New Zealands finanslov er et budget for trivsel

Med et nyt trivselsbudget sætter den newzealandske regering nu borgernes velfærd og trivsel i højsædet – også selv om det måtte resultere i mindre økonomisk vækst.

New Zealand bliver det første land i verden til at indføre et nationalt regnskab, der udtrykkeligt indregner borgernes trivsel på linje med det traditionelle bruttonationalprodukt. Fremover skal alle nye poster i det nationale budget vurderes i forhold til, om de bidrager til new zealændernes fremtidige trivsel.

New Zealands finansminister, Grant Robinson, præsenterede tankerne bag det nye well-being budget ved en konference på London School of Economics tidligere på året. Her konstaterede han, at selv om New Zealand i årene efter den finansielle krise har haft en ”rock star economy”, som kom relativt hurtigt på fode igen og har haft solide vækstrater siden, er det ikke den oplevelse, som mange mennesker i New Zealand har haft.

”Vi har den værste hjemløshed af OECD-landene, og i det smukke grønne land, som alle tænker på, er en stor del af floderne så forurenede, at man ikke kan svømme i dem om sommeren. Vi har børn, der vokser op i fattigdom, og vi har en høj selvmordsrate. Det er problemer, der i stigende grad præger den politiske debat, og der en stigende erkendelse af, at det, vi egentlig vil opnå, er well-being,” sagde Robinson.

Login