Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

LEDELSE Rygterne om strategiernes død i kølvandet på coronakrisen er stærkt overdrevne, men indholdet i det offentliges strategiske arbejde har ændret sig. Særligt fire nye spørgsmål melder sig.

Af Christian Husted og Bo Smith
Hhv. partner i konsulenthuset Struensee og fhv. departementschef

I 2019 gennemførte vi – konsulenthuset Struensee i samrbejde med Bo Smith – en kortlægning af strategisk ledelse i udvalgte ministerier og styrelser.

Formålet var at identificere best practice og formulere anbefalinger om anvendelsen af strategier i den offentlige sektor.  

Login