PFA Pension risikerer milliardtab

Landets største pensionsselskab PFA risikerer et ekstra milliardsmæk på syge- og ulykkesforsikringer, som er en kronisk dårlig forretning for pensionsbranchen. PFA ser ud til at have hensat væsentlig mindre end konkurrenterne til den udsatte post. Ekspert opfordrer Finanstilsynet og revisorer til at vågne op.

Der kan være et stort milliardtab på vej i landets største pensionsselskab, PFA. For det tyder på, at selskabet slet ikke har hensat nok til det hårdt pressede forretningsområde syge- og ulykkesforsikringer. Fænomenet har gennem det sidste års tid undret en lang række førende pensionsaktører, som ikke forstår, hvorfor PFA både er det største og mest fremgangsrige selskab og samtidig synes at hensætte relativt mindre end konkurrenterne.

En regnskabsgennemgang, som InsideBusiness har foretaget, viser, at PFA Pension i gennemsnit har hensat nok til at dække af for 4,5 års tab på syge- og ulykkesforsikringer med de nuværende årlige erstatningsudgifter. Det er ca. det halve af AP Pension, Danica Pension, Nordea Liv & Pension og SEB Pension, der alle ligger på 8 til 9 år i hensættelser. Skal PFA op på samme niveau som de fire, skal koncernen hensætte betydeligt mere, og der kan være tale om flere milliarder kroner. Det skal ses i forhold til, at PFA Pension ved årsskiftet offentliggjorde en egenkapital på 4,4 mia. kr.

Sammenligningstallet skal tages med det forbehold, at PFA’s regnskabsoplysninger også indeholder kritisk sygdoms- og sundhedsforsikringer. Det kan give et vist udsving i tallene, muligvis i PFA’s favør.

Login