Nye EU-regler: Pensionskasser skal være mere aktive ejere

EU-direktiv kobler for første gang investorers aktive ejerskab med forbedringer af miljømæssige og sociale forhold i de virksomheder, de investerer i. Det er skelsættende i en dansk sammenhæng, vurderer CSR-eksperter. Ngo kritiserer investorer for ikke at leve op til egne krav om åbenhed.

Både danske og europæiske CSR-eksperter jubler over et nyt EU-direktiv, som på onsdag står til at blive underskrevet af repræsentanter fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Det nye direktiv, Shareholder Rights Directive, er sat i verden for få pensionskasser og andre formueforvaltere til at skrue op for deres indflydelse på forholdene i de selskaber, de investerer i.

Direktivet er født i kølvandet på finanskrisen og skal bidrage til at gøre op med de korte investeringshorisonter, der bl.a. var stærkt medvirkende til finanskrisen. Målgruppen er alle institutionelle investorer i Europa. Det er en gruppe interessenter, hvis muskler er store nok til at skabe positive forandringer i virksomheder, de sætter penge i, hvis investorerne vel at mærke gør brug af muligheden, lyder det fra CSR-miljøet.

Begejstringen skyldes især, at Shareholder Rights Directive specifikt har fokus på, at de store investorer skal bruge deres indflydelse til at styrke miljømæssige og sociale forhold i de selskaber, de investerer i.

Login