Nej, BNP måler ikke et samfunds velstand

I dag har De Økonomiske Råd offentliggjort sit diskussionsoplæg, der bl.a. indeholder en fremskrivning af økonomien til 2025. Selv om rådet erkender, at vækst målt i BNP er en for snæver indikator for udviklingen i velstand, er det alligevel BNP, der er i centrum, frem for f.eks. sociale og miljømæssige indikatorer. Det ærgrer to eksperter.

Væksten i Danmark er ifølge formandskabet i De Økonomiske Råd ’uomtvisteligt’ meget lav. Politikerne kæmper for at få den tilbage med nye opfindsomme vækstplaner og jobskabelsespakker. Men man kan spørge sig selv, om det overhovedet er det rigtige mål, der forfølges? Indtil videre har den manglende vækst dog ikke skabt diskussion blandt politikerne og andre interessenter om, hvorvidt der skal være vækst, og heller ikke om, hvilken type vækst man vil have. Flertallet spørger ikke, om man måske kunne definere velstand på en anden måde.

”BNP er den måde, det giver bedst mening at opgøre tingene på,” siger erhvervsordfører i Venstre, Torsten Schack Pedersen, og det er meget rammende for de fleste partiers holdning til vækst.

Det betyder, at magthaverne ikke tager et opgør med den måde, vi ser på vækst på. Politikerne fortsætter bare med at jagte vækst i BNP.

Login