Så giv os da frihed til gengæld

Regeringens aktuelle forslag til besparelser på uddannelsesområdet er præget af de sædvanlige automatreaktioner.

Regeringen har netop meddelt, at alle landets uddannelsesinstitutioner, stort set uden undtagelse, skal spare to procent hvert år de kommende fire år, eller hvad der svarer til 8,7 mia. kr.

Det kan man mene meget om. F.eks., som regeringen, at det er rimeligt, at alle sektorer bidrager til en slankere og mere effektiv offentlig sektor. Eller, som jeg, at – i hvert fald dele af – uddannelsessektoren i mange år har bidraget så rigeligt til et lavere offentligt forbrug, blandt andet gennem reformer, ambitiøs it, såkaldt sociale taxametre, nye arbejdstidsaftaler mv. Tiltag, der hver gang er blevet finansieret af uddannelsesinstitutionerne selv.

Regeringen er næppe til at hugge eller stikke i, hvad angår besparelserne. Der er åbenbart hårdt brug for pengene til andre og bedre formål end uddannelse. Men den idéforladthed, der præger regeringens grønthøstermetode og dens anvisning af, hvor uddannelsesinstitutionerne skal finde besparelserne, er dybt beklagelig. Det er de samme automatforslag, som embedsmænd og politikere altid kommer med i mangel af bedre eller måske ligefrem i mangel på politisk mod.

[quote align="left" author=""]Danske uddannelser er for længst blevet lænket til et monstrøst afrapporterings- og indberetningsregime, som vi hjertens gerne vil være fri for.[/quote]

Forslagene er: mere undervisning, smartere indkøb og afbureaukratisering. Jeg kan ikke huske en eneste regering i min direktørtid, som ikke har forslået netop de tre elementer, når uddannelsessektoren har skullet spænde bæltet ind.

Problemet er, at for hver gang en regering f.eks. siger ordet afbureaukratisering, følger ti nye regler og krav om dokumentation, evalueringer, kvalitetssikring, arbejdstidsregler, etc. Danske uddannelser er for længst blevet lænket til et monstrøst afrapporterings- og indberetningsregime, som vi hjertens gerne vil være fri for. 

Gennem de seneste mange års reformer og nye overenskomster på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet har en fast komponent desuden været, at underviserne skulle undervise mere og bruge mindre tid på forberedelse. Det har vi efterlevet, så lærerne, i hvert fald på Niels Brock, i dag underviser en rigtig stor del af arbejdstiden.

Og når der peges på, at vi skal købe klogere ind, så er situationen den, at vi faktisk gør det i forvejen. Vi er jo underlagt Finansministeriets forskellige indkøbsordninger, og hvis det ikke sikrer, at der bliver købt klogt nok ind, synes jeg, at regeringen bør rette kanonen mod Finansministeriet.

[quote align="right" author=""]Har de to unge ministre for vores uddannelser virkelig ikke mere på hjerte? Noget, de virkelig vil med vores uddannelser. Altså bortset fra at skære alle over én kam.[/quote]

Det virker næsten, som om de danske politikere er blevet bogholdere. Og det er da brandærgerligt. Jeg er nok ikke den eneste, der havde store forventninger til en ny, ambitiøs regering. En regering, der i fire år utålmodigt talte om at ”få nøglerne tilbage”, så deres visioner rigtig kunne flyve. Men er det her, hvad de har udviklet af visioner på fire år? Har de to unge ministre for vores uddannelser virkelig ikke mere på hjerte? Noget, de virkelig vil med vores uddannelser. Altså bortset fra at skære alle over én kam.

Galskab at gøre det samme

Her følger et gratis forslag til, hvad de kunne gøre: Sæt institutionerne fri. Præmissen – at der skal spares penge – kan formodentligt opnås langt nemmere, hvis vi får massiv øget frihed til at levere uddannelse i verdensklasse (og mål os gerne på det!), til at innovere og udvikle uddannelser, der efterspørges af arbejdsmarkedet og af de unge. Man kunne jo starte i det små og indføre en ordning, som den frikommuneordning, som daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder indførte i 2011.

Frikommuneordningen gav ni udvalgte kommuner et udstrakt selvstyre, der skulle afskaffe unødvendigt bureaukrati i den kommunale sektor.

[quote align="left" author=""]Lad os vise, at vi kan nå langt længere, opnå bedre resultater, have større arbejdsglæde osv. for de samme ressourcer.[/quote]

Unødige regler og dokumentationskrav skulle erstattes med tillid til medarbejderne og mere indflydelse og ikke mindst mere ansvar til de udvalgte kommuners folkevalgte, såvel som ansatte ledere.

Frikommuneordningen udløber i år. Jeg er sikker på, at der bliver kigget nøje på resultaterne, og jeg er overbevist om, at forsøget er værd at kopiere på uddannelsesområdet.

På Niels Brock melder vi os gerne til at deltage. Lad forsøgsinstitutionerne blive undtaget de mange krav og regler og restriktioner, som vi i øjeblikket er underlagt, og som på mange områder forhindrer os i at levere mere og bedre undervisning. Lad os vise, at vi kan nå langt længere, opnå bedre resultater, have større arbejdsglæde osv. for de samme ressourcer.

Giv frihed til virtuel undervisning

Hver gang jeg peger på behovet for øget frihed i uddannelsessektoren, bliver jeg mødt med rynkede bryn. Er det nu så slemt? Ja, det er det. Giver det f.eks. mening, at kun maksimalt 10 pct. af grundforløbet og 25 pct. af studieretningsforløbet på gymnasierne må være virtuel undervisning? Det er da en mærkværdig begrænsning i en verden, hvor den digitale udvikling er eksponentiel, og hvor de virksomheder, der forstår at udnytte den, er morgendagens vindere.

Sammenholder vi det med det faktum, at hele uddannelsessektoren skriger efter matematiklærere, så viser det tydeligt, hvilke muligheder vi afskæres fra. Vi mangler dygtige matematiklærere – til gengæld har vi masser af computerkraft. Og i dag er teknologien og det pædagogiske element i virtuel undervisning så stærk, at man sagtens kan lave fuldt digitaliserede forløb til at supplere vores matematiklærere, så de i højere grad alene anvendes til det, som den virtuelle undervisning ikke kan. Men vi må ikke.

Andre restriktioner, som en forsøgsordning burde fritage os fra, er den minutiøse opfølgning på lærernes tidsforbrug. Så meget for normalisering af lærernes arbejdstid, når man alligevel skal følge minutiøst op på hver enkelt lærers tidsanvendelse. Det giver ikke mening.

[quote align="right" author=""]Et godt gammelt citat fra Einstein siger, at definitionen af galskab er at blive ved med gøre det samme, men forvente et anderledes udfald.[/quote]

Og det gør afrapporteringen på 28 elevers-loftet, hvor vi straffes, når vi kommer ud med et gennemsnit på 28,2 elever i klasserne, heller ikke. Og så er der de besynderlige krav til markedsføring og hjemmeside, for ikke at tale om det rigide indplaceringssystem for vores lærere. Og handlingsplanen for øget fastholdelse samt de gammeldags eksamensformer. Den underlige opkrævningsprocedure for elever, der sendes fra jobcentrene samt mange af barriererne i AMU-systemet. Ja, jeg kunne blive ved. 

I stedet for administration, registrering og afrapportering ville jeg gerne have lov at bruge tiden på at udvikle nye relevante, attraktive og kreative uddannelser, der passer til en global verden med deleøkonomi, kunstig intelligens, førerløse biler og unge mennesker, der har hovedet langt inde i fremtiden. Og gerne, også bare som et forsøg, blive fri for de snærende bånd, der binder os til en mindre og mindre meningsgivende opdeling i handelsgymnasium og alment gymnasium.

Et godt gammelt citat fra Einstein siger, at definitionen af galskab er at blive ved med gøre det samme, men forvente et anderledes udfald. Så måske får man ikke en mere effektiv offentlig sektor ved at blive ved med at gøre, hvad vi har gjort i mange år. Måske får man det snarere gennem øget tillid og frihed.

Læs flere indlæg af Anya Eskildsen her

Alle indlæg på MM Blog er udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel På hovedet i skraldespanden Næste artikel Danskerne har ønsket fælles flygtningepolitik i over 17 år

Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft?

Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft?

Som leder i en krise er det vigtigt at have modet til at afstå fra handlinger, der mest tilfredsstiller ens eget behov for at vise handlekraft. Evnen til at bevare roen og overblikket i usikre tider fortjener lige så stor anerkendelse som evnen til at træffe hurtige beslutninger.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Hold øje med modenheden på ledermøderne

Hold øje med modenheden på ledermøderne

Ledermødet er krumtappen, når vi vil skabe bedre samarbejde i organisationen. Men ledermøderne er meget mere end det. De er også flertydige og usikre fora, som sætter vores modenhed på prøve. Og det kan vi lære meget af, skriver ledelsesrådgiver Klaus Majgaard.

TID TIL LEDELSE: Hele påsken kan du læse og genlæse nogle af de skarpeste indlæg fra Mandag Morgens ledelsessider. Vitaminer til dig, der skal udføre en af verdens aktuelt sværeste og vigtigste opgaver: at lede din organisation eller dit team godt igennem krisen. 

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Selv de mest velkendte feedbackmodeller kan få dig til at fremstå som en djævel i forklædning. Og den feedback, du giver som leder, kan få den mest proaktive og udviklingsorienterede medarbejder til at blive defensiv eller gå i opposition, skriver erhvervspsykologerne Mathias Hovind og Susanne Clausager Dalgaard.

TID TIL LEDELSE: Mandag Morgen bringer hen over påsken nogle af de bedste indlæg fra vores ledelsessider gennem det seneste år. 

Folketinget kørt ud på et sidespor

Folketinget kørt ud på et sidespor

Ministre og embedsmænd har fået overladt en stigende magt fra Folketinget gennem bemyndigelser i lovgivningen. Det er vurderingen i et nyt forskningsprojekt, der konkluderer, at der er meget lidt politisk kontrol med, hvad der sker, når først en lov er vedtaget og skal implementeres.

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

Kun politisk mod i coronaklassen kan forhindre grønvask

ANALYSE: En af de vigtigste lektioner fra coronakrisen er, at politikerne kan utrolig meget, når de virkelig skal. Når den store genopretning begynder, står de europæiske regeringer med en historisk mulighed og et helt nyt værktøj til at stimulere grønne investeringer. Men den bedste vej er den sværeste. 

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Med EU's nye grønne stempel kan selv fossil gas kaldes en bæredygtig investering

Gennem to år har EU arbejdet på et nyt redskab, der skal give investorer en større sikkerhed for, at det, der sælges som bæredygtige investeringer, rent faktisk gavner miljø og klima. Men den grønne taksonomi, der skulle modvirke greenwashing, kan ligne grøn elastik i metermål. Det kan få enorme konsekvenser for effekten af kommende grønne investeringer. 

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

Arbejdspladsen bliver virtuel og arbejdet bliver ”distribueret”

At arbejde hjemmefra er måske blot en forsmag på en ny måde at organisere arbejde og virksomheder på, når man mere konsekvent bruger digitale værktøjer. Den amerikanske designer John Maeda fortæller i en ny rapport om at gå skridtet videre fra distancearbejde til distribueret arbejde.

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Silicon Valley er også central for den grønne omstilling

Danmark arbejder på højtryk for at udvikle løsninger til den grønne omstilling, og danske virksomheder og forskning kan få en førende position i fremtidens klimavenlige økonomi. Men hvis man vil op i global skala, kan der være inspiration og investeringer at finde i Silicon Valley. Også på det grønne område har det enestående miljø for innovation noget at byde på.

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

Coronanedlukning medfører massivt fald i CO2-pris

I marts er prisen på EU’s CO2-kvoter raslet ned. Tre klimaorganisationer efterspørger politiske indgreb, der skal sikre fortsat fremdrift i den grønne omstilling, mens eksperter fra Københavns og Aarhus Universitet opfordrer til at slå koldt vand i blodet. 

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Ikke kun vores hverdag bliver anderledes efter coronakrisen. Det gør også vores tillid til, om EU kan beskytte vores samfund, og hvem der mon kommer og hjælper, når nøden er størst – USA eller Kina?

18 måneders maratonkamp mod corona venter

18 måneders maratonkamp mod corona venter

Nye bølger af smittespredning kan følge, hvis regeringen lemper restriktioner for hurtigt og for meget. Forskergruppe på Statens Serum Institut, DTU og RUC arbejder lige nu på modeller, der kan vise, hvor regeringen kan lempe restriktionerne først. Højt smitteberedskab frem til fremkomst af vaccine kan mindske danskernes tillid til hinanden.

Kina løsner forsigtigt på grebet

Kina løsner forsigtigt på grebet

Efter et par måneders storstilet, konsekvent og til tider hårdhændet indsats for at bremse coronaepidemien er de kinesiske myndigheder nu begyndt at løsne lidt på grebet. Men hvor meget tør man slække på kontrollen? Og bliver hverdagen nogensinde den samme igen? De dilemmaer, man nu ser i Kina, vil vi formentlig også se i Danmark, når epidemien har toppet.

Corona-innovation med speederen i bund

Corona-innovation med speederen i bund

ANALYSE: Siden coronakrisen ramte Danmark, er en lang række digitale initiativer til at finde løsninger dukket op. De mange websites og arbejdsgrupper, der samler eksperter inden for sundhed, læring og it, har det tilfælles, at de arbejder med den tilgang til innovation, vi kender fra startupmiljøet: lynhurtigt, selvorganiserede og i tæt samspil med brugerne.

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittetallet i Danmark er nu fire gange højere end i Singapore. I den asiatiske bystat sporer detektiver smittekæder og offentliggør resultaterne. Det udfordrer den enkeltes ret til privatliv, men har sikret singaporeanerne større frihed til at leve et mere normalt hverdagsliv

Distanceledelse for begyndere

Distanceledelse for begyndere

At lede på distancen handler om meget mere end at udstikke ordrer på jævnlige videokonferencer. Uden det fysiske nærvær transformeres lederrollen, og der er behov for mindst lige så meget fokus på justering af filosofien som på det tekniske, understreger digital konsulent. 

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronakrisen rammer luftfartens økonomi med voldsom kraft. Klimaplaner er blevet udskudt – men indtil videre ikke smidt i vasken. Branchens klimainitiativer afhænger nu af hjælp fra staten, der i forvejen har spændt et milliarddyrt sikkerhedsnet ud under hele samfundet. 

Det er nu du skal vise lederskab

Det er nu du skal vise lederskab

Coronakrisen har på rekordtid sat Danmark og samtlige virksomheder og organisationer i landet i undtagelsestilstand. Der er akut behov for lederskab på alle niveauer. Mandag Morgen har talt med en række ledelseseksperter om, hvilken type kriseledelse situationen kalder på.

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Der bliver skrevet politisk historie i disse uger, hvor statsledere kloden over udvikler nye former for kriseledelse. Tre ting er dog stadig afgørende, når politikere skal lede et land gennem en krise: lederens integritet, beslutningsevne og kommunikative evner. Alle de tre ingredienser indgår i statsledernes vidt forskellige strategier, uanset om det er Mette Frederiksens inkluderende statsmandsskab eller den franske krigsretorik med Macron som ene general bag skrivebordet.

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

KOMMENTAR: Kampen mod coronavirus er et studie i demokratiets evne til at tilpasse sig og løse akutte problemer. Spørgsmålet er, om demokratiet også er i stand til at løse problemer, der kommer snigende mere ubemærket end en dræbende virus?

Eksperter:  Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Eksperter: Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Regeringens nødpakker under coronakrisen påvirker ikke det økonomiske råderum nævneværdigt, hvis krisen er midlertidig. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Mandag Morgen. Alligevel opfordrer både Cepos og andre økonomiske eksperter regeringen til at budgettere med et minus frem mod 2030. Det vil give regeringen 12 mia. kroner ekstra til omstillingen af velfærden og økonomien.  

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Kriser kalder på klare svar. Det kan være skræmmende at være den, der skal give dem. Ikke alene på grund af situationens kaos og angsten i omgivelserne. Men også fordi den aggressivitet, der kaldes på, vækker dit ubehag. Paradoksalt nok kan netop dette ubehag føre til, at den aggressive lederrolle overspilles.

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Susanne Mørch overtager direktørposten i Tivoli, når den mangeårige direktør Lars Liebst træder tilbage. Mørch overtager landets mest succesfulde attraktion, men udfordringen bliver at vedholde væksten, samtidig med at coronavirussen kan få store konsekvenser for forlystelsesparken den kommende tid.

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

I kølvandet på coronavirussens spredning kommer også en syndflod af falske nyheder om, hvor sygdommen kommer fra, og hvordan man kan kureres for den. Pandemien er den hidtil største stresstest af det samarbejde, der langt om længe er kommet op at stå mellem de europæiske lande og de sociale medier.

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronaepidemien viser, hvor dybt afhængige mange virksomheder i dag er af langstrakte, globale forsyningskæder. Allerede nu mærker danske virksomheder konsekvenserne. Hvor dyb og omfattende denne forsyningskrise bliver, er usikkert, men coronaepidemien kommer til at påvirke både virksomhedsstrategier og global handelspolitik, forudser eksperter.

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Corona sætter forsyningskædernes sårbarheder på spidsen. Det mærker en af verdens største virksomheder netop nu: Apple er helt afhængig af Kina i sin produktion af iPhones, men den strategi tryktestes nu af karantæner, told og faldende salgstal.

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Kristian Wendelboe har givet sig hen til Det Ny Teaters opsætning af vampyrmusical og anbefaler en fransk roman, hvis indhold han ikke tør citere fra.

Her logger du på generalforsamlingen

Her logger du på generalforsamlingen

De seneste ugers udbrud af covid-19 har tvunget dansk erhvervsliv til at tænke i nye baner, når eksempelvis planlagte generalforsamlinger og møder skal afholdes. Men hvilke udfordringer giver det, at aktionærer og parter ikke kan mødes og se hinanden i øjnene, når kritiske beslutninger skal drøftes? Og hvilke digitale redskaber vil de blive så glade for undervejs, at de slet ikke vil af med dem igen?

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Mette Frederiksen og regeringen tackler coronavirussen med en kombinaiton af håndfaste indgreb og indtrængende opfordringer til borgerne om at ændre adfærd. Det er nødvendigt at fastholde befolkningens opmærksomhed og tillid i mange uger, siger ekspert.

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

KOMMENTAR: Coronavirussen vælter Mette Frederiksens strategiske plan. Hun ville netop ikke være krisestyrmand og hoppe fra tue til tue. Det er præcis, hvad hun må gøre nu.

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

TECHTENDENSER: Coronaepidemien skubber på mange måder verden i retninger, som alligevel var nødvendige i forhold til helt andre problemer, først og fremmest klimakrisen. Teknologien har gjort det muligt at producere, arbejde, studere og samarbejde uden at sende mennesker og varer rundt i hele verden. Men først nu bliver vi tvunget til at udnytte muligheden for at leve og arbejde anderledes.