Mandag Morgens stifter etablerer globalt digitalt medie

Efter syv års forberedelse og med en investering på knapt 60 millioner kr. er virksomheden Sustainia med Erik Rasmussen i spidsen klar til en stærk global satsning i 2017. Det kan få stor betydning for indfrielsen af FN’s globale verdensmål, siger UN Global Compacts direktør.  

Verdens største digitale medie for bæredygtige løsninger. Det er visionen for den danskejede virksomhed Sustainia, der er stiftet af Mandag Morgen. Efter at have solgt de danske aktiviteter til Altinget præsenterer Mandag Morgens grundlægger Erik Rasmussen en ambitiøs strategi for Sustainias næste tre år. Den bygger på syv års forberedelse og en samlet investering på op imod 60 millioner kroner.

Siden 2009 har Sustainia primært opereret internationalt. Med støtte fra Realdania, den norske koncern DNV GL (tidligere Det Norske Veritas), en række andre internationale institutioner og virksomheder og i tæt samarbejde med UN Global Compact, har Sustainia opbygget en stærk global platform med bæredygtige løsninger. De er bl.a. kommunikeret gennem digitale og trykte rapporter som ”Sustainia100”, ”Cities100” og ”Global Opportunity Report”. Disse rapporter er præsenteret på konferencer i såvel FN, som i en række byer verden over. Samlet set er rapporterne eksponeret for mere end 150 millioner mennesker, og løsningerne er taget i brug i 188 lande.

For 2017 har Sustainia indgået en række partnerskaber, der yderligere vil manifestere virksomhedens position som en af verdens førende leverandører af løsninger på globale udfordringer samt danne basis for udgivelsen af et globalt digitalt medie:


  • Den 24. januar 2017 offentliggør Sustainia den tredje udgave af ”Global Opportunity Report” i Oslo. Dermed har projektet ”oversat” 15 globale risici til 45 udvalgte og prioriterede markedsmuligheder baseret på input fra mere end 5.000 internationale ledere. Det er sket i partnerskab med DNV GL og UN Global Compact. Udgivelsen danner afsæt for en udvidelse af initiativet.

  • Den 8. februar 2017 lanceres ”Sustainia Living” i Operaen i København. Projektet handler om at formidle FN’s 17 verdensmål til en bredere målgruppe. Projektet er bl.a. udviklet i samarbejde med Det Kongelige Kunstakademi, der de næste tre år har dedikeret al undervisning til at udvikle løsninger på verdensmålene. Projektet er støttet af Realdania samt en række førende danske virksomheder. Det er starten på et projekt, der det kommende år skal drøfte om en grøn livsstil kan blive en dansk vækstsektor og et nyt globalt brand.

  • I maj 2017 lanceres i Indien et ambitiøst samarbejde mellem UN Global Compact, DNV GL og Sustainia om udviklingen af verdens største platform for bæredygtige løsninger – ”The Global Solutions Platform”. Projektet bygger videre på fem års udgivelser af ”Sustainia100”.


Dette projekt nærer Sustainias partnere store forventninger til:

"UN Global Compact har haft et mangeårigt tæt partnerskab med Sustainia - et partnerskab der har været - og fortsat er - en vigtig inspirationskilde for os. Derfor ser vi frem til i fællesskab at opbygge en global platform, der over de næste tre år skal dokumentere, hvordan de 17 verdensmål kan skabe nye forretningsmuligheder og dermed også blive en kilde til ny bæredygtig vækst. For UN Global Compact er projektet et vigtigt led i bestræbelserne på at indfri de globale mål inden 2030", siger UN Global Compacts direktør Lise Kingo.

Realdania har fra starten været en meget tæt partner og den største enkeltinvestor af Sustainia. Realdanias administrerende direktør Jesper Nygård siger:

”Det er med stor tilfredshed og en vis stolthed, vi både ser tilbage på Sustainias hidtidige udvikling og virksomhedens fremtidige potentialer. Sustainia har tilbagelagt en meget spændende rejse, som vi har fulgt tæt og blevet inspireret af. Vi er ikke i tvivl om, at Sustainia kan spille en vigtig rolle inden for udviklingen af bæredygtige løsninger."

Et globalt karriereskift

Som overbygning på rækken af igangværende aktiviteter vil Sustainia etablere, hvad der de næste tre år skal blive verdens største digitale medie for bæredygtige løsninger.

”Vi har brugt syv år og investeret mange millioner kroner i at skabe dette fundament. Sideløbende med at det fortsat udbygges i samarbejde med vores partnere, vil vi udvikle et digitalt medie, der kan binde det hele sammen og blive det medie, der giver det bedste, mest overskuelige og konstant opdaterede indblik i, hvordan verden omstiller sig til en bæredygtig virkelighed. Vi forventer, at en første udgave kan blive klar i eftersommeren 2017,” siger Sustainias stifter og administrerende direktør Erik Rasmussen og tilføjer:

”Efter 27 år med Mandag Morgen og primært danske dagsordener vil jeg gerne investere min næste karriere i at arbejde med internationale udfordringer og muligheder, og her har vi på Mandag Morgen skabt den oplagte platform – Sustainia – som afsæt for mit karriereskifte,” siger den nu 75–årige Erik Rasmussen. Han vil dog fortsat være knyttet til Mandag Morgen som skribent men primært med fokus på at oversætte globale temaer til nationale dagsordener – herunder bl.a. hvordan netop Danmark kan blive en rollemodel indenfor bæredygtig økonomi.

”Jeg betragter udbredelsen af FN’s 17 verdensmål som en af Sustainias helt store satsninger. At gøre målene forståelige og relevante for såvel erhvervslivet, civilsamfundet som brede befolkningsgrupper er nok verdens største og vigtigste formidlingsopgave. I realiteten mangler vi det 18. verdensmål – nemlig at skabe forståelse for de 17. Den mission vil jeg gerne gøre til en af mine sidste professionelle udfordringer,” siger Erik Rasmussen.

En nødvendig opgave

Den vision støttes af Sustainias partnere:

”Sustainia har dokumenteret, at det kan betale sig for virksomhederne at tænke og handle bæredygtigt. Det demonstreres overbevisende af de mange tusinde løsninger, som Sustainia har kortlagt igennem årene og de nye markedsmuligheder, som er afdækket igennem Global Opportunity Report. Den indsats skal nødvendigvis forstærkes, hvis vi inden for relativt få år skal opfylde de krav, som FN’s verdensmål stiller. Her bliver kommunikationen af konkrete løsninger et vigtigt bevis, og her kan Sustainia gøre en stor forskel,” siger DNV GL’s Vicepresident og Chief Sustainability Officer, Bjørn K. Haugland.

Sustainia beskæftiger i dag omkring 20 internationale medarbejdere med unikke kompetencer inden for bæredygtighed, kommunikation og strategisk rådgivning. Den nuværende stab kommer fra mere end seks lande fordelt på fire kontinenter og er karakteriseret af et stærkt engagement i en bæredygtig samfundsudvikling. Den operationelle ledelse af teamet varetages af Morten Nielsen (49), som har mere end 20 års international erfaring på området fra danske og internationale virksomheder, senest i Carlsberg koncernen, hvor han fungerede som global chef for bæredygtighed og kommunikation.

Forrige artikel Altinget overtager Mandag Morgens danske aktiviteter Altinget overtager Mandag Morgens danske aktiviteter Næste artikel ”Jeg var sikker på, at verden kunne se det geniale i vores produkter” ”Jeg var sikker på, at verden kunne se det geniale i vores produkter”