Østarbejdere er en forudsætning for danske job

Antallet af østarbejdere i Danmark er fordoblet siden 2008, så de i dag udfylder godt 40.000 fuldtidsstillinger. Men uden 15-16 litauiske og polske arbejdere ville Samsø-virksomheden Brdr. Kjeldahl ikke have arbejde til sine danske medarbejdere.

Det går hastigt fremad med integrationen af det kraftigt voksende antal lønmodtagere fra central- og østeuropæiske lande på det danske arbejdsmarked.

Siden 2008 er antallet af såkaldte østarbejdere fordoblet til godt 90.000 personer om året, svarende til godt 40.000 fuldtidsstillinger, hvilket også betyder, at østarbejderne nu har overhalet lønmodtagere fra tredjelande i antal.

Og selv om det skærper konkurrencen om en lang række job, er østeuropæernes knokleri nederst i jobhierarkiet i mange tilfælde en direkte forudsætning for beskæftigelsen af danske lønmodtagere i bedre lønnede stillinger, siger danske arbejdsgivere.

Samtidig bevæger østarbejderne sig opad i hierarkierne på det danske arbejdsmarked. Mellem 2008 og 2013 udviklede antallet af østarbejdere i den højeste af tre lønkategorier sig fra godt 3.000 personer til godt 6.000 personer, mens eksempelvis lønmodtagere med asiatisk og mellemøstlig/nordafrikansk baggrund taber terræn i lønkapløbet.

Østarbejdernes sociale opstigen kommer samtidig med, at stadig flere af dem slår sig permanent ned i Danmark. Antallet af fastboende øst- og centraleuropæere er således vokset markant, fra godt 13.400 til knap 31.500, i perioden 2008-2014.

Det er den 33-årige litauiske Raimondas Girtas et eksempel på. Han kom til Samsø første gang i 2009 og arbejdede som sæsonarbejder hos Brdr. Kjeldahl, der beskæftiger 80 personer inden for landbrug, gartneri, entreprenørvirksomhed og service. I 2012 flyttede han permanent til Kattegat-øen med hustruen Laura, der fik job i virksomhedens pakkeri, og sønnen Kajus, der i dag er ni år.

”Vi er glade for at bo her og tjener langt mere, end vi kan tjene hjemme i Litauen,” siger Girtas, der taler engelsk med kollegerne og med lærerne på skolen, hvor sønnen allerede har lært langt mere dansk, end forældrene endnu mestrer.

Ifølge direktør Søren Peter Kjeldahl har virksomheden i alt otte østeuropæiske par – fire litauiske og fire polske – ansat til fysisk hårdt markarbejde og arbejde i pakkeriet. Den arbejdsstyrke bliver suppleret op med sæsonarbejdere fra både Øst- og Sydeuropa i sommersæsonen. Og den konstellation er direktøren meget tilfreds med.

”Det er pligtopfyldende folk, der arbejder hårdt, og som har et meget lavt sygefravær. De får alle løn efter overenskomsten – svarende til godt 125 kr. i timen og tillæg for weekendarbejde, som der er meget af i sommersæsonen,” siger Søren Peter Kjeldahl.

”Vi kan ikke få danskere til at tage de her job, og faktisk er det jo sådan, at de danske arbejderes job i virksomheden som chauffører og sekretærer osv. ville være i fare, hvis vi ikke havde østeuropæerne til det hårde markarbejde,” siger han og tilføjer, at østarbejdernes tilstedeværelse bidrager til at skærpe engelskkundskaberne hos de danske lærlinge.

Heller ikke Hans Schmidt, faglig sekretær i fagforeningen 3F på Samsø, har nogen indvendinger mod, at næste 100 østarbejdere nu er blevet fastboende samsinger.

”Vi har ikke dansk arbejdskraft til de job, østarbejderne udfører. De har bidraget til at stoppe befolkningsnedgangen. Det er godt for Brugsen og skolen og for os alle,” siger Hans Schmidt.

De eneste sure miner i forhold til østarbejderne har været i relation til Samsø Syltefabrik, som udelukkende beskæftiger arbejdere fra Litauen og Polen, selv om flere af 3F’s danske medlemmer har søgt job på virksomheden. Det vil Schmidt gerne tale med den nye ledelse af fabrikken om.

Generelt stiger østarbejdernes medlemskab af fagforeninger da også i takt med den fastere tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det sker bare ikke så hurtigt, som man ønsker sig i eksempelvis LO og 3F. Og dem, der melder sig ind, gør det ofte i de billige, såkaldt gule, fagforeninger. Samtidig sker der også en klar stigning i antallet af østarbejdere på dagpenge, og tal fra Dagpengekommissionen kan tyde på, at retten til at tage dagpenge med på jobjagt i udlandet i nogen grad bruges til forlængede ophold i østarbejdernes hjemlande, eftersom jobjagten primært foregår i hjemlandene og stort set altid ender resultatløs, hvorefter turen går tilbage til Danmark. Østarbejdernes overrepræsentation i ledighedsstatistikkerne hænger dog ifølge 3F også sammen med, at østarbejderne generelt har løsere ansættelser i mere sæsonbetonede erhverv end gennemsnittet af danske lønmodtagere.

Arbejdsgivere tilfredse

Både Dansk Arbejdsgiverforening, Horesta (hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgivere) og tænketanken Europa har udarbejdet analyser, der dokumenterer, at østarbejderne i dag udgør en uundværlig ressource på det danske arbejdsmarked, og at det ville medføre massive tab i virksomheder og i samfundet som helhed, hvis ikke danske virksomheder havde adgang til østeuropæisk arbejdskraft.

Danske arbejdsgivere sætter generelt stor pris på østarbejderne, der opfattes som pålidelige og pligtopfyldende, og selv LO-fagforeningerne ser mere positivt på østarbejderne, selv om man er meget på vagt over for løndumping, der særligt finder sted, når det er vikarbureauer, der formidler job til østarbejderne.

Jens Arnholtz, adjunkt ved forskningscentret FAOS på Københavns Universitet, er ikke i tvivl om, at østeuropæerne vil klare sig rigtig godt i konkurrencen med danskere, flygtninge og tidligere indvandrergrupper i den nederste halvdel af det danske arbejdsmarked.

”Det er en højt selekteret gruppe. De har et højt uddannelsesniveau. Og det faktum, at de er draget af sted hjemmefra for at søge lykken, adskiller dem fra de andre grupper. De har et stort drive,” siger Arnholtz.

Han påpeger videre, at den relativt store gruppe af østeuropæere, som nu slår sig permanent ned i Danmark, formentlig vil bevæge sig opad i jobhierarkierne, fordi de ønsker højere løn, bedre arbejdstider og andre fordele på linje med andre borgere i Danmark. Men for dem, som ikke formår det, vil der komme ny konkurrence fra de flygtninge, der skal ind på arbejdsmarkedet.

Forrige artikel Cameron presser svagt EU med sin egen svaghed Cameron presser svagt EU med sin egen svaghed Næste artikel Flygtninge kæmper mod danskere og østarbejdere om få ledige job Flygtninge kæmper mod danskere og østarbejdere om få ledige job
Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

Socialstyrelsens nye regnemodel er helt skæv

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Kvinder indtager globale økonomiske topposter

Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og OECD har alle fået kvindelige cheføkonomer i år. Ny forskning indikerer, at kvindelige økonomer er mindre markedsortodokse og mere positive over for lovgivning til fordel for lønmodtagere og miljøbeskyttelse end mandlige økonomer.