Politikerne vender det blinde øje mod Paris

Det er en myte, at Danmarks CO2-forbrug kan reduceres alene gennem grøn omstilling af energi- og transportsektoren. Faktisk er vi et af de mest CO2-forurenende folkefærd. Derfor er man fra politisk hold nødt til at turde sætte tænderne i den rigtigt varme klimakartoffel og adressere danskernes forbrug, hvis Danmark skal leve op til det internationale klimapanels anbefalinger og EU’s klimamål om 80-95 pct. reduktion inden 2050. Det mener tre markante eksperter, der fra hver deres udgangspunkt i henholdsvis den grønne tænketank Concito, CBS og brancheorganisationen Clean alle opfordrer politikerne til at tage hul på den del af klimadiskussion.
“Hvis man vil tage CO2-udledningen i forbruget alvorligt og agere politisk på den, kan man ikke bruge den grønne omstilling. Så er man nødt til at gøre noget i forhold til forbruget,” siger Anders Sørensen, professor i økonomi på CBS. I den aktuelle valgkamp er det kun Alternativet og Radikale Venstre, der indtil videre har talt om klimapolitik. Ifølge Anders Eldrup, tidligere chef for DONG, er klima også erhvervspolitik, og dermed er der endnu en grund for politikerne til at forholde sig til, i hvilken retning de politiske vinde skal blæse de næste mange år. “Vi er rigtig dygtige inden for systemeksport af fjernvarme, affaldsforbrænding og vandsystemer – men bare ikke til at sælge det. Her kunne vi gøre meget mere for at sætte det rigtigt i scene,” siger han.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Om godt fem måneder finder et af de mest afgørende globale klimatopmøder, COP21, sted i Paris. Her er det i praksis sidste udkald for at lande en international aftale, der på demokratisk vis forpligter verdens nationer til at nedbringe deres CO2-udslip – tilstrækkeligt nok og hurtigt nok – til at undgå uoverskuelige, globale klimaforandringer.

Klima og miljø må derfor forventes at blive topprioriterede politiske temaer for en kommende dansk regering. Den skal ikke bare repræsentere Danmark og danske interesser i Paris. Den skal også forberede et markant gearskifte i den danske klimaindsats, der i henhold til det internationale klimapanels, IPCC’s, anbefalinger og EU’s klimamål om 80-95 pct. reduktion inden 2050, skal skrues voldsomt i vejret.

Trods det har klima og miljø i praksis indtil videre været fraværende temaer i den aktuelle valgkamp, der primært har snurret om de udfordringer, der ligger lige for som økonomi, velfærd og udlændinge. Eller som Christian Ibsen, direktør for den grønne tænketank Concito, siger:

Login