Få dig et liv, ikke en ydelse

De økonomiske udfordringer betyder, at vi skal se os om efter nye måder at tænke velfærd på, og 2015 kommer til at stå i relationernes tegn. Fremover vil vi høre stadig flere offentlige organisationer og udviklingsansvarlige sige: ”Få dig et liv, ikke en ydelse”. På årets Velfærdens Innovationsdag præsenteres et hav af gode eksempler på, hvordan de mellemmenneskelige relationer kan skabe bedre velfærd.

De økonomiske udfordringer tårner sig op, og førende økonomer her i kongeriget peger på, at der fra midten af 2020’erne er udsigt til underskud på de samlede offentlige finanser i hvert fald frem til 2075. Uden handling kan vi se frem til et århundrede med underskud på de offentlige finanser.

Derfor er der ingen vej udenom: Den offentlige service skal effektiviseres, slankes og optimeres. Velfærden kan synes at være under afvikling.

Samtidig oplever jeg en stigende interesse for relationers betydning og mulighederne i en relationel tilgang til velfærd. De foreløbige erfaringer fra en sådan tilgang til velfærden taler sit tydelige sprog. Når borgere og professionelle møder hinanden i en ordentlig og relationel samtale og sammen ser både pragmatisk og holistisk på udfordringerne, som den enkelte står med, lykkes det ikke alene at skabe bedre og mere bæredygtige løsninger, vi skaber også billigere løsninger.

Der er altså god grund til at interessere sig for relationernes betydning og muligheden for at bruge dem til at udvikle velfærden. Et eksempel kunne være Horsens Kommunes arbejde med måltidsværter. 4 ud af 10 beboere på landets plejehjem er nemlig underernærede, og det har store konsekvenser for både borgernes sundhedstilstand og deres behov for sundhedsvæsenet. Derfor er det interessant, når måltidsværterne får borgere på kommunens plejehjem til at spise mere ved at gøre spisesituationen mere hjemlig og sørge for, at maden i højere grad bliver et socialt samlingspunkt. Kommunen har da også besluttet at sende flere medarbejdere på kursus for at gøre måltiderne til et fælles højdepunkt på alle plejeafdelinger i kommunen.

Man ved også, at mange hjertepatienter undlader at motionere, fordi de er usikre på, hvordan deres krop vil reagere på fysisk aktivitet. Derfor tilbyder frivillige læger fra Sund Danmark fælles gå- og løbeture til hjertepatienter, for at give dem en tryg og positiv oplevelse ved opstart af motion. ”Løb med din læge” danner samtidig rammen for et mere uformelt møde mellem læge og patient, som gør, at patienten tør stille spørgsmål, de ellers ikke ville have fået svar på. 

Og så er der Aarhus Kommunes igangværende proces med at udarbejde kommunens første politik for aktivt medborgerskab, som jeg hørte om for nyligt. Medborgerskabsudvalget i kommunen opfordrer alle borgere til at lære naboer, kolleger eller venner bedre at kende over en middag og en snak om aktivt medborgerskab. Værten får udleveret en madkurv og en liste med spørgsmål, som snakken kan tage udgangspunkt i. Selskabet sender deres forslag tilbage til udvalget, som på den måde får ideer fra borgere, der ellers ikke ville blive hørt, mens der opstår nye relationer mellem middagsgæsterne.

Af banen!

Flere af de gode eksempler her, der alle er med på Velfærdens Innovationsdag i slutningen af måneden, har fortsat de offentlige medarbejdere som en af de vigtigste faktorer i ligningen, men den økonomiske algebra for velfærden i de kommende år betyder, at det ikke nødvendigvis er holdbart.

[quote align="left" author=""]Også i andre dele af det store udland er der en stigende interesse for relationel velfærd.[/quote]

Derfor skal vi blive langt bedre til systematisk at opbygge og styrke borgernes forhold til deres omgivelser, f.eks. relationen mellem borgeren og dennes netværk, for derigennem at reducere afhængigheden af systemet. Det var netop pointen i et indlæg på den britiske blog Nurture Development for nylig, hvorfra rubrikken på dette indlæg også stammer.

Det kan lyde provokatorisk, nogen vil måske sige barsk, at sige ”få dig et liv, ikke en ydelse”. Men pointen er, at vejen til det gode liv ikke er banet med ydelser. Tværtimod. Det gode liv leves i relationer, og det er dem, der baner vejen. Derfor skal vi (1) arbejde med vores tilgange og systemer, så vi bliver bedre til at komme af banen, når vi ikke længere er den bedste løsning for borgerne, (2) arbejde målrettet på at reducere afhængighed af systemet for til gengæld at (3) øge den mellemmenneskelige og gensidige afhængighed i netværk og relationer.

Det har organisationen Participle stort held med. De har stiftet en række Circles – cirkler – der er medlemsorganisationer åbne for alle borgere over 50, der bor i et givent område, og som forbinder medlemmerne og hjælper dem med at hjælpe hinanden både socialt og praktisk. Den relationelle service øger ikke bare livskvaliteten for de indtil videre 5.000 briter, der tager aktivt del i deres lokalsamfund. Uafhængige evalueringer viser også reducerede omkostninger for de officielle systemer bl.a. takket være færre genindlæggelser på hospitaler.

Derfor er der også i andre dele af det store udland en stigende interesse for relationel velfærd.

Det er et universelt forhold, at en krise sjældent kommer alene, og ofte er udsatte familier i hyppig kontakt med de sociale myndigheder. I Australien forsøger man at bryde den onde cirkel ved at sætte udsatte familier sammen med familier, der har prøvet noget lignende. Og det virker. Ud fra devisen ”we link up families” har Family by Family siden 2010 skabt et stærkt netværk af familier, som hjælper og støtter hinanden. Det er til gavn for både familierne og lokalområdet.

Modellen er simpel. En familie, som føler sig udfordret i hverdagen, matches med en familie, som har oplevet lignende udfordringer, men er kommet igennem dem. Udfordringerne kan være mange. Nogle oplever vold i hjemmet, andre misbrug. Måske mistrives børnene, eller familien er immigreret og mangler et netværk i lokalområdet. Fælles for familierne er det, at de mangler et socialt sikkerhedsnet i lokalområdet. Og modellen virker. 90 pct. af de udsatte familier fortæller, at deres situation efter mødet med en anden familie er blevet ’meget bedre’.

Jeg tror, at 2015 kommer til at stå i relationernes tegn. Jeg er overbevidst om, at vi i den fortsatte udvikling af velfærden kommer til at høre stadig flere offentlige organisationer og udviklingsansvarlige bruge ordene ”få dig et liv, ikke en ydelse”. 

Forrige artikel Kvinder køber da julegaverne Næste artikel Alt godt kommer (af og til) til den, som venter
Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

I sine mange år i ATP stod nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen for talrige aktieudlån, hvor landets største pensionskasse ikke havde nogen kontrol med, hvad deres aktier blev brugt til. En stor del af de mange udlån foregik via en konstruktion i Luxembourg, som ATP selv betegner som kreativ.

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Aldrig før har meningsmålinger vist så få vælgere vandre over midten som nu. Men blandt partierne internt i både blå og rød blok er der gang i vælgerstrømmen. Hele 37 pct. af vælgerne vil stemme på et andet parti. Det er ikke vælgerne, som har flyttet sig. Det er partierne, siger valgekspert.

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

KOMMENTAR: Som ung er man bange for at vælge den forkerte uddannelse, men vejen til læring og opkvalificering vil være langt bredere fremover. Udfordringen bliver ikke, om man vælger rigtigt, men i langt højere grad om man kan begrænse sig.

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

KOMMENTAR: Vi har alle mødt en dårlig leder, der kun er leder for magtens og pengenes skyld. Men er det et retvisende billede af den danske lederstab? Og hvis ja, skaber vi så bedre ledelse ved at fremhæve de dårlige eksempler?

Sådan organiserer du den digitale innovation

Sådan organiserer du den digitale innovation

KOMMENTAR: For at få succes i den digitale æra er organisationer nødt til at skabe både inkrementel og radikal innovation – med brugeren i centrum. Ved at bruge to forskellige typer innovationsenheder kan organisationer parallelt optimere kerneforretningen og udforske radikale innovationer, der kan sikre fremtidens succes.

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

KOMMENTAR: Ikke kun jordens klima bliver varmere og tvinger virksomhederne til at omstille sig til et markant anderledes erhvervssamfund. Forretningsklimaet bliver også varmere og kræver et nyt ledelsesparadigme. Her er portrættet af en 'hot' leder.

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Udflytninger af statslige arbejdspladser har ikke hentet vælgerne "hjem" til Venstre. Ved det kommende valg står Venstre til at gentage det historisk dårlige resultat fra valget i 2015.

To borgerlige statsministre, to personligheder, to ledere

To borgerlige statsministre, to personligheder, to ledere

Udgivelsen af to nye bøger om hhv. Poul Schlüter og Lars Løkke Rasmussen er en god anledning til at sammenligne de ledelsesstile, som er og har været de to borgerlige statsministres personlige fingeraftryk på hver deres epoke.

Sådan ser et politisk opbrud ud på dansk

Sådan ser et politisk opbrud ud på dansk

KOMMENTAR: Partiernes størrelse er næsten uændret – men alligevel vil den logik, der har opdelt dansk politik i en blå og en rød blok, være kraftigt udfordret efter valget.

Nu er det de røde der vinder på udlændingepolitikken

Nu er det de røde der vinder på udlændingepolitikken

Siden folketingsvalget i 2001 har udlændingepolitikken flyttet titusinder af stemmer fra rød til blå blok. I denne valgperiode er det lige omvendt. Nu flytter udlændingepolitikken stemmer fra blå til rød blok. Socialdemokratiet og Radikale trækker læsset. Det kan afgøre det kommende valg.

DF-profiler står til at ryge ud af Folketinget

DF-profiler står til at ryge ud af Folketinget

Næsten hver femte vælger har forladt Dansk Folkeparti, og store profiler som udlændinge-ordfører Martin Henriksen og EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth er i fare for at ryge ud af Folketinget ved næste valg. Store valgdramaer venter partiet i Nordsjælland og Sydjylland. 

Supermillionærskat skal betale socialdemokratiske valgløfter

Supermillionærskat skal betale socialdemokratiske valgløfter

En ny supermillionærskat og fire andre forslag fra Socialdemokratiet skal skaffe 3 mia. kroner ekstra til velfærdsforbedringer. Men selv med de ekstra penge er der ikke plads til de store forbedringer af velfærden, lyder vurderingen fra eksperter.

Et dataetisk råd med muskler, tak

Et dataetisk råd med muskler, tak

KOMMENTAR: Regeringens ekspertgruppe om dataetik er kommet med ni anbefalinger for arbejdet med dataetik, inklusive oprettelsen af et dataetisk råd. Det er godt, men spørgsmålet er, om et sådant råd vil få de ressourcer og kræfter, som opgaven kræver.