Østarbejdere er en forudsætning for danske job

Antallet af østarbejdere i Danmark er fordoblet siden 2008, så de i dag udfylder godt 40.000 fuldtidsstillinger. Men uden 15-16 litauiske og polske arbejdere ville Samsø-virksomheden Brdr. Kjeldahl ikke have arbejde til sine danske medarbejdere.

Det går hastigt fremad med integrationen af det kraftigt voksende antal lønmodtagere fra central- og østeuropæiske lande på det danske arbejdsmarked.

Siden 2008 er antallet af såkaldte østarbejdere fordoblet til godt 90.000 personer om året, svarende til godt 40.000 fuldtidsstillinger, hvilket også betyder, at østarbejderne nu har overhalet lønmodtagere fra tredjelande i antal.

Og selv om det skærper konkurrencen om en lang række job, er østeuropæernes knokleri nederst i jobhierarkiet i mange tilfælde en direkte forudsætning for beskæftigelsen af danske lønmodtagere i bedre lønnede stillinger, siger danske arbejdsgivere.

Samtidig bevæger østarbejderne sig opad i hierarkierne på det danske arbejdsmarked. Mellem 2008 og 2013 udviklede antallet af østarbejdere i den højeste af tre lønkategorier sig fra godt 3.000 personer til godt 6.000 personer, mens eksempelvis lønmodtagere med asiatisk og mellemøstlig/nordafrikansk baggrund taber terræn i lønkapløbet.

Østarbejdernes sociale opstigen kommer samtidig med, at stadig flere af dem slår sig permanent ned i Danmark. Antallet af fastboende øst- og centraleuropæere er således vokset markant, fra godt 13.400 til knap 31.500, i perioden 2008-2014.

Det er den 33-årige litauiske Raimondas Girtas et eksempel på. Han kom til Samsø første gang i 2009 og arbejdede som sæsonarbejder hos Brdr. Kjeldahl, der beskæftiger 80 personer inden for landbrug, gartneri, entreprenørvirksomhed og service. I 2012 flyttede han permanent til Kattegat-øen med hustruen Laura, der fik job i virksomhedens pakkeri, og sønnen Kajus, der i dag er ni år.

”Vi er glade for at bo her og tjener langt mere, end vi kan tjene hjemme i Litauen,” siger Girtas, der taler engelsk med kollegerne og med lærerne på skolen, hvor sønnen allerede har lært langt mere dansk, end forældrene endnu mestrer.

Ifølge direktør Søren Peter Kjeldahl har virksomheden i alt otte østeuropæiske par – fire litauiske og fire polske – ansat til fysisk hårdt markarbejde og arbejde i pakkeriet. Den arbejdsstyrke bliver suppleret op med sæsonarbejdere fra både Øst- og Sydeuropa i sommersæsonen. Og den konstellation er direktøren meget tilfreds med.

”Det er pligtopfyldende folk, der arbejder hårdt, og som har et meget lavt sygefravær. De får alle løn efter overenskomsten – svarende til godt 125 kr. i timen og tillæg for weekendarbejde, som der er meget af i sommersæsonen,” siger Søren Peter Kjeldahl.

”Vi kan ikke få danskere til at tage de her job, og faktisk er det jo sådan, at de danske arbejderes job i virksomheden som chauffører og sekretærer osv. ville være i fare, hvis vi ikke havde østeuropæerne til det hårde markarbejde,” siger han og tilføjer, at østarbejdernes tilstedeværelse bidrager til at skærpe engelskkundskaberne hos de danske lærlinge.

Heller ikke Hans Schmidt, faglig sekretær i fagforeningen 3F på Samsø, har nogen indvendinger mod, at næste 100 østarbejdere nu er blevet fastboende samsinger.

”Vi har ikke dansk arbejdskraft til de job, østarbejderne udfører. De har bidraget til at stoppe befolkningsnedgangen. Det er godt for Brugsen og skolen og for os alle,” siger Hans Schmidt.

De eneste sure miner i forhold til østarbejderne har været i relation til Samsø Syltefabrik, som udelukkende beskæftiger arbejdere fra Litauen og Polen, selv om flere af 3F’s danske medlemmer har søgt job på virksomheden. Det vil Schmidt gerne tale med den nye ledelse af fabrikken om.

Generelt stiger østarbejdernes medlemskab af fagforeninger da også i takt med den fastere tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det sker bare ikke så hurtigt, som man ønsker sig i eksempelvis LO og 3F. Og dem, der melder sig ind, gør det ofte i de billige, såkaldt gule, fagforeninger. Samtidig sker der også en klar stigning i antallet af østarbejdere på dagpenge, og tal fra Dagpengekommissionen kan tyde på, at retten til at tage dagpenge med på jobjagt i udlandet i nogen grad bruges til forlængede ophold i østarbejdernes hjemlande, eftersom jobjagten primært foregår i hjemlandene og stort set altid ender resultatløs, hvorefter turen går tilbage til Danmark. Østarbejdernes overrepræsentation i ledighedsstatistikkerne hænger dog ifølge 3F også sammen med, at østarbejderne generelt har løsere ansættelser i mere sæsonbetonede erhverv end gennemsnittet af danske lønmodtagere.

Arbejdsgivere tilfredse

Både Dansk Arbejdsgiverforening, Horesta (hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgivere) og tænketanken Europa har udarbejdet analyser, der dokumenterer, at østarbejderne i dag udgør en uundværlig ressource på det danske arbejdsmarked, og at det ville medføre massive tab i virksomheder og i samfundet som helhed, hvis ikke danske virksomheder havde adgang til østeuropæisk arbejdskraft.

Danske arbejdsgivere sætter generelt stor pris på østarbejderne, der opfattes som pålidelige og pligtopfyldende, og selv LO-fagforeningerne ser mere positivt på østarbejderne, selv om man er meget på vagt over for løndumping, der særligt finder sted, når det er vikarbureauer, der formidler job til østarbejderne.

Jens Arnholtz, adjunkt ved forskningscentret FAOS på Københavns Universitet, er ikke i tvivl om, at østeuropæerne vil klare sig rigtig godt i konkurrencen med danskere, flygtninge og tidligere indvandrergrupper i den nederste halvdel af det danske arbejdsmarked.

”Det er en højt selekteret gruppe. De har et højt uddannelsesniveau. Og det faktum, at de er draget af sted hjemmefra for at søge lykken, adskiller dem fra de andre grupper. De har et stort drive,” siger Arnholtz.

Han påpeger videre, at den relativt store gruppe af østeuropæere, som nu slår sig permanent ned i Danmark, formentlig vil bevæge sig opad i jobhierarkierne, fordi de ønsker højere løn, bedre arbejdstider og andre fordele på linje med andre borgere i Danmark. Men for dem, som ikke formår det, vil der komme ny konkurrence fra de flygtninge, der skal ind på arbejdsmarkedet.

Forrige artikel Cameron presser svagt EU med sin egen svaghed Cameron presser svagt EU med sin egen svaghed Næste artikel Flygtninge kæmper mod danskere og østarbejdere om få ledige job Flygtninge kæmper mod danskere og østarbejdere om få ledige job

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

De seneste par uger har al snak om Kina fokuseret på udbruddet af coronavirus covid-19. Situationen minder på mange måder om udbruddet af sarsvirus tilbage i 2003. Derfor er det relevant at drage et par techrelaterede paralleller, idet sars faktisk spillede en stor rolle i udviklingen af Kinas techlandskab, som vi kender det i dag.

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

KOMMENTAR: Mange af landets kommuner er ved at finde vejen til stærkere lokalt engagement og mindre bureaukrati. Men hvis deres forehavende skal lykkes, har de brug for, at Christiansborgs politikere sætter en markant ny retning.

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

KOMMENTAR: Det er oplagt at også den offentlige sektor begynder at bruge avanceret dataanalyse til at levere mere effektiv og præcis service. Men det kræver, at vi som borgere forstår, hvad der foregår, og at vi kan nære tillid til, at teknologien bliver brugt til vores bedste.

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

KOMMENTAR: Netavisen Pio overholdt ikke god presseskik, da den gik til angreb på Mandag Morgens journalistik. Sagen viser ifølge Mandag Morgens chefredaktør, at den socialdemokratiske avis er partiets – og regeringens – forlængede arm. 

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

EU skal beholde sin førerposition, lød det fra kommissionsformand von der Leyen. Derfor lancerer Kommissionen nu en række strategier, der skal sætte turbo på den digitale vækst, uden at sætte borgernes rettigheder over styr.

Når medarbejderen bliver din mor

Når medarbejderen bliver din mor

KOMMENTAR: Lederfaget er fyldt med anvisninger til, hvordan ledere håndterer en udfordrende medarbejder. Men medarbejdere udvikler også strategier for, hvordan de håndterer en udfordrende chef. Nogle strategier er defensive og manipulerende. Andre er omsorgsfulde og udviklingsorienterede.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig dokumentarfilm og har lyttet til historier fra livet på dødsgangen.

Faldende renter er en historisk megatrend

Faldende renter er en historisk megatrend

NY VIDEN: Bank of England har gennemgået den globale renteudvikling gennem de sidste 700 år, og trenden er for nedadgående. Forskerne bag peger på, at renten sagtens kan fortsætte ind i det negative territorie.

Europas magthavere er historisk unge

Europas magthavere er historisk unge

Mens gennemsnitsalderen for politiske magthavere stiger globalt, bliver de i Europas bare yngre og yngre. Flere europæiske lande har sat historiske rekorder, senest i Østrig med valget af den 33-årige Sebastian Kurz som kansler. Det kan betyde, at Europa vil blive ledet mere visionært og mindre ud fra gamle ideologier.

Alderen er dalet på Slotsholmen

Alderen er dalet på Slotsholmen

Da Mette Frederiksen som 41-årig blev den yngste danske statsminister nogensinde, fulgte hun en alderskurve, der i forvejen var på vej nedad. Også ministre og folketingsmedlemmer bliver gennemsnitligt yngre. De dage, hvor politikere og partiledere døde med arbejdstøjet på, er forbi.

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

ANALYSE: EU-Kommissionen vil i denne uge forsøge at overbevise de europæiske regeringsledere om, at hver fjerde euro i det nye budget skal gå til grøn omstilling. 340 milliarder kroner om året fra EU skal trigge lokale, nationale og private investeringer i den grønne omstilling i 27 lande. Der er lagt op til et gigantisk partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor som – hvis det lykkes – kan give et effektivt boost til den grønne økonomi.

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

KOMMENTAR: Glem Det Vilde Vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa, hvis kontinentets unge ledere tør gribe den.

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØNT LANDBRUG:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ENERGI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ØKONOMI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN POLITIK:

Skal robotterne betale skat?

Skal robotterne betale skat?

Virksomheder skal punge ud, når de erstatter medarbejdere med maskiner, mener nogle forskere og politikere. Andre frygter, at det vil hæmme innovationen uden at have den ønskede effekt.

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

TECHTENDENSER: Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter, og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Alligevel er der også hårdt brug for at lære at tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

KOMMENTAR: Danmark har fået en statsminister, som har gjort det klart, at Danmark skal drejes i en ny retning. Forankret i Statsministeriet er regeringen lige nu i en proces med at fastlægge strategien. Det er en opgave, der indebærer en række velkendte udfordringer.

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Robert Olsen har oplevet dette århundredes måske bedste kunstværk og er kommet igennem vintermørket med hjælp fra den svenske rockgruppe Kent.

Mere fryns, mindre plads

Mere fryns, mindre plads

Udendørs wi-fi, ildsteder og varmestyrings-apps er nye tiltag på virksomheders hovedsæder: ”Det skal være rart at gå på arbejde”

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. ”Begynd med de unges behov og ønsker,” siger sociolog, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Udsatte unge har svært ved at holde fast i et job eller en uddannelse. Nu arbejder jobcentre og andre aktører over hele landet på at udvikle de unges sociale og menneskelige kompetencer lidt ad gangen. Fremskridtene bliver målt og sat i system.

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Motivationen hos udsatte unge stiger, når de selv får ansvar for deres praktik. Det er rationalet bag en ny indsats, der placerer de unge i netværk og lader dem træffe de afgørende beslutninger selv.

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. "Begynd med de unges behov og ønsker," siger adfærdsdesigner, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Robin Hood på overarbejde

Robin Hood på overarbejde

KOMMENTAR: Det kommunale udligningssystem skal gøres mere retfærdigt, mener regeringen. Men hvor ligger den højere retfærdighed mellem 98 kommuner med vidt forskellige grundvilkår og også forskellige politiske prioriteringer.

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

I Nairobi i Kenya er der utallige små startups og håbefulde iværksættere. Ligesom i Danmark eller USA er fokus på avancerede digitale løsninger. Men hverdagen for en almindelig kenyaner skaber andre behov – og løsninger, en dansker næppe ville forestille sig.

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

Når de europæiske regeringsledere gennem det næste halve år samles til EU-topmøder i Zagreb, står et nyt emne øverst på dagsordenen for værtslandet: affolkningen af økonomisk trængte lande i EU. Flere årtier med konstant udvandring fra Øst- og Sydeuropa mod Vest- og Nordeuropa tvinger flere af Unionens medlemslande til at genoverveje, om de kan overleve det grænseløse arbejdsmarked.

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

TECHTENDENSER: Takket være den mobile betalingsløsning M-pesa er Kenya blevet et samfund, hvor selv de mindste forretninger er trådt ind i den digitale økonomi. Spørgsmålet er nu, om Kenyas tech-startups formår at bygge videre på succesen. Desværre lader det meste af den digitale udvikling til at fokusere på kviklån og onlinespil. 

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

KOMMENTAR: Nogle af Silicon Valleys selskaber når dårligt nok at disrupte en branche, før de må i gang med at disrupte sig selv, hvis de skal holde sig på omgangshøjde. Når ledere i Silicon Valley taler om  digital omstilling er det i en ganske radikal udgave, sammenlignet med danske forhold.