S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Farven gul spiller en central rolle i regeringens bestræbelser på at gøre klima-, energi- og erhvervspolitikkerne til drivkræfter i den socialdemokratiske værdipolitik, der er regeringspartiets centrale ideologiske projekt.

Den gule farve bruges som bekendt både om det politiske danmarkskort efter valget i 2015, hvor Dansk Folkeparti gik massivt frem, og om de folkelige protester, der opstod i Frankrig i 2018 som reaktion på planer om at øge klimabeskatningen på fossile personbiler.

Begge disse begivenheder har fuld opmærksomhed i regeringstoppen, og det udmønter sig i, at regeringen nu næsten demonstrativt tilrettelægger klimapolitikken på en sådan måde, at man får ros for pragmatisme i provins- og produktions-Danmark, mens nogle ministre nærmest synes at fryde sig, desto højere klimaprotesterne bliver blandt radikale klimaforkæmpere i de store byer.

Login