Nu strammer garnet om forsikringsbranchen. Tryg og Codan taber

Tryg og Codan taber kunder til aggressive aktører som Alka, GF og Lærerstandens Brandforsikring. Det ser ud til, at der omsider er kommet gang i konkurrencen på skadesforsikring. Topdanmark og Alm. Brand holder skindet på næsen. InsideBusiness ser på, om de fede tider for forsikringsbranchen er forbi.

Der er et voksende pres på landets ellers så velindtjenende store forsikringsselskaber. I modsætning til bankerne efter finanskrisen har aktører som Topdanmark, Tryg, Codan og Alm. Brand levet stille, men godt. På skadesforsikring har de leveret solide resultater til aktionærerne år efter år.

Men de gode tider er ved at rinde ud, mens den samlede kage på især bilforsikringsområdet bliver mindre, fordi sikrere og mindre biler betyder lavere forsikringspræmier. Konkurrencesituationen er presset i gang af aggressive mindre aktører i markedet, som får kunderne til at sive fra flere af de store børsnoterede forsikringsselskaber. Det viser en gennemgang af udviklingen i markedsandele for præmiebetalinger for skadesforsikring, som InsideBusiness har foretaget ved brug af Ankenævnet for Forsikrings tal for perioden 2008-2015.

Tendensen er klar, hvad angår landets største forsikringsselskab, Tryg. I perioden er markedsandelen skredet fra 20,8 procent til 17,2 procent Og udviklingen det seneste år synes at forsætte. Også Codan har set sin markedsandel svinde fra 10,1 til 7,7 procent. Alm. Brand har haft et vist skred i markedsandelen, men det synes vendt i de senere år. Omvendt har Topdanmark haft held til at ligge stabilt med en vis kundevækst de senere år.

Login