Nyt lederskab med 
Mads Thimmer

Regenerativ ledelse giver mere end den tager

En opgave for ledere efter pandemien er at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Med udmeldingen fra Danmark om hen over de kommende årtier at gøre en ende på den “ekstraktive”, fossile æra, har vi samtidig skudt gang i kapløbet om at udfase hele den tænkning, den økonomi, hvor udvinding og forbrug sker i en lineær bevægelse frem mod affald. 

De færreste tænker over, hvor præget vores verdensforståelse, vidensbastioner, samfundsopbygning og ledelsesmodeller er af hele den forarbejdningsbaserede, reduktionistiske og ekstraktive økonomi.

Fra skolestrukturer til arbejdspladshierarkier har det drejet sig om effektiv ressourceudnyttelse, udvinding for egen vindings skyld. Derfor er det en enorm omvæltning at skulle omstille sig til den nye, regenerative dagsorden. 

Der skal tænkes cirkulært og i helt nye baner, når det centrale spørgsmål ændres fra “Hvad kan du præstere?” til “Hvad kan vi bidrage med?” Det gælder også udøvelsen af ledelse.

2020’s bedste publikation

Engang var planlægning og strategi nøgleordene. Men når vi sætter en vision som ’regeneration’ i højsædet, er det vigtigere at forstå hvorfor end hvordan.

Mads Thimmer
CEO og co-founder, Innovation Lab

Når man læser en af 2020’s mest gennemarbejdede og opsigtsvækkende udgivelser, ’Financing the circular economy’ fra Ellen MacArthur Foundation, står det lysende klart, hvorfor så mange sidste dages hellige er tjekket ind som klimaforkæmpere – fra Larry Fink, stifter af kapitalfonden BlackRock med 7,8 billioner doller i aktiver, til tidligere Bank of England-direktør Mark Carney, der nu advarer om, at fossile aktiver er på vej til at blive værdiløse.

Den cirkulære økonomi buldrer af sted med en tidobling i antallet af investeringsfonde med cirkulært eller regenerativt fokus siden 2016 – og med gennemsnitlig 5 procentpoint større afkast hos fonde med helt eller delvis cirkulært fokus i første halvår 2020 sammenlignet med de øvrige fonde. 

Den regenerative økonomi er godt på vej til at overhale den ekstraktive økonomi og blive det nye pejlemærke i verdensøkonomien. Forfattere som Carol Sanford, Alan Moore og danske Laura Storm har allerede etableret de regenerative principper – nu skal vi lære at lede efter dem i praksis.

I den regenerative økonomi er der ikke “bare” tale om en række nye teknologier, man kan tilkøbe sig, og så omlægge sin organisation og sin eksisterende tænkning til.

Der skal bygges på en ny slags forståelse, og forståelsen skal dække hele organisationen. I ledelsen af medarbejderne, i disses kontakt med kunder, borgere og samarbejdspartnere samt i alle tilblivelsesprocesser.

Den regenerative organisation

FN’s verdensmål er en dejlig ramme – det er nogle hensyn, man kan revidere sin tilgang efter, så man kan få prædikat af at være “compliant”. Men compliance får os kun cirka halvvejs. De dejlige rammer er ikke nok.

Hvis de ambitiøse klimamål skal nås, skal vi alle bidrage mere, end vi forbruger – der skal CO2 tilbage i jorden, og vi skal efterlade os en arv, som er andet og mere end udtrukne og forarbejdede ressourcer. Både som mennesker og som organisationer.

Det store spørgsmål er: Hvordan bygger og leder du den organisation, som verden har brug for?  

Lad os forsøge at bringe de grandiose armbevægelser nærmere hverdagen og virkeligheden. Figur 1 skitserer en række grundlæggende forandringer – ledetråde til den diskussion, der kan blive starten på regenerativ ledelse hos dig selv og din organisation. 

 

Ekstraktiv ledelse

Regenerativ ledelse

Belønningssystem

Personligt avancement

Frihedsgrader

Planlægning

Strategi

Rolle

Målemetode

Vinding

Bidrag

Styringsredskab

Administration

Aktivisme

Ledelseskompas

Målstyret

Principstyret

HR

Funktionsbaseret

Personbaseret

Relationer

Værdikæde

Økosystem

Fokus

Hypereffektivitet

Resiliens

Frihed er den nye primære motivationsfaktor
I den regenerative økonomi motiveres ledere og medarbejdere ikke af gevinster og resultater, hjembragt bytte og trofæer. De vil have mulighed for at realisere egne projekter – både på job og i fritiden. Ofte er projekterne regenerative og afspejler organisationens formål. Tænk det som organisatorisk rewilding – altså når vi lader naturen blive ’vild’ igen og derigennem skaber trivsel, biodiversitet og resiliens. 

Find din rolle – så følger resten
Engang var planlægning og strategi nøgleordene. Men når vi sætter en vision som ’regeneration’ i højsædet, er det vigtigere at forstå hvorfor end hvordan. Der kommer fokus på selve den organisatoriske grundfortælling. Her er det essentielt at forstå både sin egen rolle som leder, sin rolle som bidragende medarbejder – og organisationens rolle i verden. Det gør det nemmere for alle at træffe hurtige og rigtige beslutninger.

Mål din succes i fælles succes 
Hvad gør du andre i stand til? Hvad har du med til festen? Et kernebegreb i regenerativ ledelse er legacy-tanken om, hvad man efterlader sig. Her skal regnskabet helst være i plus, både som person og som organisation. Store virksomheder (eksempelvis Microsoft) er besatte af at udviske CO2-fodspor og blive klimapositive, snarere end bare klimaneutrale. Man kan i det daglige stille spørgsmålet: Er det her, hvad vi/jeg vil huskes for? Det er faktisk meget effektivt, når tankerækken skal ud over næsetippen.

Aktivisten vinder
Talenter vil hellere følge den overbeviste end den overbevisende.  Resultaterne følger på samme måde den helstøbte leder, som ikke blot forklarer et værdisæt, men som efterlever det, og som kompromisløst omsætter vision til handling – så vi alle inspireres til at gøre det samme. Så har tingene det med pludselig at ske.

Vejen er målet
Ofte er de store mål og must wins kun vigtige for ledelsesgangen. Fokus for os andre bliver hurtigt instrumentelt. Derfor er det meget mere effektivt at fokusere på midlerne og vejen til målet. Hvad styrer reelt de daglige handlinger, og hvordan sikrer vi de rigtige princippers udbredelse? Det er faktisk vigtigere end fjerne mål, som tværtimod kan invitere til at gradbøje principperne. Vejen er vigtigst.

Personer definerer funktioner, ikke omvendt
Ledelsesguruen Gary Hamel lærte os værdien af at tage hele mennesker med på job. Giv plads til personlighed og hele mennesker, og sæt dem over enhver kategori. Til gengæld får du løsningsorientering, netværk, dedikation og naturlig tværsøgning. Insisterer du på formerne, kommer territoriekampene, ansvarsforflygtigelsen og et uudtømmeligt bureaukratisk behov for at sætte alt på formel. Passion skal være drivende i de regenerative processer.

Grib invitationen og send den videre
Alt er forbundet, så lad være med at betragte din rolle som statisk – hverken som leder eller som organisation. Engagér dig, investér dig, stil krav til dine omgivelser! Vis, at du er for real, nu du faktisk er det. Så vil forbindelser vise sig, hvor du ikke anede det. Tænk i livgivende økosystemer snarere end i værdikæder, der blot forankrer eksisterende strukturer.

Gør dig stærk
Naturen er verdensmester i comeback-strategier. Den kan ikke holdes tilbage. Naturens superkraft er diversitet, og det skal du have i baghovedet, når du omlægger dit fokus fra opslidende effektivitet til styrke og resiliens. Hav flere fødekilder og finansieringsveje. Skab teams af høj variation og diversitet. Hold pauser. og værn om kreativiteten. Giv plads til mikrokulturer og dyrk vækstlag – så er du klar til fremtiden, uanset hvordan den ser ud.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024