Novo Nordisk har knækket CO2-kurven

GRØN OMSTILLING Novo Nordisk er blandt verdens mest klimaambitiøse virksomheder, og nyeste CO2-tal viser, at insulingiganten er godt på vej til at indfri ambitionerne.

39 procent. Det er, hvad Novo Nordisk har reduceret sine samlede CO2-udledninger med i første halvår af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

Og det skyldes ikke, som mange måske umiddelbart vil tænke, primært covid-19 og de begrænsninger, som den globale pandemi har medført. Hvis man fraregner transport med biler og fly, som i høj grad er der, hvor coronapandemien har haft en indvirkning, så rammer medicinalgiganten i første halvår 2020 en reduktion på 20 procent. Det er altså reelle og vedvarende CO2-reduktioner i produktion og distribution, samt drift af kontorbygninger.

Login