Set, læst og hørt: Jesper Nygård

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, har ladet sig inspirere af både klassisk musik, politiske erindringer, fodbold og videnskabelige teorier.

Jeg har brugt juleferien på at læse det meste af ’Teorien om alt’ af Jonas Kuld Rathje og Holger Bech Nielsen. Det er en ubegribeligt spændende og velskrevet bog om dels Holger Bech Nielsen, hans liv og værdier og dels hans stræben efter at finde det samlede svar på universets opstået og den store sammenhæng. Det er ikke let at følge med, og nogle gange måtte jeg lige bladre tilbage og læse en gang mere. Jonas Kuld Rathje gør det faktisk muligt at forstå væsentlige dele af Holger Bech Nielsens ræsonnementer – og det er formidling på den store klinge. Holger Bech Nielsen fascineres som barn af den 14. af Jan-bøgerne, der giver en betagende forklaring på atomer. Fantastisk, hvilken forskel en god bog kan gøre.

Jeg er også i gang med Mogens Lykketofts ’Erindringer’ og Sørens Pinds ’Frie ord’. Begge er meget åbne, autentiske og omhandler en del processer, mennesker og historier, jeg selv har været tæt på. Søren Pinds lydbog er indtalt af ham selv, hvilket gør det meget nærværende at høre.

Login