Lederens vigtigste udfordring: Jagten på det bedste talent

Dygtige medarbejdere og ledere bliver en stadig mere sparsom ressource, i takt med at væksten vender tilbage i Europa og USA. Konkurrencen mellem virksomhederne skærpes, når det handler om at kunne tiltrække de bedste talenter, ligesom virksomhederne skal stramme sig an for at fastholde de nøglemedarbejdere, der har været med til at hjælpe firmaerne gennem krisen.

Arbejdskraft: Fire brændende platform" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/000a5-ck_fig02_personalechefernes-vigtigste-opgaver.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/3ecf3-ck_fig02_personalechefernes-vigtigste-opgaver.png | Forstør   Luk

Udsigten til fornyet økonomisk vækst sætter sig tydelige spor i prioriteringen af arbejds-opgaverne for de godt 2.500 topledere og personalechefer, der har deltaget i Deloittes rundspørge.

Kilde: Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte. * angiver antal respondenter [/graph]

Topchefer og personaledirektører i førende virksomheder skal derfor både have globalt udsyn og lokalt fokus i en tid, hvor vidensniveauet i verden fordobles på bare et år, og hvor arbejdsstyrkens færdigheder konstant skal fornyes som følge af den hastige teknologiske udvikling.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i 2014-udgaven af rapporten ”Global Human Capital Trends” fra Deloitte Consulting. Rapporten, der i år har fået undertitlen ”Engaging the 21st-century workforce”, bygger på en global rundspørge blandt 2.532 erhvervsledere i 94 lande. Erhvervslederne udpeger følgende fire områder som deres væsentligste udfordringer: Lederskab, fastholdelse og engagement af nuværende medarbejdere, nye færdigheder i HR-afdelingerne samt adgang til og tiltrækning af nye talenter. Se figur.

Hele 86 pct. af de adspurgte peger på, at udviklingen af nye ledere på alle niveauer er en af virksomhedens mest presserende udfordringer. Det drejer sig om at bringe unge ledertalenter hurtigere frem til egentlige ledelsespositioner, end det sker i dag, fordi de unge ledere bringer nye færdigheder med sig, som det er afgørende nødvendigt at få spredt i virksomhederne. Men det handler også om at udvikle nye ledere globalt, fordi globalt udsyn og forankring er nødvendigheder i en stadig skarpere global konkurrence. Endelig er det også, ifølge de adspurgte, en væsentlig ledelsesudfordring at holde ældre medarbejdere i ledelsespositioner relevante og engagerede i længere tid, end det sker i dag.

HR-afdelinger skal opkvalificeres

Den centrale aktør i udviklingen af unge, globale og ældre medarbejdere er – ud over topledelsen – virksomhedens personaleafdeling. Og på dette område er der store udfordringer.

Således har færre end 8 pct. af de adspurgte personalechefer tillid til, at medarbejderne i deres afdelinger har de kompetencer, der er nødvendige for at møde de aktuelle udfordringer. Og denne holdning deles af topcheferne, hvor 42 pct. mener, at deres personaleafdelinger enten underperformer eller blot leverer det mest nødvendige. Kun 27 pct. af virksomhedernes overordnede ledere mener, at deres personaleafdelinger udfører et rigtig godt stykke arbejde, når det gælder forvaltningen og udviklingen af virksomhedens humane kapital.

Derfor er det ifølge analysen afgørende nødvendigt, at personaleafdelingerne udvikler dybere forståelse for virksomhedernes medarbejderbehov. De skal udbygge deres analytiske færdigheder, og de skal lære i højere grad at kunne optræde som rådgivere i forhold til både topledelsernes og de øvrige medarbejdergruppers præstationer.

Fastholde og udvikle medarbejdere

I takt med at den økonomiske vækst atter kommer op i omdrejninger i de førende vestlige økonomier i Europa og USA, skærpes konkurrencen blandt førende virksomheder, som begynder at gå på strandhugst hos hinanden. Derfor er fastholdelse af kompetente medarbejdere ifølge Deloittes analyse den HR-udfordring, som næstflest af de adspurgte virksomhedsledere peger på.  

[graph title="Personalechefernes vigtigste opgaver" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte. 

I rapporten peges der dog samtidig på, at rene fastholdelsesstrategier ikke gør det alene. Tværtimod skal HR-afdelingerne og virksomhedernes topledelser udvikle strategier, der både fastholder og fremadrettet engagerer de medarbejdere, som allerede er i virksomheden. Det handler om at forene medarbejdernes erfaringer med virksomhedernes overordnede mål. Og særligt i forhold til de yngste og værdifulde medarbejdergrupper er det vigtigt at udvikle strategier, som sikrer, at medarbejderne kan forfølge deres passion, alt imens de får mulighed for at forfølge deres professionelle, personlige og sociale målsætninger.

Ligesom virksomhedens egne unge talenter udgør en vigtig del af virksomhedens samlede ’kapital’-grundlag, er det af helt afgørende betydning, at virksomheden kan tiltrække unge talenter direkte fra uddannelsesinstitutioner eller fra konkurrerende virksomheder.

60 pct. af de adspurgte erhvervsledere bekræfter, at de enten har ændret eller er i færd med at ændre deres talentudviklingsstrategier. En særlig udfordring på dette område er for mange virksomheder, at de unge talenter indgår i globale netværk, der er drevet af sociale medier, som HR-lederne ikke altid selv har den fornødne indsigt i. Samtidig sker der hastige forandringer i de unge talenters syn på, hvad en attraktiv karriere indeholder, ligesom de i høj grad er påvirkelige i forhold til forandringer i virksomhedernes omdømme. Eksempelvis tiltrækker finanssektoren i 2014 ikke i nær samme grad unge talenter, som det var tilfældet før finanskrisen. Omvendt har virksomheder med bæredygtighed og social ansvarlighed højt på agendaen lettere ved at tiltrække de dygtigste unge fra de enkelte årgange.

Kilde: “Global Human Capital Trends 2014, Engaging the 21st-century workforce”, Deloitte Consulting LLP og Bersin by Deloitte.

Forrige artikel Eurozonens omfattende propaganda Næste artikel Den største politiske ledelseskrise siden 1864
Demokratiske virksomheder er som skabt til Generation Z

Demokratiske virksomheder er som skabt til Generation Z

Demokratiske virksomheder er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Alligevel aner ingen, hvor udbredte de er. Ny tænketank skal afdække omfanget af virksomhedsformen, der ifølge forskningen er mere stabil og kan skabe højere produktivitet.

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Dansk startup laver billige høreapparater til verdens fattige

Dansk startup laver billige høreapparater til verdens fattige

Danske høreapparater plejer at være blandt de dyreste og mest avancerede i verden. Startup-virksomheden Audientes satser i stedet på at sælge billige høreapparater til lande, hvor millioner af mennesker ikke har råd til at få afhjulpet deres høretab.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.