Messerschmidt drejer skruen uden ende

Eksperter spiller en stadig større og muligvis problematisk rolle i både politik og medier. Men man skal være Morten Messerschmidt for deraf at slutte, at løsningen må være indførelsen af en kontrolinstans.

Eksperter, der kontaktes af medier og anmodes om at optræde i den offentlige debat, bør holde sig tilbage fra at udtale sig om forhold og anliggender, som intet har med deres ekspertområde at gøre.

Derfor bør de presseetiske regler strammes, så de udtrykker en klar forventning om, at journalister udvælger deres ekspertkilder ud fra kriterierene ”saglighed, nøgternhed, tilbageholdenhed og videnskabelig ballast i form af hyppige udgivelser i relevante videnskabelige publikationer.”

Med vanlig sans for provokation rejste Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt dét forslag under agurketidens sidste krampetrækninger i sensommeren. Og ganske forudsigeligt skabte indlægget en vis debat. Berlingskes Lisbeth Knudsen sidestillede det ligefrem med en indskrænkelse af ”pressefriheden og mediernes kildebrug” og Børsens Anders-Krab Johansen bad Europa-parlamentarikeren om at læse Grundlovens afsnit om ytringsfrihed.

Efterfølgende replicerede Messerschmidt ikke alene ved at sætte navne på en sort liste af usual suspects: Marlene Wind, Jørgen Bæk Simonsen, og Claus Haagen Jensen. Eksperter hvis offentlige udtalelser, han angiveligt mener, et sådan regelsæt vil kunne dæmme op for. Men også ved at underbygge sin argumentation med udsagn fra eksperter, idet han tog Erik Albæk og Mark Ørsten til indtægt for at være ”enige i problemet”.

Ironien er åbenlys for enhver, og ville være underholdende, hvis den ikke netop pegede på det alvorlige, principielle paradoks, debatten dækker over. Ingen kan være uenige i Messerschmidts synspunkt, men der er god grund til at være uenig i konklusionen, som er skudt langt over målet.

Eksperter i alle afskygninger spiller ganske rigtigt en stadig større og (muligvis) problematisk rolle i politik såvel som i medierne. Men de færreste slutter heraf, at løsningen må være indførelsen af en kontrolinstans, der skal regulere hvad, hvornår og hvordan, medier gør brug af eksperter.

[quote align="left" author=""]Messerschmidts argument bygger på en udbredt, men misforstået antagelse om, at der altid kan trækkes et knivskarpt skel mellem forskning og politik.[/quote]

Det er der en god forklaring på. De fleste indser intuitivt, at opgaven ikke lader sig implementere i praksis. For hvem ligger inde med kompetencen til at afgøre, om en given ekspert på et givent spørgsmål besidder fornøden ekspertise, respekterer sit fagområdes grænser, loyalt gengiver konsensus blandt fagfæller og ikke samtidig lader personlige, subjektive skøn præge sine udsagn?

Udover en alvidende Gud synes den eneste mulige kandidat, at være pågældende eksperts fagfæller, dvs. andre eksperter. Men at sætte eksperter til at vogte eksperter, ville jo være som at sætte ræven til at vogte… nå ja…ræve.

Det vil næppe heller være en tilfredsstillende løsning for Messerschmidt, for hvem skulle i givet fald kontrollere disse ’eksperter i ekspertise’?

Skruen uden ende

På den ene side bygger Messerschmidts argument på en udbredt, men misforstået antagelse om, at der altid kan trækkes et knivskarpt skel mellem forskning og politik – at der findes en klar arbejdsdeling mellem eksperter og politikere, hvor de første udlægger fakta og de sidste træffer beslutninger.

Det er en grov forsimpling. Der findes talrige eksempler på politisk motiverede forskningsdagsordener, f.eks. Institut for Menneskerettigheder, Copenhagen Consensus Center og Center for Koldkrigsforskning. Og ud fra et nøgternt, videnskabsteoretisk synspunkt er der intet galt i at forskere udvælger forskningstemaer og spørgsmål ud fra subjektive og evt. politiske overbevisninger. Det er først problematisk, hvis de samme overbevisninger influerer den videnskabelige metode og fortolkning af data!

Selv hvis man antager en sådan arbejdsdeling, er det langtfra sikkert, at en gruppe videnskabelige eksperter nødvendigvis vil kunne opnå konsensus om et givet spørgsmål, og dermed udlægge fakta så entydigt, som Messerschmidt ønsker sig. Om noget er videnskaben kendetegnet ved ”produktiv uenighed” frem for konsensus om verdens sande beskaffenhed.

Endelig er det i sig selv et åbent, videnskabeligt spørgsmål, hvad et givent fagfelt og ekspertområde dækker over. I disse år gøres nogle af de største samfundsvidenskabelige landvindinger f.eks. i krydsfeltet mellem økonomi, evolutionsbiologi og kognitiv psykologi og ikke inden for de enkelte faglige discipliner. Og uanset hvordan man så måtte afgrænse et ekspertområde, synes det ikke helt urimeligt, at Marlene Wind qua hendes professorat i Indre Markedsforhold kommenterer på problematikken om dansk enegang i spørgsmålet om grænsebomme.

[quote align="right" author=""]Uden at være ekspert på området, forekommer det undertegnede, at nogle kommentatorer, udlægger dagens tekst temmeligt tendentiøst, og at man får lyst til at spørge Messerschmidt, hvem skal kommentere kommentatorerne?[/quote]

Derfor sparker Messerschmidt i bedste fald en åben dør ind, når han kræver yderligere kontrol og regulering af forskeres medieadfærd. Den kontrol pågår allerede blandt eksperterne selv internt i de videnskabelige institutioner. I værste fald sparker han bare til en mand der ligger ned, i stedet for at gå efter bolden.

Skulle man som tankeeksperiment følge Messerschmidts argumentation, kunne man logisk spørge i forlængelse heraf, hvorfor eksperterne er den eneste institution, der kræver politisk indgriben? Der findes adskillige institutioner i et liberalt, kapitalistisk demokrati, der løfter tilsvarende opgaver med at indsamle, analysere, filtrere og formidle store mængder information. Hvorfor stoppe ved eksperterne?

Med fremvæksten af spindoktorer som politisk fænomen, er der sideløbende opstået en parallel stand af politiske kommentatorer, med den selvbestaltede mission at afkode, dechifrere og viderekolportere de ’egentlige’ bagvedliggende taktikker og strategier til offentligheden. Ofte også før eventuelle politiske modstandere eller interessenter er kommet til orde.

Uden at være ekspert på området, forekommer det undertegnede, at nogle kommentatorer, udlægger dagens tekst temmeligt tendentiøst, og at man får lyst til at spørge Messerschmidt, hvem skal kommentere kommentatorerne?

Med de seneste årtiers finansialisering af verdensøkonomien og opblomstring af uoverskuelige finansielle produkter som Credit Default Swaps og Subprime-lån, er pålidelig information om låntageres ’egentlige’ kreditværdighed en mangelvare. Derfor har kreditvurderingsbureauer som f.eks. Moodys, Standard & Poors og Fitch Group fået umådeholden stor betydning og indflydelse. På en eftermiddag kan de bringe hele lande på kanten af økonomisk ruin. Igen synes, at det system er uproblematisk. Men hvem skal egentlig vurdere kreditvurderingsbureauerne?

På mange redaktioner har man i dag en fakta-tjekker-gruppe som f.eks. DR’s Detektor, der går politikere og andre eksperters udsagn efter i sømmene. Men hvem fakta-tjekker fakta-tjekkerne? Og hvem evaluerer for øvrigt evalueringsinstitutterne?

Danmark er berømmet verden over for vores hæderkronede ombudsmandsinstitution – en art embedsværkets embedsmand, der undersøger, om embedsværket følger reglerne. Men hvis man spørger, hvem der skal føre tilsyn med Ombudsmanden, så har man simpelthen ikke forstået institutionen.

Eksemplerne legio, og det vil være absurd at kræve regulering af alle disse institutioner. Det bedste vi kan håbe på, er på den ene side, at de enkelte institutioner udøver et minimum af kritisk selvjustits, og på den anden side at de forskellige institutioner holder hinanden i skak ved at dele magten mellem sig – også beskrevet i princippet om ”checks-and-balances”. At øge reguleringen øger kompleksiteten snarere end at reducere den.

Hvem tænker tanker om tænketankene?

Midt i feltet af politikere, medier, eksperter, kommentatorer, kreditbureauer og evalueringsinstitutter findes endnu en type organisation: tænketanke. En hybridorganisation, der kombinerer træk fra de øvrige og alligevel er særegen.

Tænketanke virker grundlæggende ved at ’oversætte’ budskaber fra et felt til et andet – fra videnskab til politik til medier og tilbage igen. På den måde er tænketankenes rolle blevet beskrevet som en, der udfordrer politikere og medier til at ”tænke over det utænkelige” – til at adressere vigtige og dybtgående politiske udfordringer, også hvis det ikke har politisk gang på jord.

Også her kan man spørge, hvem tænker tanker om tænketankene og om tænketanke er gode eller dårlige for demokratiet? Her vil jeg for et kort øjeblik tillade mig at tage ekspertens kasket på og påstå, at det er et åbent spørgsmål. Som med eksperter må det afgøres fra sag til sag og lader sig ikke let regulere. Det og beslægtede spørgsmål vil undertegnede diskutere på konferencen Viden, Medier og Ytringsfrihed, der afholdes på Københavns Universitet 13–14. september.

Hvis Morten Messerschmidt vitterlig ønsker en saglig og videnskabeligt funderet debat om brugen af eksperter i politik og medier, er han særdeles velkommen.

Hvis ikke – og her skynder jeg mig at tage kasketten af igen – må man formode, at Messerschmidts seneste udspil blot udgør endnu et veltilrettelagt slag i den populistiske bolledej og som sådan tjener som et eksemplarisk og formalistisk skoleridt udi symbolpolitikkens ulideligt lette kunst.

Eksperter er ikke blot en integreret del af et velfungerende og moderne, kapitalistisk demokrati. I en bestemt forstand er eksperterne som demokratiet selv. Med Churchills ord: ”Det er det værste system vi har, når man vel at mærke ser bort fra alle de alternativer, der fra tid til anden er blevet forsøgt.”

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Mere åbenhed i Finansministeriet, tak Næste artikel Regnedrengene tryner de grønne i ny finanslov
En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne har noget nær verdensrekord i demokratisk deltagelse. Men fire grupper holder sig alt for ofte væk fra stemmeboksen: unge, indvandrere og efterkommere, kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet. Her kommer deres egne forklaringer på hvorfor. De kan måske rumme nøglen til en løsning. 

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021?