Offentligt-privat samarbejde skaber effektiv velfærdsteknologi

Små virksomheder med store idéer har svært ved at komme igennem til velfærds- og sundhedsområdet. Samarbejde mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan gøre det nemmere og mere effektivt for alle parter, viser erfaringer.

I disse år efterspørges løsninger, der kan gøre driften i den offentlige sektor både billigere og mere effektiv.

Virksomheder med den nødvendige velfærdsteknologi banker på den offentlige dør, men det er ikke nødvendigvis let at trænge igennem. Dog viser erfaringer fra flere dele af landet, at konkret samarbejde mellem offentlige og private aktører kan give positivt afkast, som alle parter senere kan høste frugterne af.

I Sønderjylland har virksomheden Life-Partners udviklet en kommunikationsplatform, der er skræddersyet til pleje- og sundhedssektoren. It-systemet er i dag fuldt implementeret på et plejehjem i Aabenraa, og store dele af produktudviklingen er sket i tæt partnerskab med Region Syddanmark og Aabenraa Kommune.

Login