Så giv os da frihed til gengæld

Regeringens aktuelle forslag til besparelser på uddannelsesområdet er præget af de sædvanlige automatreaktioner.

Regeringen har netop meddelt, at alle landets uddannelsesinstitutioner, stort set uden undtagelse, skal spare to procent hvert år de kommende fire år, eller hvad der svarer til 8,7 mia. kr.

Det kan man mene meget om. F.eks., som regeringen, at det er rimeligt, at alle sektorer bidrager til en slankere og mere effektiv offentlig sektor. Eller, som jeg, at – i hvert fald dele af – uddannelsessektoren i mange år har bidraget så rigeligt til et lavere offentligt forbrug, blandt andet gennem reformer, ambitiøs it, såkaldt sociale taxametre, nye arbejdstidsaftaler mv. Tiltag, der hver gang er blevet finansieret af uddannelsesinstitutionerne selv.

Regeringen er næppe til at hugge eller stikke i, hvad angår besparelserne. Der er åbenbart hårdt brug for pengene til andre og bedre formål end uddannelse. Men den idéforladthed, der præger regeringens grønthøstermetode og dens anvisning af, hvor uddannelsesinstitutionerne skal finde besparelserne, er dybt beklagelig. Det er de samme automatforslag, som embedsmænd og politikere altid kommer med i mangel af bedre eller måske ligefrem i mangel på politisk mod.

[quote align="left" author=""]Danske uddannelser er for længst blevet lænket til et monstrøst afrapporterings- og indberetningsregime, som vi hjertens gerne vil være fri for.[/quote]

Forslagene er: mere undervisning, smartere indkøb og afbureaukratisering. Jeg kan ikke huske en eneste regering i min direktørtid, som ikke har forslået netop de tre elementer, når uddannelsessektoren har skullet spænde bæltet ind.

Problemet er, at for hver gang en regering f.eks. siger ordet afbureaukratisering, følger ti nye regler og krav om dokumentation, evalueringer, kvalitetssikring, arbejdstidsregler, etc. Danske uddannelser er for længst blevet lænket til et monstrøst afrapporterings- og indberetningsregime, som vi hjertens gerne vil være fri for. 

Gennem de seneste mange års reformer og nye overenskomster på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet har en fast komponent desuden været, at underviserne skulle undervise mere og bruge mindre tid på forberedelse. Det har vi efterlevet, så lærerne, i hvert fald på Niels Brock, i dag underviser en rigtig stor del af arbejdstiden.

Og når der peges på, at vi skal købe klogere ind, så er situationen den, at vi faktisk gør det i forvejen. Vi er jo underlagt Finansministeriets forskellige indkøbsordninger, og hvis det ikke sikrer, at der bliver købt klogt nok ind, synes jeg, at regeringen bør rette kanonen mod Finansministeriet.

[quote align="right" author=""]Har de to unge ministre for vores uddannelser virkelig ikke mere på hjerte? Noget, de virkelig vil med vores uddannelser. Altså bortset fra at skære alle over én kam.[/quote]

Det virker næsten, som om de danske politikere er blevet bogholdere. Og det er da brandærgerligt. Jeg er nok ikke den eneste, der havde store forventninger til en ny, ambitiøs regering. En regering, der i fire år utålmodigt talte om at ”få nøglerne tilbage”, så deres visioner rigtig kunne flyve. Men er det her, hvad de har udviklet af visioner på fire år? Har de to unge ministre for vores uddannelser virkelig ikke mere på hjerte? Noget, de virkelig vil med vores uddannelser. Altså bortset fra at skære alle over én kam.

Galskab at gøre det samme

Her følger et gratis forslag til, hvad de kunne gøre: Sæt institutionerne fri. Præmissen – at der skal spares penge – kan formodentligt opnås langt nemmere, hvis vi får massiv øget frihed til at levere uddannelse i verdensklasse (og mål os gerne på det!), til at innovere og udvikle uddannelser, der efterspørges af arbejdsmarkedet og af de unge. Man kunne jo starte i det små og indføre en ordning, som den frikommuneordning, som daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder indførte i 2011.

Frikommuneordningen gav ni udvalgte kommuner et udstrakt selvstyre, der skulle afskaffe unødvendigt bureaukrati i den kommunale sektor.

[quote align="left" author=""]Lad os vise, at vi kan nå langt længere, opnå bedre resultater, have større arbejdsglæde osv. for de samme ressourcer.[/quote]

Unødige regler og dokumentationskrav skulle erstattes med tillid til medarbejderne og mere indflydelse og ikke mindst mere ansvar til de udvalgte kommuners folkevalgte, såvel som ansatte ledere.

Frikommuneordningen udløber i år. Jeg er sikker på, at der bliver kigget nøje på resultaterne, og jeg er overbevist om, at forsøget er værd at kopiere på uddannelsesområdet.

På Niels Brock melder vi os gerne til at deltage. Lad forsøgsinstitutionerne blive undtaget de mange krav og regler og restriktioner, som vi i øjeblikket er underlagt, og som på mange områder forhindrer os i at levere mere og bedre undervisning. Lad os vise, at vi kan nå langt længere, opnå bedre resultater, have større arbejdsglæde osv. for de samme ressourcer.

Giv frihed til virtuel undervisning

Hver gang jeg peger på behovet for øget frihed i uddannelsessektoren, bliver jeg mødt med rynkede bryn. Er det nu så slemt? Ja, det er det. Giver det f.eks. mening, at kun maksimalt 10 pct. af grundforløbet og 25 pct. af studieretningsforløbet på gymnasierne må være virtuel undervisning? Det er da en mærkværdig begrænsning i en verden, hvor den digitale udvikling er eksponentiel, og hvor de virksomheder, der forstår at udnytte den, er morgendagens vindere.

Sammenholder vi det med det faktum, at hele uddannelsessektoren skriger efter matematiklærere, så viser det tydeligt, hvilke muligheder vi afskæres fra. Vi mangler dygtige matematiklærere – til gengæld har vi masser af computerkraft. Og i dag er teknologien og det pædagogiske element i virtuel undervisning så stærk, at man sagtens kan lave fuldt digitaliserede forløb til at supplere vores matematiklærere, så de i højere grad alene anvendes til det, som den virtuelle undervisning ikke kan. Men vi må ikke.

Andre restriktioner, som en forsøgsordning burde fritage os fra, er den minutiøse opfølgning på lærernes tidsforbrug. Så meget for normalisering af lærernes arbejdstid, når man alligevel skal følge minutiøst op på hver enkelt lærers tidsanvendelse. Det giver ikke mening.

[quote align="right" author=""]Et godt gammelt citat fra Einstein siger, at definitionen af galskab er at blive ved med gøre det samme, men forvente et anderledes udfald.[/quote]

Og det gør afrapporteringen på 28 elevers-loftet, hvor vi straffes, når vi kommer ud med et gennemsnit på 28,2 elever i klasserne, heller ikke. Og så er der de besynderlige krav til markedsføring og hjemmeside, for ikke at tale om det rigide indplaceringssystem for vores lærere. Og handlingsplanen for øget fastholdelse samt de gammeldags eksamensformer. Den underlige opkrævningsprocedure for elever, der sendes fra jobcentrene samt mange af barriererne i AMU-systemet. Ja, jeg kunne blive ved. 

I stedet for administration, registrering og afrapportering ville jeg gerne have lov at bruge tiden på at udvikle nye relevante, attraktive og kreative uddannelser, der passer til en global verden med deleøkonomi, kunstig intelligens, førerløse biler og unge mennesker, der har hovedet langt inde i fremtiden. Og gerne, også bare som et forsøg, blive fri for de snærende bånd, der binder os til en mindre og mindre meningsgivende opdeling i handelsgymnasium og alment gymnasium.

Et godt gammelt citat fra Einstein siger, at definitionen af galskab er at blive ved med gøre det samme, men forvente et anderledes udfald. Så måske får man ikke en mere effektiv offentlig sektor ved at blive ved med at gøre, hvad vi har gjort i mange år. Måske får man det snarere gennem øget tillid og frihed.

Læs flere indlæg af Anya Eskildsen her

Alle indlæg på MM Blog er udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel På hovedet i skraldespanden Næste artikel Danskerne har ønsket fælles flygtningepolitik i over 17 år

Danmark kan lære af Israels militærhackere

Danmark kan lære af Israels militærhackere

Unit 8200 under det israelske militær har gjort Israel til en af verdens absolutte hotspots for udvikling af cybersikkerhedsløsninger. Danske virksomheder kan med fordel lade danske it-ansvarlige træne i Israel, skriver Innovation Center Denmark.

Nu lurer frygten for klimapopulisme

Nu lurer frygten for klimapopulisme

KOMMENTAR: Målsætningen om at reducere udledningerne med 70 procent vil kræve enorme beløb og drastiske tiltag. Hvornår siger politikerne sandheden om den danske klimaplan?

Borgerne skal være politiske sparringspartnere på niveau med embedsmænd og lobbyister

Borgerne skal være politiske sparringspartnere på niveau med embedsmænd og lobbyister

KOMMENTAR: Borgerdeltagelse har i mange år handlet om at give borgere mulighed for at råbe op, fremsætte krav og stille forslag. Fremtidens borgerdeltagelse kan blive et langt tættere samarbejde mellem borgere og politikere om at finde kloge løsninger på vigtige samfundsudfordringer. Politikerne efterspørger det selv, men det kræver udvikling af nye institutionelle design, både lokalt, regionalt og nationalt.

Kina vinder Afrika med hård valuta og blød kultur

Kina vinder Afrika med hård valuta og blød kultur

Engang var det briterne, der koloniserede Kenya. Nu, knap 60 år efter selvstændigheden, har Kina travlt med at rykke ind – og de gør det med en type produkter og med en strategisk beslutsomhed, som vestlige lande har svært ved at matche. Peter Hesseldahl har fulgt en gruppe kinesiske investorer og ngo’ers færden i det østafrikanske land.

Vi er i et våbenkapløb om at hacke mennesker

Vi er i et våbenkapløb om at hacke mennesker

TECHTENDENSER: ”Man behøver ikke at sende soldater ind for at erobre et land. Man behøver ikke tanks og våben for at kontrollere det, hvis man har alle data om indbyggerne i et land,” sagde den israelske historieprofessor og forfatter Yuval Noah Harari til en propfyldt sal ved Davos-mødet.

Demokratikommissionen: Google og Facebook skal betale mere skat i Danmark

Demokratikommissionen: Google og Facebook skal betale mere skat i Danmark

Store udenlandske tech-giganter som Google, Facebook og Youtube sidder på over 60 procent af annonceomsætningen på internettet i Danmark. Det udfordrer de danske medier og kan true demokratiet. Nu vil Demokratikommissionen have disse virksomheder til at betale mere til danskernes samfundskasse.

Davos-manden skal på pension  – nu må værdikrigeren tage over

Davos-manden skal på pension – nu må værdikrigeren tage over

Værdikrigeren skal lede opgøret med den kapitalisme, der har skabt vores velstand, men som nu skal fornys for ikke at ødelægge sit eget værk. Det sker med opbakning fra World Economic Forum, som indleder opgøret i denne uge og markerer starten på værdiernes årti.

Investeringer i danske robotter tager fart

Investeringer i danske robotter tager fart

NY VIDEN: Fra 2017 til 2018 steg den samlede mængde af investeringer i den danske robotklynge med mere end to milliarder kroner – eller cirka 70 procent.

Du er en del af helheden – så tag ansvar for den

Du er en del af helheden – så tag ansvar for den

KOMMENTAR: Klimaforandringerne har gjort det åbenlyst, at vi ikke kan melde os ud af helheden. Men det er præcist, hvad vi gradvist har gjort på mange områder ud fra en fag-, kasse- og silotænkning, som vi gennem århundreder er blevet opdraget til at praktisere.

Set, læst og hørt: Jesper Nygård

Set, læst og hørt: Jesper Nygård

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, har ladet sig inspirere af både klassisk musik, politiske erindringer, fodbold og videnskabelige teorier.

Byråd gentænker lokaldemokratiet

Byråd gentænker lokaldemokratiet

Landets borgmestre lytter ikke bare til borgerne – de inddrager dem direkte i de politiske beslutninger. Ny undersøgelse viser, at flere og flere kommuner eksperimenterer med at lukke borgerne helt ind i det politiske maskinrum. ”Modigt”, siger professoren bag undersøgelsen, Ulrik Kjær fra SDU.

Borgerforslag uden effekt

Borgerforslag uden effekt

I tre ud af ti kommuner kan borgerne stille forslag til nye, lokale tiltag, hvis de kan samle underskrifter nok. Men når forslagene når frem til byrådssalen, stemmer politikerne dem bare oftest ned. ”Det skaber frustration hos borgerne og kan vaccinere dem mod at ville deltage en anden gang,” siger Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet.

1.400 borgere giver Gentoftes politikere gode ideer

1.400 borgere giver Gentoftes politikere gode ideer

Den konservative højborg, Gentofte, har på få år oprettet 34 særlige udvalg, hvor borgere sammen med politikere har fundet nye og kreative løsninger på nogle af samfundets største udfordringer. Nu breder modellen sig til regioner og måske Folketinget og flere EU-lande.

Borgere får magt over kommunens skattekroner

Borgere får magt over kommunens skattekroner

Borgmestre og byråd lader i flere og flere kommuner borgerne disponere over en lille del af kommunernes budgetter. Det er et opgør med den traditionelle arbejdsdeling mellem borgere og lokalpolitikere, siger ekspert.

Højden til loftet og længden til døren

Højden til loftet og længden til døren

KOMMENTAR: Der er blevet iltfattigt i folketingsgrupperne med den meget stramme styring af den eksterne kommunikation, der er lagt ned over alle partierne i dag.

Danmark har vist, at det kan skabe forandringer i EU

Danmark har vist, at det kan skabe forandringer i EU

Selv om Danmark har forbehold, er det et vigtigt land i EU, fastslår den britiske politolog Mark Leonard, direktør i tænketanken ECFR, der nu styrker sin tilstedeværelse i København. Ifølge Leonard vil magten i EU i fremtiden ligge hos regeringer, der kan skabe alliancer med andre EU-lande og med EU’s institutioner i Bruxelles.

Fremtiden bliver i 'real time'

Fremtiden bliver i 'real time'

TECHTENDENSER: En stensikker prognose for fremtiden er, at vi kommer til at leve tættere på 'real time'. De informationer, vi bruger, vil blive indsamlet, analyseret og præsenteret stort set øjeblikkeligt. Det vil gøre vores forståelse af verden mere præcis – men det vil også gøre økonomien og samfundet mere omskifteligt og uforudsigeligt.  

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank

KOMMENTAR: Selv de mest velkendte feedbackmodeller kan få dig til at fremstå som en djævel i forklædning. Og den feedback, du giver som leder, kan få den mest proaktive og udviklingsorienterede medarbejder til at blive defensiv eller gå i opposition.

Danske virksomheders optimisme er den laveste i fem år

Danske virksomheders optimisme er den laveste i fem år

NY VIDEN: Danske virksomheders optimisme omkring omsætning og jobvækst i det kommende år er den laveste siden 2015. Især virksomheder, der udelukkende afsætter til det danske marked, er betydeligt mindre optimistiske. 

Økonomer skal bruge ingeniørviden for at skrue grøn regnemodel sammen

Økonomer skal bruge ingeniørviden for at skrue grøn regnemodel sammen

Med den nye klimalov skal der træffes store beslutninger meget hurtigt for at accelerere den grønne omstilling. En ny grøn regnemodel skal styrke beslutningsgrundlaget for de fremtidige klimapolitikker. Og det betyder, at økonomerne skal helt tæt på energiforsyningens og klimaets virkelighed.

Set, læst og hørt: Tomas Therkildsen

Set, læst og hørt: Tomas Therkildsen

Tomas Therkildsen har hørt dansk stjerneviolinist, er blevet rørt af Herbert Pundik-podcast og har fået et stærkt indblik i den amerikanske masseovervågning fra Edward Snowdens selvbiografi.

Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser

Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser

Kun fire procent af bestyrelsesposterne i de danske SMV’er besættes ved åbne opslag, viser ny undersøgelse. Selvom det er fristende at udpege en, man i forvejen kender og har tillid til, så er det på tide med et kulturskifte i dansk erhvervsliv, siger bestyrelsesfolk. Trods årelang kritik af old boys-netværk, fortæller seks ud af ti bestyrelsesmedlemmer, at de har fået deres post gennem deres personlige netværk.

Hver fjerde bestyrelsespost pyntes med konsulentopgaver

Hver fjerde bestyrelsespost pyntes med konsulentopgaver

Det er med overhængende risiko for kasketforvirring og sammenblandede interesser, når bestyrelsesmedlemmer arbejder som konsulent i samme virksomhed, som de skal være med til at udstikke retningen for. Men det foregår i stor stil i danske små og mellemstore virksomheder, viser nye tal.

Regeringen kan tabe SMV'erne i klimakampen

Regeringen kan tabe SMV'erne i klimakampen

KOMMENTAR: Regeringens klimaalliance med 13 af de største virksomheder i Danmark er en kortslutning af den politiske beslutningsproces. Uden et bredere ejerskab til klimadagsordenen risikerer regeringen at misse målet om en reduktion af drivhusgasserne med 70 procent.

Iran er taberen i det internationale oliespil

Iran er taberen i det internationale oliespil

ANALYSE: Olieprisen er stabil trods krisen i Mellemøsten, fordi rekordproduktion i USA dækker den stigende globale efterspørgsel. Irans problemer med at sælge sin olie øger risikoen for social uro, og risikoen bliver forstærket af den grønne omstilling.

Derfor kom der ny topchef i Statsministeriet

Derfor kom der ny topchef i Statsministeriet

Mette Frederiksen fyrede sin departementschef for at få mere fart på sine politiske projekter. To vigtige opgaver venter på Slotsholmens nye, stærke kvinde, Barbara Bertelsen: Hun skal drive regeringen fremad og reformere embedsværket.

Det er tid til den digitale andelsbevægelse

Det er tid til den digitale andelsbevægelse

TECHTENDENSER: Vores personlige data bliver typisk brugt enten for meget eller for lidt. Tænk, hvis data fra apparaterne i vores hjem, vores smarte ure eller fra vores indkøb gik til en pulje, som vi selv havde indflydelse på brugen af, og hvor gevinsterne tilfaldt brugerne.

En grøn dansk vækstalliance i verdensklasse

En grøn dansk vækstalliance i verdensklasse

KOMMENTAR: Den sydkoreanske regering ynder at sige, at Sydkorea har tre vigtige alliancer: sikkerhedsalliancen med USA, handelsalliancen med Kina og den grønne alliance med Danmark.

Drop at være den hårde hund, mand

Drop at være den hårde hund, mand

KOMMENTAR: Tempoet og informationsmængden i ledelse har aldrig været højere. Kravene til den enkelte leder risikerer at aktivere hamsterhjulsadfærd hos især mænd, så reflekserne styrer og svækker deres empati, nærvær og evne til at mærke sig selv. Karaktertræk, som den traditionelle mandlige leder har klaret sig fint uden i årevis, men som i dag er et must for at få succes som leder.

Nyt job: Natasha Friis Saxberg skal brede it-branchen ud

Nyt job: Natasha Friis Saxberg skal brede it-branchen ud

Natasha Friis Saxberg tiltræder som ny administrerende direktør i IT-Branchen, der er bran- cheorganisation for danske it-virksomheder. Hun
skal være med til at implementere en ny strategi, der definerer it-branchen bredere end tidligere.

Her er kommunernes klimaprojekter i 2020

Her er kommunernes klimaprojekter i 2020

Klimakrisen har sat sit aftryk på de kommunale budgetter. Der investeres i alt fra skybrudssikring over lokale klimafonde til indkøb af nye elbiler eller ladestandere. Ønsket om at gøre noget godt for klimaet er stort. Men der mangler solid viden om, hvordan man får mest for pengene, påpeger KL.

Set, læst og hørt: Katarina Juselius

Set, læst og hørt: Katarina Juselius

Katarina Juselius er blevet bevæget af Sveriges bud på en Oscar-nominering, har læst veloversat kinesisk litteratur og er blevet udfordret af den moderne opsætning af ’Snedronningen’ på Det Kongelige Teater.

Lavtuddannede er fanget på bunden

Lavtuddannede er fanget på bunden

Den rekordhøje beskæftigelse ser ud til at fortsætte i 2020. Men nogle grupper er ikke med i velstandsfesten, for lavtuddannede glider længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Formanden for regeringens nye ydelseskommission, Torben Tranæs, ser en bekymrende polarisering mellem store grupper i befolkningen.

Beskæftigelsesministeren: ”Alle skal have retten til at kunne bidrage med noget”

Beskæftigelsesministeren: ”Alle skal have retten til at kunne bidrage med noget”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard erkender, at for mange udsatte ledige bliver ladt i stikken og lægger op til en langt mere individuel hjælp. Han vil gøre op med rigide regler og gå reformer af fleksjob, førtidspension og sygedagpenge kritisk igennem. Men hvis ikke kommunerne udnytter den større grad af frihed til at få folk i arbejde, er han klar med hammeren.

Forskningsdirektør: Vi stikker hinanden blår i øjnene, hvis vi tror, alle kommer i arbejde

Forskningsdirektør: Vi stikker hinanden blår i øjnene, hvis vi tror, alle kommer i arbejde

De mest udsatte borgere skal hjælpes i arbejde. Det har været udgangspunktet for mange årtiers bekostelige indsatser. Men der er brug for en erkendelse af, at ikke alle borgere har mulighed for at arbejde, mener forskningsdirektør Torben Tranæs. Kommunerne Guldborgsund og Lolland har succes med et nyt program, der først øger de udsatte borgeres trivsel – næste skridt kan blive et job.