Lederens vigtigste udfordring: Jagten på det bedste talent

Dygtige medarbejdere og ledere bliver en stadig mere sparsom ressource, i takt med at væksten vender tilbage i Europa og USA. Konkurrencen mellem virksomhederne skærpes, når det handler om at kunne tiltrække de bedste talenter, ligesom virksomhederne skal stramme sig an for at fastholde de nøglemedarbejdere, der har været med til at hjælpe firmaerne gennem krisen.

Arbejdskraft: Fire brændende platform" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/000a5-ck_fig02_personalechefernes-vigtigste-opgaver.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/3ecf3-ck_fig02_personalechefernes-vigtigste-opgaver.png | Forstør   Luk

Udsigten til fornyet økonomisk vækst sætter sig tydelige spor i prioriteringen af arbejds-opgaverne for de godt 2.500 topledere og personalechefer, der har deltaget i Deloittes rundspørge.

Kilde: Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte. * angiver antal respondenter [/graph]

Topchefer og personaledirektører i førende virksomheder skal derfor både have globalt udsyn og lokalt fokus i en tid, hvor vidensniveauet i verden fordobles på bare et år, og hvor arbejdsstyrkens færdigheder konstant skal fornyes som følge af den hastige teknologiske udvikling.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i 2014-udgaven af rapporten ”Global Human Capital Trends” fra Deloitte Consulting. Rapporten, der i år har fået undertitlen ”Engaging the 21st-century workforce”, bygger på en global rundspørge blandt 2.532 erhvervsledere i 94 lande. Erhvervslederne udpeger følgende fire områder som deres væsentligste udfordringer: Lederskab, fastholdelse og engagement af nuværende medarbejdere, nye færdigheder i HR-afdelingerne samt adgang til og tiltrækning af nye talenter. Se figur.

Hele 86 pct. af de adspurgte peger på, at udviklingen af nye ledere på alle niveauer er en af virksomhedens mest presserende udfordringer. Det drejer sig om at bringe unge ledertalenter hurtigere frem til egentlige ledelsespositioner, end det sker i dag, fordi de unge ledere bringer nye færdigheder med sig, som det er afgørende nødvendigt at få spredt i virksomhederne. Men det handler også om at udvikle nye ledere globalt, fordi globalt udsyn og forankring er nødvendigheder i en stadig skarpere global konkurrence. Endelig er det også, ifølge de adspurgte, en væsentlig ledelsesudfordring at holde ældre medarbejdere i ledelsespositioner relevante og engagerede i længere tid, end det sker i dag.

HR-afdelinger skal opkvalificeres

Den centrale aktør i udviklingen af unge, globale og ældre medarbejdere er – ud over topledelsen – virksomhedens personaleafdeling. Og på dette område er der store udfordringer.

Således har færre end 8 pct. af de adspurgte personalechefer tillid til, at medarbejderne i deres afdelinger har de kompetencer, der er nødvendige for at møde de aktuelle udfordringer. Og denne holdning deles af topcheferne, hvor 42 pct. mener, at deres personaleafdelinger enten underperformer eller blot leverer det mest nødvendige. Kun 27 pct. af virksomhedernes overordnede ledere mener, at deres personaleafdelinger udfører et rigtig godt stykke arbejde, når det gælder forvaltningen og udviklingen af virksomhedens humane kapital.

Derfor er det ifølge analysen afgørende nødvendigt, at personaleafdelingerne udvikler dybere forståelse for virksomhedernes medarbejderbehov. De skal udbygge deres analytiske færdigheder, og de skal lære i højere grad at kunne optræde som rådgivere i forhold til både topledelsernes og de øvrige medarbejdergruppers præstationer.

Fastholde og udvikle medarbejdere

I takt med at den økonomiske vækst atter kommer op i omdrejninger i de førende vestlige økonomier i Europa og USA, skærpes konkurrencen blandt førende virksomheder, som begynder at gå på strandhugst hos hinanden. Derfor er fastholdelse af kompetente medarbejdere ifølge Deloittes analyse den HR-udfordring, som næstflest af de adspurgte virksomhedsledere peger på.  

[graph title="Personalechefernes vigtigste opgaver" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte. 

I rapporten peges der dog samtidig på, at rene fastholdelsesstrategier ikke gør det alene. Tværtimod skal HR-afdelingerne og virksomhedernes topledelser udvikle strategier, der både fastholder og fremadrettet engagerer de medarbejdere, som allerede er i virksomheden. Det handler om at forene medarbejdernes erfaringer med virksomhedernes overordnede mål. Og særligt i forhold til de yngste og værdifulde medarbejdergrupper er det vigtigt at udvikle strategier, som sikrer, at medarbejderne kan forfølge deres passion, alt imens de får mulighed for at forfølge deres professionelle, personlige og sociale målsætninger.

Ligesom virksomhedens egne unge talenter udgør en vigtig del af virksomhedens samlede ’kapital’-grundlag, er det af helt afgørende betydning, at virksomheden kan tiltrække unge talenter direkte fra uddannelsesinstitutioner eller fra konkurrerende virksomheder.

60 pct. af de adspurgte erhvervsledere bekræfter, at de enten har ændret eller er i færd med at ændre deres talentudviklingsstrategier. En særlig udfordring på dette område er for mange virksomheder, at de unge talenter indgår i globale netværk, der er drevet af sociale medier, som HR-lederne ikke altid selv har den fornødne indsigt i. Samtidig sker der hastige forandringer i de unge talenters syn på, hvad en attraktiv karriere indeholder, ligesom de i høj grad er påvirkelige i forhold til forandringer i virksomhedernes omdømme. Eksempelvis tiltrækker finanssektoren i 2014 ikke i nær samme grad unge talenter, som det var tilfældet før finanskrisen. Omvendt har virksomheder med bæredygtighed og social ansvarlighed højt på agendaen lettere ved at tiltrække de dygtigste unge fra de enkelte årgange.

Kilde: “Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce”, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte.

Forrige artikel Eurozonens omfattende propaganda Næste artikel Den største politiske ledelseskrise siden 1864

Techtendenser: Køb globalt, print lokalt

Techtendenser: Køb globalt, print lokalt

Hvis en komponent i en maskine går i stykker, er det dumt at erstatte den med en reservedel, der er magen til. I stedet burde man lave en ny del, der er designet, så den ikke går i stykker igen.

Deleøkonomiens giganter bliver indhentet af virkeligheden

Deleøkonomiens giganter bliver indhentet af virkeligheden

Deleøkonomiens tre globale giganter, Uber, Airbnb og WeWork, er alle voldsomt udfordrede, præcis fordi deres forretningsmodel bygger på, at de kan sætte sig ud over de begrænsninger og regler, som deres traditionelle konkurrenter må leve med.

Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Koreansk-dansk samarbejde om grønne maritime løsninger

Klima og bæredygtighed er også blevet et nøgleord i den maritime industri, og det præger i høj grad det voksende samarbejde mellem de maritime virksomheder i Danmark og Korea – to af verdens førende søfartsnationer.

Lad nysgerrigheden nedbryde de kulturelle barrierer

Lad nysgerrigheden nedbryde de kulturelle barrierer

Samarbejde på tværs af nationale og kulturelle grænser er i dag en realitet for stadigt flere ledere. Håndteret forkert kan det resultere i dyre misforståelser, lav produktivitet og afbrudte samarbejder. Men de kulturelle forskelle kan også skabe drive, innovation og nye perspektiver. Her får du seks tips til at håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne.

Set, læst og hørt: Anne Lawaetz Arhnung

Set, læst og hørt: Anne Lawaetz Arhnung

Anne Lawaetz Arhnung har læst om Poul Schlüters kloge betragtninger, set en udstilling om Andy Warhol i San Francisco og ville gerne have hørt John Mayer i Royal Arena.

Jeremy Corbyn vil have fingrene i Ørsteds britiske milliardforretning

Jeremy Corbyn vil have fingrene i Ørsteds britiske milliardforretning

Udenlandske selskaber som danske Ørsted skal ikke løbe med hele det overskud, der opstår, når Storbritannien investerer milliarder i havvindmøller, mener den britiske Labour-leder, Jeremy Corbyn. Derfor lover han de britiske vælgere, at det offentlige fremover skal eje 51 procent af de 37 havvindmølleparker, han vil bygge inden 2030.

Brian Mikkelsens strategiske statskapitalisme er en gave til de røde

Brian Mikkelsens strategiske statskapitalisme er en gave til de røde

Grøn omstilling kræver offentlig-privat samarbejde i milliardklassen. Det vil derfor være i god tråd med rød politik, hvis regeringen tager den blå Brian Mikkelsen på ordet og etablerer en grøn statsfond med de 120 milliarder, der kan tjenes på at sælge aktiemajoriteten i Ørsted.

EU er tæt på 2020-mål, men tre områder halter

EU er tæt på 2020-mål, men tre områder halter

EU ser ud til at nå sine 2020-mål om at forbedre beskæftigelsen og skabe smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Til gengæld kniber det med socialområdet, energiforbruget og forskningen.

Flygtninge A/S: Europas nye milliardindustri

Flygtninge A/S: Europas nye milliardindustri

Flygtninge og migranter har skabt grobund for et nyt europæisk marked for multinationale virksomheder, kapitalfonde og private investorer, der omsætter milliarder på alt fra sikkerhed og drift af asylcentre til social- og sundhedsydelser.

Ny bog: Gør forandring af velfærden til et håndværk

Ny bog: Gør forandring af velfærden til et håndværk

De sociale tilbud og strukturer i samfundet skal konstant nytænkes for at følge med den teknologiske udvikling. Britiske Geoff Mulgan, der har et enestående indblik i, hvordan man skaber den nødvendige forandring, deler sine erfaringer i bogen ’Social innovation’.

Innovationens mentor

Innovationens mentor

Britiske Geoff Mulgan har i snart 20 år drevet arbejdet med offentlig innovation i Storbritannien. Han har ofte besøgt Danmark og også her skubbet til innovationsarbejdet. Det giver direktør for Dansk Design Center Christian Bason tre eksempler på.

Marie Stærke: Jeg blev for dygtig for hurtigt

Marie Stærke: Jeg blev for dygtig for hurtigt

INTERVIEW: Da Marie Stærke første gang blev borgmester, var hun blot 27 år gammel og den yngste kvindelige borgmester nogensinde. Nu er hun 40 år og en helt anden type leder. Fire år i opposition gav hende tid til at se indad, tænke sig om og til at øve sig i at være leder for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Nyt råd skal prioritere behandlinger

Nyt råd skal prioritere behandlinger

Danmark får sit første behandlingsråd, som skal prioritere nye behandlinger. Resultatet kan blive et ja til nogle behandlinger og et nej til andre. Regionerne er snart klar med et nyt udspil og overhaler dermed S-regeringen. Det nye råd kommer til at få mindst lige så svære prioriteringsopgaver som Medicinrådet og kan måske danne international skole.

Klimadebat med flere nuancer af grøn

Klimadebat med flere nuancer af grøn

KOMMENTAR: Klimamål og handlingsplaner skal på plads på en afbalanceret og realistisk måde med respekt for vores danske samfundsmodel. Klogt af statsministeren og erhvervslivet at finde sammen om løsningerne.

Egeninteresse driver Danmarks grønne omstilling

Egeninteresse driver Danmarks grønne omstilling

Hele Danmark er klar til den grønne omstilling, men det kommer til at koste penge og kræve store omlægninger af de incitamentsstrukturer, der får egeninteresse til at falde sammen med samfundets interesser. Det centrale spørgsmål er: Hvordan får Danmark sat mere fart på den grønne omstilling?

Trods årtiers fokus: 50.000 unge lever på kanten af samfundet uden uddannelse eller job

Trods årtiers fokus: 50.000 unge lever på kanten af samfundet uden uddannelse eller job

Trods økonomisk fremgang i samfundet har udsatte unge sværere ved at klare sig. Mange kæmper med misbrug eller psykiske lidelser, og færre får en ungdomsuddannelse. Det har enorme menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger. Derfor er et af de helt centrale politiske spørgsmål lige nu: Hvordan får man udsatte unge i job eller uddannelse?

Hvad hvis væksten ikke kommer tilbage?

Hvad hvis væksten ikke kommer tilbage?

Ti år efter finanskrisen er det, som om en række traditionelle økonomiske sammenhænge er sat ud af kraft. Lav vækst ser ud til at blive den nye normal. Men hvad betyder det for udviklingen i vores samfund? Og for de liv, vi lever? Mandag Morgen har talt med en række økonomer om udsigten til et lavvækstsamfund.

Vi fylder 30, og nu tager vi vores egen medicin

Vi fylder 30, og nu tager vi vores egen medicin

KOMMENTAR: I tre årtier har Mandag Morgen levet af at fortælle andre, hvordan de skulle omstille sig. Nu står vi selv midt i en stor omstilling, der skal sikre os 30 år mere som uundværligt værktøj for dem, der ikke møder op på arbejde for at passe et job, men som går forrest og arbejder for at forme fremtiden.

Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen: Forelsk dig ikke i dit medie. Forelsk dig i dine kunder og deres behov.

Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen: Forelsk dig ikke i dit medie. Forelsk dig i dine kunder og deres behov.

Han startede Mandag Morgen 6. november 1989, få dage før Muren faldt, og Europa forandrede sig. Erik Rasmussen mener stadig, at Mandag Morgen har en vigtig berettigelse som et begavet korrektiv til en mainstream nyhedsstrøm. Som det medie, der konstant overrasker og udfordrer og forbereder sine læsere bedst på forandringer. Og læsere hedder i øvrigt kunder i Erik Rasmussens univers.

Kommer du over eller under algoritmen?

Kommer du over eller under algoritmen?

Skal vi bestemme over maskinerne, eller kommer de til at bestemme over os? Fremtiden vil blive præget af stadig stærkere og mere intelligente computere. De vil aflaste og understøtte os, og de vil komme med gode råd og anbefalinger – men de vil også kunne styre og kontrollere os.

Lykkeland – velfærdsstatens globale sejr

Lykkeland – velfærdsstatens globale sejr

ANALYSE: Danmark og de øvrige nordiske lande er dygtige til at skabe gode rammer for det gode liv. Det inspirerer resten af verden, der nu måler på lykkeniveau fremfor udelukkende at se på økonomiske nøgletal. Men der er en risiko for, at vi i lykkerusen glemmer dem, der føler sig hægtet af, skriver Meik Wiking, direktør i Institut for Lykkeforskning.

De politiske brudflader rykker sig

De politiske brudflader rykker sig

ANALYSE: Det seneste folketingsvalg gav ganske vist fremgang til de etablerede partier. Men politikerne skal navigere i en politisk virkelighed, der er under hastig forandring, vurderer politisk kommentator og journalist Noa Redington.

Den sunde forvandling af dansk økonomi

Den sunde forvandling af dansk økonomi

ANALYSE: I løbet af tre årtier har dansk økonomi lagt systemfejl, arbejdsløshed og udlandsgæld bag sig, så den i dag fremstår sund og robust. Det er Danmarks evne til at vedtage større økonomiske reformer, der har gjort forskellen – og som forhåbentlig kan sikre en fornuftig kurs gennem de udfordringer, der viser sig forude, skriver økonom og professor Torben M. Andersen.

Vi står over for et stort nyt systemgennembrud

Vi står over for et stort nyt systemgennembrud

ANALYSE: I 1970'erne skabte oliekriserne grundlaget for en gennemgribende forandring, der skubbede olien ud af energiforsyningen. I dag bliver ambitionen om markante reduktioner af C02-udledningerne mødt med en lignende beslutsomhed og målrettethed, vurderer tidligere direktør i Dong Energy Anders Eldrup. 

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

Lederen som pejlemærke eller skydeskive

KOMMENTAR: Toplederens betydning for virksomhedernes brand er stigende, og ledelsesopgaven meget mere sensitiv både indadtil og udadtil. Finansielle resultater er ikke længere nok.

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Haves: Dygtige seniorer - Ønskes: Bedre ledere

Dårlig ledelse er suverænt det største problem i arbejdslivet. Det fortæller 128 seniorer om i ny bog. Her får new public management tørt på, og manglende respekt for faglighed udstilles. Indfør selvstyrende teams, og lyt til medarbejderne, lyder opfordringen fra de erfarne.

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Hvorfor klapper alle ad Klopp?

Liverpools manager, Jürgen Klopp, rider på en bølge af succes, og nu skeler mange ledere til den tyske træner, der vækker begejstring med sin begejstring. Han er livsglad, autentisk og ærlig, og det er noget, erhvervsledere kan lære af. Men tag ikke fejl. Klopp er ikke kun sit brede smil.

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Hvad ledere kan lære af Moby Dick, Moses og Robinson Crusoe

Find den gode stol frem, tag en af klassikerne ned fra hylden, og lad fortællingen illustrere en leders dilemmaer. ”God faglitteratur om ledelse blegner ved siden af fortællinger som Moby Dick,” siger Klaus Majgaard, der i mere end 20 år har arbejdet med offentlig styring og velfærdsudvikling

Energien flytter bjerge

Energien flytter bjerge

Bjergbestigning er ikke et ledelsesredskab for Lars Lyse, CEO i møbelkæden Bolia. Men det er en passion, der har gjort mere for den måde, han leder Bolia på vej mod milliardomsætning, end noget ledelseskursus, han nogensinde har været på. Ledelse handler om personen, siger han, ikke om lederen som figur.

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Bliv fyret og bliv en bedre leder

Særligt to jobskifter har sat sit præg på, hvordan Marianne Dahl, vice president i Microsoft Western Europe, agerer som leder i dag. Begge gange har hun forladt en stilling uden at have en anden på hånden, og det gav hende tiden til at finde ud af, at ledelse ikke er en position. Det er en væremåde.

Ejerledere vækster når der kommer nyt blod i bestyrelsen

Ejerledere vækster når der kommer nyt blod i bestyrelsen

Lederne i familieejede firmaer får ofte stor gevinst ud af at invitere folk udefra ind i deres bestyrelser, viser ny forskning. Alt, alt for mange ledere med egen virksomhed lader sig nøje med rygklappende ‘tante-bestyrelser’, vurderer direktør.

Driver du GPS-ledelse?

Driver du GPS-ledelse?

På område efter område vil maskinerne blive smartere og mere kompetente, end vi selv er. Udfordringen bliver at bruge maskinen til at understøtte og hjælpe os til at gøre det, vi vil, bedre og hurtigere – og holde fast i, at det er os, der leder maskinerne, ikke omvendt.

Bag om undersøgelsen af vælgernes holdning til muslimske indvandrere

Bag om undersøgelsen af vælgernes holdning til muslimske indvandrere

I denne uge udkom Mandag Morgen med den sidste del af en stor vælgerundersøgelse – denne gang om vælgernes holdninger til udlændinge. Især én artikel har på sociale medier udløst mange spørgsmål til undersøgelsen. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og bedt professoren bag undersøgelsen, Jørgen Goul Andersen, svare på dem her.