Retningslinjer for brug af kunstig intelligens på Mandag Morgens redaktion

Guiden opdateres løbende af chefredaktionen og er en uddybning af de etiske retningslinjer for Mandag Morgens journalistik, som kan findes her. Retningslinjerne vil løbende blive opdateret, efterhånden som teknologierne udvikler sig. Seneste opdatering er sket 21. september 2023.

1. Automatiseret indhold

På Mandag Morgen kan vi benytte os af automatiseret indsamling af data fra pålidelige kilder om for eksempel lovforslag, befolkningsudvikling eller valgresultater. 

Disse data bruges til at skabe grafikker eller korte faktaartikler, der kan udkomme automatisk uden et menneske i loopet.

Det skal altid fremgå tydeligt for læserne, når indholdet er automatiseret, ligesom det skal fremgå, hvilke(n) kilde(r), data stammer fra. 

2. Indhold skabt ved hjælp af sprogmodeller 

På Mandag Morgen anser vi sprogmodeller (LLM) som eksempelvis ChatGPT, Bing og Bard som nyttige arbejdsredskaber i den journalistiske proces. Derfor kan journalistiske medarbejdere benytte redskaberne, så længe disse grundregler følges: 

1. Vi beskytter både kilders og kunders personlige oplysninger, også når vi bruger AI. Ansatte på Mandag Morgen må derfor ikke indlæse oplysninger, der kan kompromittere kildebeskyttelse, kunders personlige oplysninger eller oplysninger, der er følsomme for virksomheden.

2. Vi ønsker ikke at fodre AI-systemer med materiale, der er beskyttet af ophavsret, og derfor må hele artikler som udgangspunkt ikke uploades i LLM, med mindre det sker i værktøjer, med hvem der eksisterer en databeskyttelsesaftale.

3. Når sprogmodeller alene benyttes som et arbejdsredskab i den journalistiske proces, skal brugen af dem ikke deklareres overfor læserne. Fakta fra sprogmodeller skal altid valideres.

4. Vi arbejder bevidst med at tage højde for og modvirke den kulturelle bias, der er indbygget i værktøjerne.

5. Som hovedregel udkommer Mandag Morgen ikke med artikler, der helt eller hovedsaligt er skabt af en sprogmodel. Der kan dog være særlige situationer, hvor det giver mening at lade en sprogmodel skabe hovedparten af indholdet i en artikel. l så fald skal dette deklareres tydeligt og være godkendt af en redaktør. Det skal desuden fremgå, hvilken journalist, der er ansvarlig for faktatjek og redigering af teksten.

6. Der skal altid skal være et menneske i loopet, før indhold skabt af en sprogmodel udkommer.

7. Uanset om indhold er skabet helt eller delvist ved hjælp af kunstig intelligens, skal redaktionelt indhold overholde de etiske retningslinjer for Mandag Morgen samt de vejledende presseetiske regler.

3. Illustrationer 

På Mandag Morgen bruger vi generative visualiseringsredskaber som Midjourney, Firefly og Dall-E til computerskabte illustrationer. Ansatte på redaktionen kan frit benytte redskaberne, så længe nedenstående grundregler følges:

1. På Mandag Morgen skal læserne altid kunne stole på, at et fotografi afbilleder et stykke virkelighed. Derfor bruger vi aldrig fotorealistiske illustrationer skabt af AI.

2. Det skal fremgå tydeligt af billedbyline, hvis en illustration er skabt ved hjælp af AI.

3. Vi respekterer kunstneres ophavsret, når vi prompter. Derfor beder vi ikke AI-redskaber om at kopiere en enkelt kunstners værker eller stilart. 

4. Vi arbejder bevidst med at tage højde for og modvirke den kulturelle bias, der er indbygget i værktøjerne.

5. For at sikre en visuel linje for Mandag Morgen, skal illustrationer altid godkendes af en redaktør, før de udkommer på mm.dk eller i Ugebrevet Mandag Morgen.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nuMandag Morgen logo
Læs mindre - forstå mere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 93 93 23[email protected]CVR nr.: 38253395

Mandag Morgen leveres af Mandag Morgen ApS, der ejes af Alrow Media ApS.

Ansv. ChefredaktørAndreas BaumannDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Mandag Morgen, 2024