Lynguide til katalytisk filantropi

Den katalytiske filantropi udstikker linjerne for en ny model for filantropisk arbejde. Dette ses tydeligt hos frontløberne på området, som har nydefineret deres rolle og taget helt nye arbejdsredskaber i brug. Dermed fremstår de som rollemodeller for en ny filantropisk kultur, der baserer sig på en fælles forståelse og et fælles begrebsapparat, som tegner rammen for deres aktiviteter.

Følgende er en præsentation af seks konkrete veje til, hvordan man som filantropisk fond kan arbejde med den katalytiske model. Dermed er de en brugbar guide til de fonde, der ønsker at dreje deres filantropiske aktiviteter i den retning. Guiden er ikke en endegyldig opskrift på, hvordan man får succes som katalytisk fond, men anviser de seks primære ”knapper”, som fondene skal dreje på for at nærme sig den model.
Anvisningerne baserer sig på eksempler fra førende katalytiske fonde, en række ekspertinterview, en rundbordsdiskussion om katalytisk filantropi med en række af de største danske fonde og den eksisterende internationale litteratur på området.

Inden for den katalytiske filantropi zoomer den enkelte fond ind på udvalgte udfordringer. Denne fokusering udgør ledetråden for alle dens aktiviteter. Hele den katalytiske fonds strategi – etablering af et konkret projekt, uddeling af et beløb, aktivering af interne ressourcer, etablering af partnerskaber og måling af effekt – er baseret på valg af fokusområde. Det gælder også en omfattende analyse af problemets årsag og omfang, herunder et strategisk valg af, hvor fonden kan og skal gøre en forskel inden for det pågældende område.

Inden for den katalytiske filantropi arbejder fondene med store sociale og samfundsmæssige udfordringer. Derfor er den enkelte katalytiske fond afhængig af andre aktører i forhold til at gøre en reel forskel. At igangsætte og drive stærke partnerskaber er derfor afsættet for ethvert initiativ fra en katalytisk fond. Formålet med partnerskaberne er at styrke og støtte de stakeholdere, som allerede er engagerede i den pågældende udfordring, eller som er relevante at inddrage. Det drejer sig om at etablere et langsigtet og bredt samarbejde, som går på tværs af aktører og sektorer.

Login