Motivation er vejen til en innovativ offentlig sektor

New Public Management er død, erklærer den britiske tænketank Nesta i en ny rapport. På baggrund af en lang række rapporter, har de samlet seks råd til, hvordan vi får en mere effektiv og ikke mindst en mere innovativ offentlig sektor. For at det skal lykkes, skal de offentligt ansattes motivation inddrages. Det viser sig nemlig, at overvejende størstedelen af de offentligt ansatte er drevet af indre faktorer såsom at gøre en forskel og det at ville hjælpe andre.

Tidligere har offentligt ansatte været anset som bønder, der har været drevet af ydre faktorer som løn. Det viser sig nu, at de offentligt ansatte er riddere, der er drevet af en heroisk overbevisning om at hjælpe andre, lyder det i rapporten.

For at få de ansattes altruisme i spil, skal deres motivation tages seriøst. Tænketanken har udarbejdet seks råd til at omfavne den:

1. Ledelsen skal være med: Første skridt på vejen til mere innovation i den offentlige sektor er at skabe en organisationskultur, der lægger vægt på de ansattes motivation. Og ledelsen skal være med på alle niveauer – fra politikere til mellemledere. De skal tale om og opmuntre til innovation. Og de skal selv være et godt eksempel, der viser, at de er følelsesmæssigt engageret. Men det handler også om, at ledelsen skal finde de rigtige talenter, når de ansætter, eller identificere mulige talenter blandt de nuværende medarbejdere. Ledelsen skal give plads til, at medarbejderne kan eksperimentere, og medarbejderne skal ikke mindst føle, at der er plads til at begå fejl.

2. Kapacitet til at innovere: Den fremtidige offentlige sektor kræver en ny type medarbejder med et nyt sæt af færdigheder. Fra at levere kerneydelser vil rollerne blive meget mere relationelle. De ansatte skal have empati og en bedre evne til at se ting fra andres perspektiv, de skal kunne kommunikere, og de skal kunne lytte. De skal have gode evner til at organisere. Det er evner, der kommer gennem erfaring og refleksion, mere sjældent kan de opnås gennem konventionelle læringsformer.

3. Plads til eksperimenter: Der er meget lidt plads til at begå fejl i den offentlige sektor. Politikerne skal stå til ansvar, og budgetterne skal overholdes, og det kan have store konsekvenser for den enkelte medarbejder. Oftest er det derfor nemmest at holde fast i status quo. Men der skal være plads til at begå fejl, for fejl hænger tæt sammen med det at innovere. Her kan den offentlige sektor lære af den private. Der skal nemlig være plads til at lave eksperimenter. Og når man eksperimenterer, begår man fejl. Den offentlige sektor skal innovere og eksperimentere i lige så høj grad som den private sektor. Det er essentielt, at ledelsen tager ansvar for de fejl, der måtte blive begået, og de ansatte skal ikke være bange for, hvad der potentielt kan gå galt, at tro på sig selv, at afvige fra normerne eller at prøve noget nyt. Det er vigtigt, at ledelsen anerkender og belønner, også når det nogle gange går galt.

4. Udnyt eksisterende motivation: Motivation i den offentlige sektor er ofte blevet overset, men alligevel er det lykkedes nogle at imødekomme den. De gode eksempler viser, at det handler om at hjælpe medarbejdere til at forstå organisationens værdier, vise, hvordan de enkelte opgaver er knyttet til den større mission, og at øge medarbejdernes indflydelse. Forskning viser også, at innovationen i sektoren er drevet af de folk, der er motiveret af at gøre en forskel. Anbefalingen er derfor at give mere indflydelse til de medarbejdere, der arbejder på gulvet. Resultaterne viser sig prompte. De vil arbejde mere og opnå bedre resultater.

5. Udnyt motivationen til at hjælpe: En udbredt motivation i den offentlige sektor er at hjælpe andre. Forskningen viser, at ansatte, der kan se, at deres arbejde har en direkte indflydelse på de folk, de arbejder med, også yder i langt højere grad, end de ansatte, der ikke er i samme direkte kontakt. Det er dog ofte, at kontakten er svag, og at den skrivebordsansatte i forvaltningen ikke har mulighed for at se resultaterne hos for eksempel den enkelte borger.

6. Tilpas strategien: Selvom det generelt er en god idé at inddrage de ansatte og få gavn af deres motivation, er det også vigtigt at tilpasse måden, man gør det på, til de forskellige dele af den offentlige sektor. Her handler det om at finde ud af, hvad der motiverer offentligt ansatte på forskellige niveauer. Man kan med fordel undersøge, hvordan motivation driver innovationen, når det kommer til at imødekomme udfordringer i den offentlige sektor med nye idéer, når det kommer til at udvikle og teste, når man skal implementere nye tiltag, når man skal have idéerne til at vokse, og bruge innovationen og motivationen til at lave de gennemgribende ændringer, der forandrer hele systemet.

Kilde –”Why motivation matters in public sector innovation”, Nesta, december 2014

Forrige artikel Ny eksportmodel giver adgang til globale miljømilliarder Næste artikel Den uberegnelige virkelighed