Økonomer skal bruge ingeniørviden for at skrue grøn regnemodel sammen

Med den nye klimalov skal der træffes store beslutninger meget hurtigt for at accelerere den grønne omstilling. En ny grøn regnemodel skal styrke beslutningsgrundlaget for de fremtidige klimapolitikker. Og det betyder, at økonomerne skal helt tæt på energiforsyningens og klimaets virkelighed.

Det er næsten som at presse en firkantet blok ned i et rundt hul.

Et hold af økonomer skal inden for to år aflevere en grøn samfundsøkonomisk model til Finansministeriet. Hvis øvelsen skal lykkes, må økonomerne kigge meget tættere på de energikrævende og klimabelastende brancher, end de samfundsøkonomiske modeller normalt kræver. De kommer derfor på udebane, når de skal få ingeniørernes facon på energidata og miljøteknik ned i økonomimodellens kasse.

Projektet har fået navnet GrønREFORM. Det er en såkaldt generel ligevægtsmodel, et simuleringsværktøj, som ”spår” fremtidens økonomi på baggrund af historiske data. Denne type økonomiske fremskrivningsmodeller er ikke nye for ministerierne. Men GrønREFORM er den første model, som udgør et samlet system for fremskrivninger af både økonomien – produktionen, beskæftigelsen, offentlige udgifter og så videre – og energiudviklingen samt drivhusgasudledningen.

Login