Private pengetanke satser formuen på alternativer

En række store private pengetanke øger nu deres investeringer i alternativer, herunder kapitalfonde og coinvesteringer. Pengene kommer blandt andet fra store danske virksomheder som Velux, Lego og Pandora.

En stribe velpolstrede familieejede pengetanke melder sig nu ind i kapløbet om de alternative investeringer. Gennem mange år har flere af de gamle familiefonde ellers haft et ry som nogle søvnige foretagender, hvor forsigtighed og en sky tilværelse gik hånd i hånd. Nu er flere af de private pengetanke imidlertid klar til at skrue kraftigt op for deres investeringer, blandt andet i form af tilsagn til både hjemlige og udenlandske kapitalfonde, ligesom flere af dem ser sig også aktivt om efter direkte investeringer enten sammen med fondene eller på egen hånd.

Dermed følger de private pengetanke nu trop med landets pensionssektor, der også har skruet voldsomt op for netop den type investeringer de senere år.

De formuende familiefonde, der nu i stigende grad kigger på unoterede aktiver, er blandt andet Færchfonden, Lego-familien Kirk Johansens pengetank, Kirk Kapital, samt Pandora-stifter Per Enevoldsens pengetank, North-East Family Office. Fælles for alle kontorerne er, at de gennem den senere tid har skruet markant op for deres fokus på investeringer i kapitalfonde og i direkte investeringer.

Login