Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker

Den nye budgetaftale med mellem stat og regioner kræver mere fokus på patienternes oplevelse af sundhedsvæsenset. "En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået," siger sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Den nye aftale mellem regeringen og regionerne om budgetter og retningslinjer for 2017 kan blive et gennembrud for en ny måde at sætte patienternes oplevelser i centrum for udviklingen af sundhedsvæsenet.

LÆS OGSÅ: Send ikke flere penge - sundhedsvæsenet skal gentænkes

I dag arbejder kun enkelte faggrupper inden for sundhedsvæsenet systematisk med indsamling af data fra patienterne om, hvordan de oplever deres behandling. Som følge af budgetaftalen nedsættes der nu en arbejdsgruppe, der ifølge aftaleteksten ”skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sundhedsvæsenet. Gruppen har bl.a. til opgave at drive processer for standardisering af PRO-spørgeskemaer og retningslinjer for anvendelse samt bidrage til videndeling om brug af PRO i daglig klinisk praksis og i kvalitetsudvikling.”

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har begge tidligere erkendt, at der er brug for at få bedre feedback fra patienterne. Allerede i dag er regionerne i gang med at anvende patientrapporterede oplysninger på udvalgte områder som epilepsi, kemoterapi og prostatakræft.

"Vi skal klart være mere vedholdende for at få svar tilbage. Nu er vi startet med disse patientgrupper. Det skal selvfølgelig bredes ud til alle, ellers giver det ikke rigtig mening. Det giver den relevante viden for en afdeling og kan måske være et wake-up call for en afdeling, hvis der er noget, den skal gøre noget ved," siger Bent Hansen.

Også sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har efterlyst mere feedback fra patienterne.

"En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået. Her mener jeg, at det er vigtigt at høre så mange stemmer som overhovedet muligt, for det bliver både politikere og sundhedspersonale kun klogere af."

For at sikre bedre koordinering indføres derudover patientansvarlige læger fra 2017 på sygehusene. Ordningen omfatter udvalgte patientgrupper som f.eks. kræftpatienter. De behandlingsansvarlige læger erstatter den nuværende kontaktpersonordning, som ikke har afhjulpet de store problemer med koordination mellem afdelinger på sygehuse og mellem sygehuse, praktiserende læger og den kommunale sundhedspleje.

De behandlingsansvarlige læger kan bl.a.:


  • tilrettelægge behandlingen sammen med patient, pårørende og det sundhedsfaglige personale på afdelingen.

  • sikre, at der foreligger en behandlingsplan for patienten.

  • formidle kontakt mellem patienten og relevant(e) behandlende læge(r).

  • handle, hvis der f.eks. opstår bekymringer om kvalitet, eller hvis der ikke sker den ønskede fremdrift i udredningen eller behandlingen.

Forrige artikel CSR-pioner: FN’s bæredygtighedsmål mangler konkrete anvisninger CSR-pioner: FN’s bæredygtighedsmål mangler konkrete anvisninger Næste artikel Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes