Produktionsindustriens nye verdenskort

For 10 år siden var den globale arbejdsdeling temmelig klar: Kina var verdens fabrik med produktionsomkostninger så lave, at ingen andre kunne følge med. Nationer som Brasilien, Rusland og Indien dukkede op som nye ekspansive markeder og billige produktionslande. Og skulle varerne afsættes i Europa, var alternativet til at få dem produceret i – og fragtet fra – Kina, at lægge produktionen i Østeuropa, eksempelvis Polen. Samtidig lukkede fabrikker i USA og Vesteuropa i stribevis pga. ukonkurrencedygtige produktionsomkostninger.

Det verdensbillede holder imidlertid ikke længere. Ændrede forhold mellem lønninger, produktivitet, energiomkostninger og valutakurser har nemlig vendt op og ned på logikken i den globale arbejdsdeling. Det viser en ny undersøgelse fra Boston Consulting Group (BCG), der igennem mange år har fulgt og analyseret de globale konkurrenceforhold omkring produktionsaktiviteter.

[graph title="Atlas for fabriksinvestorer" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/c99c0-next_fig01_atlas-for-fabriksinvestorer.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/ecc76-next_fig01_atlas-for-fabriksinvestorer.png" text="USA og Mexico fører an i en ny omkostningsrevolution, der vender op og ned på billedet af, hvor i verden det bedst kan betale sig at placere produktionsaktiviteter."]Kilde: “The Shifting Economics of Global Manufacturing”, Boston Consulting Group, august 2014. [/graph]

I rapporten ”The Shifting Economics of Global Manufacturing” tegner BCG et nyt verdenskort over, hvordan produktionsomkostningerne i verdens 25 største eksportnationer, der tilsammen står bag næsten 90 procent af den globale vareeksport, de seneste 10 år har udviklet sig. Og det er bemærkelsesværdigt, hvordan konkurrencefordelene i løbet af disse 10 år delvist er blevet spillet tilbage til den nordvestlige side af jordkloden. Se figur 1.

I dag er produktionsomkostningerne i USA næsten på niveau med Rusland, Polen og Tjekkiet. Mexico er et billigere produktionsland end Kina, målt på totalomkostningerne pr. produceret enhed. Brasilien er dyrere at producere i end mange vesteuropæiske lande. Og Storbritannien er genopstået som Vesteuropas fabrik.

Rising Stars

Boston Consulting Groups nye verdenskort er tegnet på baggrund af en vurdering af nationernes udvikling inden for 4 hovedparametre: arbejdsløn, energiomkostninger, valutakurser og produktivitet.

Kombinationen af disse parametre afslører nationernes indbyrdes konkurrencedygtighed, når det kommer til grundlæggende produktionsomkostninger. Og her er det tydeligt, at verdens traditionelle lavtlønslande er kommet under pres de seneste 10 år. Kinesiske arbejdslønninger er således næsten femdoblet siden 2004, mens lønningerne i mange vestlige nationer kun er steget få procent.

Set på tværs af de 4 parametre er omkostningsstrukturerne i USA og Mexico forbedret mere end i alle øvrige af de 25 største eksportøkonomier. Lav lønvækst, høj produktivitetsudvikling, stabile valutakurser og en kæmpe energiomkostningsfordel som følge af udvinding af billig skifergas har gjort USA og Mexico til Rising Stars på produktionsindustriens nye verdenskort.

Særligt en ulige udvikling i værdiskabelsen pr. produktionsarbejder – eller arbejdsproduktiviteten – har ført til forskydninger i landenes konkurrencedygtighed. Produktiviteten er således vokset med over 50 procent i lande som Mexico, Indien og Sydkorea de seneste 10 år, mens den er faldet i lande som Italien og Japan.

I lande som Australien, Belgien, Frankrig, Italien, Schweiz og vores nordlige nabo Sverige har især kombinationen af lav produktivitetsudvikling og stigende energiomkostninger været en farlig cocktail. Landene er i dag 16 til 30 pct. dyrere at producere i end USA, og de placeres i BCG’s undersøgelse i den kedelige kategori ”Losing Ground”.

Værst ramt er Australien, som er den nation, der siden 2004 har oplevet det største fald i konkurrencedygtigheden, hvad angår produktionsomkostninger. Hovedårsagen til det er, at en boomende råvareindustri har sendt lønningerne 48 procent i vejret de seneste 10 år og styrket den australske valuta med 21 pct. i forhold til den amerikanske dollar. Samtidig er arbejdsproduktiviteten faldet med 1 procent.

Omvendt har Storbritannien haft en stabil, positiv udvikling inden for alle 4 parametre. Udviklingen er ikke lige så dramatisk som i USA, men BSG vurderer Storbritannien til at være en klar vinder et og fremtidigt regionalt produktionscenter i Vesteuropa.

Bilfabrikanter som frontløbere

Det nye verdensbillede er allerede begyndt at materialisere sig i globale produktionsvirksomheders investeringsmønstre.

Særligt produktionstunge virksomheder inden for store globale industrier som bil- og elektronikindustrien er begyndt at rette sine produktionsaktiviteter til efter de nye forhold.

I USA har et boom i bilsalget og de stærkt forbedrede omkostningsstrukturer sat gang i nye fabriksinvesteringer fra såvel bilproducenter som producenter af plast- og metalkomponenter.

I Storbritannien er bilproduktionen sideløbende med forbedringerne af landets regionale omkostningskonkurrencedygtighed vokset med 50 pct. siden 2009. Og nye investeringer fra producenter som Jaguar Land Rover, Nissan, Honda og BMW forventes at sende produktionen yderligere 30 procent i vejret inden 2017.

I Mexico, hvor produktionsomkostningerne nu er lavere end i Kina, udvider globale elektronikproducenter deres kapacitet med stormskridt og har bidraget til, at Mexicos eksport af elektronikprodukter er tredoblet til 78 milliarder US dollar fra 2006 til 2013. Elektronikindustrien domineres fortsat fra Kina. Men det er bemærkelsesværdigt, at asiatiske elektronikproducenter som Foxconn og Sharp står bag en tredjedel af nyinvesteringerne i mexicansk produktionsindustri.

Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at de globale producenters investeringer drosles ned i de lande, der har tabt terræn i BCG’s undersøgelse. Det gælder i særdeleshed i Australien, hvor investeringer i produktion er faldet med 6 procent siden 2004. Specielt bilindustrien straffer Australiens degraderede konkurrencedygtighed hårdt. Således planlægger såvel Ford, Toyota og General Motors at lukke fabriksanlæg i Australien de kommende år.

Undersøgelsen er således i bogstaveligste forstand et vink med en vognstang til både virksomheder og nationer om at positionere sig rigtigt i forhold til den fremtidige konkurrence om produktionsinvesteringer og -job.

Kilde – ”The Shifting Economics of Global Manufacturing”, Boston Consulting Group, 2014.

Forrige artikel Patienternes lange rejse Næste artikel Folkesundhed: Fastfood er da fedt – eller er det?

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.