Private milliardinvesteringer i skoler og veje er en succes

De danske erfaringer med offentlig-private partnerskaber er en succes. Byggerierne er klar til den aftalte tid. De er gennemført uden større budgetoverskridelser. De har skabt mere innovative løsninger og højnet kvaliteten sammenlignet med traditionelle entrepriseaftaler. Det viser den første undersøgelse af de danske OPP-projekter. Finansministeren åbner for en opblødning af de eksisterende krav til de offentlige partnere – krav, som hidtil har dæmpet antallet af OPP-projekter. Regeringen og Venstre ønsker flere OPP-projekter, og pensionskasserne står klar med formuer på 3.300 mia. kr. og en investeringslyst i infrastruktur, som de i dag næsten kun lægger i udenlandske OPP-projekter.

Efter 13 års politisk tilløb kan offentlig-private partnerskaber, OPP, nu stå over for et stort gennembrud i Danmark og dermed bringe flere af milliarderne fra pensionsinstitutternes svulmende pengetanke på over 3.300 milliarder kr. i spil til at bygge eksempelvis nye motorveje, skoler, vindmølleparker og sygehuse. Se tekstboks.

De foreløbige erfaringer i Danmark med 13 konkrete OPP-projekter i form af bl.a. skoler, retsbygninger, parkeringshuse, Rigsarkivet og en motorvej i Sønderjylland er meget succesfulde. Det fremgår af den første evaluering nogensinde af de danske OPP-projekter med anlægssummer lige fra 25 millioner kr. til over en milliard kr. Undersøgelsen er foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og omfatter 13 projekter. Se tekstboks.

Byggerierne var klar til den aftalte tid og nogle endda tidligere. I modsætning til mange andre offentlige bygge- og anlægsprojekter er de gennemført uden større budgetoverskridelser. De har skabt mere innovative løsninger og har generelt højnet kvaliteten af byggerierne sammenlignet med traditionelle entrepriseaftaler. Og i samtlige 13 projekter konkluderer den offentlige bygherre, at projekterne i høj eller meget høj grad kan betegnes som en succes, og at samarbejdet med den private partner har fungeret godt.

Login