Scenarie: 'Altid ja' - da folkestyret blev folkeligt

Demokratiet er i krise. Tilliden til politikerne er historisk lav, og mange danskere føler sig koblet af de politiske processer på Christiansborg og i kommunalbestyrelserne. Clara Dawe, projektchef i Tænketanken Mandag Morgen og projektleder på demokratiprojektet VoresStemmer, beskriver her et scenarie for et styrket, mere lokalt forankret folkestyre, som i 2029 udfordrer traditionelle partier og beslutningsformer.

For Nina og Jens var valgaftenen 2029 kulminationen på 4 års arbejde med at bringe beslutningerne i kommunen helt ud til borgerne. Som valgaftenen skred frem, stod det klart, at borgerne bakkede op om den retning, som Jens og Ninas parti ’Altid ja’ havde valgt, siden de ved sidste valg fik lige over halvdelen af pladserne i byrådet.

Denne gang stod de til at vinde alle pladserne – en fantastisk fornemmelse, også fordi stemmeprocenten i kommunen lå på 92.

Login