På sporet af den aktive borger

Mange kommuner er optagede af nærdemokrati og borgerinddragelse. Mandag Morgen samlede en busfuld kommunalpolitikere, embedsmænd og foreningsfolk og drog på en todages inspirationstur rundt i det kommunale Danmark.

Der er småt med plads i det lille, lyse lokale møbleret med klassiske FDB-møbler og prydet af fordums reklamer for Cirkel Kaffe, madvarer og møbler. Lokalet er fyldt med embedsmænd, kommunalpolitikere og foreningsfolk, der med lidt besvær får stillet sig på række, for at fotografen kan få det ønskede gruppebillede. Imens kigger forbipasserende kunder nysgerrigt ind på virakken.

Det hele foregår i Dagli’Brugsen i Osted, som netop har fået sin egen Dagli’Stue. COOP har indrettet de små fællesstuer i 32 butikker rundt omkring i landet i håbet om at skabe et rum, som borgerne kan bruge til at holde møder, fællesspisning, fastelavnsfester, og hvad de ellers finder på. De små Dagli’Stuer kan bruges i butikkernes åbningstid, så Brugsen igen kan være det lokale samlingspunkt.

Det er ikke tilfældigt, at de kommunalpolitisk engagerede mennesker er stuvet sammen i den lille stue. Mandag Morgen har inviteret 32 personer fra 9 kommuner, KL, foreninger og lignende på en todages bustur i de første dage af marts for at diskutere og udveksle ideer om borgerinddragelse i lokalpolitik. På det område forsøger deltagerne, ligesom i det lille lokale i Osted, at stå tæt sammen for at finde ud af, hvad det gode liv er, og hvordan det opnås.

Login