et klart værdisæt og udstrakt tillid. ”Det fører til bedre løsninger,” siger professor. Mange kommuner er inspireret af canadiske Jocelyne Bourgon og hendes tanker om Ny Syntese.

4.000 ansatte i Hvidovre Kommune får nye roller

4.000 ansatte i Hvidovre Kommune får nye roller

Alle ansatte i Hvidovre Kommune – fra direktører og centerchefer til pædagoger og lærere – får nye roller som led i nyt grundlag for ledelse. De skal samarbejde mere på tværs, dele viden og sætte borgeren i centrum. Det giver resultater: Et tværfagligt team af specialister har på kort tid mere end halveret antallet af unge, der ikke mødte i skole.

22.000 ansatte i Aarhus Kommune skal udvikle velfærd med borgerne

22.000 ansatte i Aarhus Kommune skal udvikle velfærd med borgerne

Byrådet i Aarhus forbereder et nyt grundlag for styring og ledelse. Kommunen og dens 22.000 medarbejdere skal vende blikket udad og skabe værdi sammen med borgere, civilsamfund og ledere. Resultatet bliver uforudsigeligt, og medarbejderne får brug for tillid og opbakning fra ledelsen.

Rundbordssnak giver lavere udgifter til specialundervisning i Hørsholm

Rundbordssnak giver lavere udgifter til specialundervisning i Hørsholm

Mens flere og flere elever går i skolernes specialtilbud på landsplan, går Hørsholm mod strømmen. I et nyt lederforum træffer forvaltningschefer og skoleledere i fællesskab beslutninger om ekstra tilbud til børn. Det giver både bedre kvalitet og lavere udgifter, mener kommunen.

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

KOMMENTAR: Mange af landets kommuner er ved at finde vejen til stærkere lokalt engagement og mindre bureaukrati. Men hvis deres forehavende skal lykkes, har de brug for, at Christiansborgs politikere sætter en markant ny retning.

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

De seneste par uger har al snak om Kina fokuseret på udbruddet af coronavirus covid-19. Situationen minder på mange måder om udbruddet af sarsvirus tilbage i 2003. Derfor er det relevant at drage et par techrelaterede paralleller, idet sars faktisk spillede en stor rolle i udviklingen af Kinas techlandskab, som vi kender det i dag.

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

KOMMENTAR: Det er oplagt at også den offentlige sektor begynder at bruge avanceret dataanalyse til at levere mere effektiv og præcis service. Men det kræver, at vi som borgere forstår, hvad der foregår, og at vi kan nære tillid til, at teknologien bliver brugt til vores bedste.

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

KOMMENTAR: Netavisen Pio overholdt ikke god presseskik, da den gik til angreb på Mandag Morgens journalistik. Sagen viser ifølge Mandag Morgens chefredaktør, at den socialdemokratiske avis er partiets – og regeringens – forlængede arm. 

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

EU skal beholde sin førerposition, lød det fra kommissionsformand von der Leyen. Derfor lancerer Kommissionen nu en række strategier, der skal sætte turbo på den digitale vækst, uden at sætte borgernes rettigheder over styr.

Når medarbejderen bliver din mor

Når medarbejderen bliver din mor

KOMMENTAR: Lederfaget er fyldt med anvisninger til, hvordan ledere håndterer en udfordrende medarbejder. Men medarbejdere udvikler også strategier for, hvordan de håndterer en udfordrende chef. Nogle strategier er defensive og manipulerende. Andre er omsorgsfulde og udviklingsorienterede.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig dokumentarfilm og har lyttet til historier fra livet på dødsgangen.

Faldende renter er en historisk megatrend

Faldende renter er en historisk megatrend

NY VIDEN: Bank of England har gennemgået den globale renteudvikling gennem de sidste 700 år, og trenden er for nedadgående. Forskerne bag peger på, at renten sagtens kan fortsætte ind i det negative territorie.

Europas magthavere er historisk unge

Europas magthavere er historisk unge

Mens gennemsnitsalderen for politiske magthavere stiger globalt, bliver de i Europas bare yngre og yngre. Flere europæiske lande har sat historiske rekorder, senest i Østrig med valget af den 33-årige Sebastian Kurz som kansler. Det kan betyde, at Europa vil blive ledet mere visionært og mindre ud fra gamle ideologier.

Alderen er dalet på Slotsholmen

Alderen er dalet på Slotsholmen

Da Mette Frederiksen som 41-årig blev den yngste danske statsminister nogensinde, fulgte hun en alderskurve, der i forvejen var på vej nedad. Også ministre og folketingsmedlemmer bliver gennemsnitligt yngre. De dage, hvor politikere og partiledere døde med arbejdstøjet på, er forbi.

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

ANALYSE: EU-Kommissionen vil i denne uge forsøge at overbevise de europæiske regeringsledere om, at hver fjerde euro i det nye budget skal gå til grøn omstilling. 340 milliarder kroner om året fra EU skal trigge lokale, nationale og private investeringer i den grønne omstilling i 27 lande. Der er lagt op til et gigantisk partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor som – hvis det lykkes – kan give et effektivt boost til den grønne økonomi.

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

KOMMENTAR: Glem Det Vilde Vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa, hvis kontinentets unge ledere tør gribe den.

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØNT LANDBRUG:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ENERGI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ØKONOMI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN POLITIK:

Skal robotterne betale skat?

Skal robotterne betale skat?

Virksomheder skal punge ud, når de erstatter medarbejdere med maskiner, mener nogle forskere og politikere. Andre frygter, at det vil hæmme innovationen uden at have den ønskede effekt.

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

TECHTENDENSER: Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter, og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Alligevel er der også hårdt brug for at lære at tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

KOMMENTAR: Danmark har fået en statsminister, som har gjort det klart, at Danmark skal drejes i en ny retning. Forankret i Statsministeriet er regeringen lige nu i en proces med at fastlægge strategien. Det er en opgave, der indebærer en række velkendte udfordringer.