Nationalbanken: Banker bør holde øje med klimarisici

ØKONOMI Danske banker bør udvise rettidig omhu og polstre sig til at håndtere klimapolitiske risici, som ikke hidtil har indgået i bankernes risikovægtninger, lyder opfordringen fra Danmark Nationalbank. Banken har offentliggjort sin første klimastresstest af den danske finanssektor. Den viser, at landbruget er et ømt punkt.

Danske banker bør sætte mere kapital til side for at kunne imødegå de økonomiske risici, der er forbundet med, at politikerne i de kommende år vil øge presset på klimabelastende virksomheder inden for landbrug, industri eller transport.

Det er konklusionen i en ny analyse fra Danmarks Nationalbank. Analysen, ”En gradvis grøn omstilling understøtter finansiel stabilitet”, er nationalbankens første stresstest nogensinde af klimarelaterede transitionsrisici i relation til stabiliteten i det finansielle system i Danmark.

Stresstesten er lavet af afdelingen for systemisk risikoanalyse i Danmarks Nationalbank, og den undersøger i alt 17 danske pengeinstitutters eksponering over for klimarisici opgjort på brancheniveau.

Login