Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Det har længe været en smuk tanke, at vores forbrug og produktion skulle omstilles til at fungere som et kredsløb, cirkulær økonomi, hvor affaldet fra en proces kan bruges som ressourcer i nye produkter. Men det var ikke noget, ret mange så som tilstrækkelig nødvendigt til for alvor at rykke på.

Indtil nu. Inden for det sidste halve år har regeringen fremlagt strategier for både den cirkulære økonomi og for anvendelsen af plastik. EU er på vej med direktiver, der markant vil skærpe kravene om indsamling og genanvendelse af materialer. Samtidig har både politikere og erhvervslivet for alvor taget FN’s bæredygtighedsmål til sig som pejlemærker for de kommende års økonomiske udvikling.

Login